CleverCFO tặng file Chuyển đổi hệ số Beta tài sản và vốn chủ sở hữu

Hệ số rủi ro beta là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường. Beta được sử dụng trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) để tính toán tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một tài sản dựa vào hệ số beta của nó và tỷ suất sinh lời trên thị trường.

+ βi =1: Cổ phiếu biến thiên bằng thị trường, rủi ro bằng mức trung bình của thị trường.
Ví dụ khi chỉ số VNI tăng 1% thì cổ phiếu sẽ tăng 1%.

+ βi > 1: Rủi ro cao hơn mức trung bình của thị trường
Ví dụ Beta bằng = 1.2 khi chỉ số VNI tăng 1% thì cổ phiếu sẽ tăng 1.2%.

+ βi <1: Rủi ro thấp hơn mức trung bình của thị trường
Ví dụ Beta bằng = 0.5 khi chỉ số VNI tăng 1% thì cổ phiếu sẽ tăng 0.5%.

Hệ số beta tài sản là thước đo độ rủi ro thị trường của công ty khi không có ảnh hưởng từ các khoản nợ. Hệ số beta tài sản bỏ qua những ảnh hưởng tài chính từ việc sử dụng đòn bẩy và chỉ tính đến những rủi ro xuất phát từ tài sản của công ty. Hay nói cách khác là vốn của công ty đóng vai trò như thế nào trong độ rủi ro của công ty.

Nếu hệ số beta tài sản là số dương thì nhà đầu tư nên đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó khi giá có kì vọng tăng. Nếu hệ số beta tài sản là số âm thì nhà đầu tư nên đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó khi giá có kì vọng giảm.

Hệ số beta tài sản bỏ qua mọi lợi ích và thiệt hại đến từ nợ trong cấu trúc vốn của công ty. Việc so sánh hệ số beta tài sản của các công ty với nhau giúp nhà đầu tư biết được thành phần rủi ro được ước tính khi quyết định đầu tư vào một cổ phiếu.

Tỉ lệ nợ của một công ty ảnh hưởng đến hoạt động của công ty đó và làm cho giá cổ phiếu dễ biến động hơn. Vì những công ty khác nhau có cơ cấu vốn và tỉ lệ nợ khác nhau nên để so sánh giữa các công ty hay giữa công ty với thị trường hiệu quả hơn thì người phân tích có thể tính hệ số beta tài sản. Bằng cách tính này, chỉ độ nhạy cảm giữa tài sản của công ty với thị trường được đề cập đến.

Hệ số beta vốn chủ sở hữu tính đến cấu trúc vốn và đòn bẩy của một công ty, do đó cho phép các nhà đầu tư xác định mức độ nhạy cảm của chứng khoán đối với các rủi ro thị trường vĩ mô.

Các bạn tải file tham khảo tại đây sau nhé

Download “Asset_Equity_Beta-2.xlsx”

Asset_Equity_Beta-2.xlsx – Downloaded 297 times – 22.77 KB

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TRẢ 100% HỌC PHÍ SAU BUỔI ĐẦU TIÊN NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG.

Nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ CleverCFO qua hotline 0916 022 247.

Chi tiết thông tin cả nhà xem tại link sau
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html
http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

 

 

One Comment

Leave a Comment