CleverCFO tặng file Cash Dashboard quản lý dòng tiền rất hữu ích

Tuần này CleverCFO tặng cho mọi người file excel Cash Dashboard quản lý dòng tiền rất hữu ích và cực kỳ đơn giản do em Quý thiết kế ạ.

File Cash Dashboard này sử dụng các chỉ tiêu cơ bản để quản lý dòng tiền như :

– Quick ratio ( tỷ lệ thanh toán nhanh ): Hệ số thanh toán nhanh được sử dụng như một thước đo để đánh giá khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn bằng việc chuyển hóa tài sản ngắn hạn thành tiền mà không cần phải bán đi hàng tồn kho.
– Current ratio ( tỷ lệ thanh toán ngắn hạn ): là chỉ tiêu phản ánh tổng quát nhất khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn cho DN.
– Cash balance : dòng tiền cuối mỗi kỳ sẽ hỗ trợ cho các nhà quản lý hoạch định các chiến lược trong tương lai.
– Day sale outstanding ( số vòng quay phải thu ): dùng để kiểm tra độ hiệu quả của công ty trong việc thu hồi khoản phải thu và tiền nợ của khách hàng. Tỉ lệ này cho thấy mức độ hiệu quả của một công ty trong việc cấp tín dụng cho khách hàng của họ và khả năng thu hồi nợ ngắn hạn.
– Day payable outstanding ( số vòng quay phải trả ): Chỉ số vòng quay các khoản phải trả phản ánh khả năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp.
…..
File excel sử dụng thanh combo box tiện lợi cho việc xem dữ liệu cuốn chiếu12 tháng kết hợp với một số hàm excel đơn giản như hàm INDEX.

Anh chị tải file ở đây ạ.

Download “CASH-DASHBOARD.xlsx”

CASH-DASHBOARD.xlsx – Downloaded 484 times – 82.19 KB

Anh chị nào muốn học cách làm các file báo cáo quản trị dashboard có thể tham khảo khóa Dashboard online của CleverCFO nhé.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2671280129650164/

Clip demo
https://www.youtube.com/watch?v=6kuy5TEiMpg
https://www.youtube.com/watch?v=GZpd8clAeJg&t=177s

Hotline tư vấn hỗ trợ 0916 022 247.

Comments (2)

Leave a Comment