y_kien_anh_Nhat

Nguyễn Đình Nhật

Anh chia sẻ khóa học rất thực tế và bổ ích và Anh đã áp dụng được rất nhiều vào công ty nhựa có doanh số hơn 700 tỷ của mình. Anh chia sẻ: “Trước đây công ty mình cũng có những báo cáo phân tích. Nhưng sau khi tham gia khóa đào tạo, áp dụng các mẫu biểu, hiệu quả gia tăng rõ rệt. Các sếp đọc là hiểu rõ ngay vấn đề mà không cần phải giải thích nhiều”. Chi tiết