9 biểu đồ thường xuất hiện trong các mẫu báo cáo quản trị dashboard

Báo cáo quản trị ngày càng được các công ty quan tâm vì lợi ích của nó trong việc hỗ trợ kinh doanh trong việc ra quyết định.

Hôm nay CleverCFO chia sẻ một số mẫu chart hay được sử dụng trong báo cáo quản trị

  1. Bar Charts

IELTS Writing Task 1: How to Describe a Bar Chart and Pie Chart - Magoosh Blog — IELTS® Exam

2. Bullet Charts

Bullet Chart in Excel | Easy Steps to Create Excel Bullet Chart

3. Pie Charts

Free Pie Chart Maker with Online Templates | Adobe Spark

4. Doughnut Charts

Doughnut Chart - a Yummy Addition to Oracle ADF Faces | Oracle Shay Shmeltzer's Blog

5. Line Charts

Line Chart Examples | Top 7 Types of Line Charts in Excel with Examples

6. Population pyramid charts

Simple 8 Steps to Create a Population Pyramid Chart in Excel + [Template]

7. 2 axis column-line charts – tham khảo clip tại đây.

How to create a combined chart – Column and Line on secondary axis

8. Bubble charts – tham khảo các làm file tại Đây.

9. Dials charts – tham khảo các làm file tại Đây.

How To Build Gorgeous Speedometer Charts and Why You Shouldn't Use Them - I Will Teach You Excel

Clip tổng hợp cách hướng dẫn nhiều chart nhé cả nhà

Thực hành làm file Key Financial Metrics Report giá 99 USD

Hướng dẫn lập báo cáo Dashboard công nợ phải thu

Sales Dasboard P1: Sử dụng slicer báo cáo tổng hợp bán hàng

Liên hệ CleverCFO để nhận file tặng FREE các mẫu chart hay dùng nhé!

Như cả nhà thấy thì để làm một báo cáo bất kỳ chỉ cần sử dụng một số kỹ thuật Excel + 1 số chart là có thể hoàn thành.

Và điều đó đã được thầy Trần Tuấn chia sẻ trong khóa dashboard online của CleverCFO.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2671280129650164/

Clip demo
https://www.youtube.com/watch?v=6kuy5TEiMpg
https://www.youtube.com/watch?v=GZpd8clAeJg&t=177s

Hotline tư vấn 0916 022 247.

Leave a Comment