CleverCFO tặng file định giá doanh nghiệp theo phương pháp APV

Định giá doanh nghiệp là vấn đề mà đa số các vị trí nhân sự trung và cao cấp trong ngành tài chính rất quan tâm để tạo nên sự khác biệt cho mình.

Giá trị hiện tại điều chỉnh (APV) là một phương pháp định giá doanh nghiệp. APV là giá trị hiện tại ròng của một dự án nếu được tài trợ duy nhất bởi vốn chủ sở hữu cộng với giá trị hiện tại của tất cả các lợi ích của tài chính.

Phương pháp này là để tính toán NPV của dự án như thể nó là tất cả các vốn chủ sở hữu, tài chính (được gọi là trường hợp cơ sở). Sau đó, của NPV cơ sở, trường hợp được điều chỉnh cho các lợi ích tài chính. Thông thường, lợi ích chính là một lá chắn thuế kết quả từ khấu trừ thuế của các khoản thanh toán lãi suất. Một lợi ích khác có thể là một vay trợ cấp tại thị trường tỷ lệ phụ. Phương pháp APV là đặc biệt hiệu quả khi một mua lại thừa hưởng trường hợp được coi là kể từ khi công ty được nạp với một số tiền cực của nợ, do đó, khiên thuế là đáng kể.
– Công thức :
Giá trị hiện tại điều chỉnh = Giá trị doanh nghiệp không có đòn bẩy + Lợi ích ròng từ nợ

Giá trị hiện tại điều chỉnh giúp cho nhà đầu tư thấy được lợi ích của lá chắn thuế nhờ tiền lãi được khấu trừ thuế, hay lợi ích từ khoản vay trợ cấp với lãi suất thấp hơn thị trường.

Tải file tham khảo ứng dụng cho công việc tại đây.

Download “APV.xlsx”

APV.xlsx – Downloaded 484 times – 62.03 KB

Hy vọng file sẽ giúp anh chị một phần trong chủ đề khó nhằn này.

File nằm trong bộ tài liệu chia sẻ tặng học viên CFO, KTT của CleverCFO. Liên hệ hotline 0916 022 247 để được tư vấn nhé!

One Comment

Leave a Comment