CleverCFO tặng file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

Mỗi công ty luôn luôn có một lực lượng khách hàng trung thành đem lại nguồn lợi nhuận to lớn đối với doanh nghiệp.

Theo Peter Drucker cha đẻ của lý thuyết quản trị hiện đại nói rằng “Mục tiêu rốt ráo trong kinh doanh là tìm kiếm và giữ chân khách hàng”. Khách hàng chính là nguồn sống của doanh nghiệp, nếu giữ chân được một lượng khách hàng đồng đảo, yêu mến và trung thành, doanh nghiệp sẽ luôn có nguồn lực để phát triển.

Vì vậy, việc quản trị chi phí và lợi nhuận trên mỗi khách hàng để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả là việc cực kì quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

File excel được thiết kế tự động, linh hoạt, sử dụng số liệu bán hàng thực tế so với dự toán, file excel tự động lọc dữ liệu liên quan đến 5 khách hàng có doanh thu cao nhất trong kỳ.

Dashboard sử dụng các công thức đơn giản kết hợp với Pivot table để xem dữ liệu thực tế của từng thời kỳ, sử dụng Oppion button để so sánh với kỳ trước hoặc so với dự toán.
Sử dụng link piture để có những chart sinh động theo ý muốn.

Anh chị tải file về tham khảo ứng dụng vào công việc tại đây.

Download “Dashboard-PT-LN-KH.xlsx”

Dashboard-PT-LN-KH.xlsx – Downloaded 495 times – 118.40 KB

Anh chị tham khảo khóa Excel dashboard online để có thể chinh phục các báo cáo quản trị dashboard xịn sò như này
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2671280129650164/

Hotline tư vấn hỗ trợ 0916 022 247 nhé cả nhà!

Leave a Comment