CleverCFO tặng file Excel Phân tích khả năng sinh lời theo từng dự án

Đối với doanh nghiệp, mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ảnh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ và những giải pháp kỹ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Để nhận thức đúng đắn về lợi nhuận thì không phải chỉ quan tâm đến tổng mức lợi nhuận mà cần phải đặt lợi nhuận trong mối quan hệ với vốn, tài sản, nguồn lực kinh tế tài chính mà doanh nghiệp đã sử dụng để tạo ra lợi nhuận trong từng phạm vi, trách nhiệm cụ thể.

Ngoài những lợi nhuận chính từ hoạt động kinh doanh, hầu hết các DN luôn tìm kiếm các dự án đầu tư mang lại các dòng tiền khác cho mình. Theo dõi biến động lợi nhuận của từng dự án qua từng kỳ là công việc hết sức quan trọng để đánh giá khả năng sinh lợi so với mục tiêu đã đề ra của DN.

Ngoài ra, trong bất kỳ doanh nghiệp nào, hiệu suất lao động luôn là chỉ tiêu đánh giá khả năng sản xuất của DN, việc sử dụng lao động hợp lý và hiệu quả, tiết kiệm sức lao động đều là biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nếu không có ý thức sử dụng lao động hiệu quả, không có phương pháp sử dụng tối ưu thì dù cho doanh nghiệp có một đội ngũ nhân lực tốt đến mấy cũng không thể đạt được thành công.

Chia sẻ với mọi người Dashboard phân tích khả năng sinh lợi của dự án giúp các bạn thống nhất các chỉ số tài chính của tất cả dự án kinh doanh và tập hợp các thông tin tài chính để tạo ra một báo cáo hoàn chỉnh. File dashboard hiển thị một số thông tin tài chính quan trọng liên quan đến tất cả các dự án kinh doanh của bạn trên cơ sở hàng tháng và hàng năm. Bao gồm:

  • Thu nhập hàng tháng của công ty
  • Thu nhập của dự án hàng năm
  • Biên lợi nhuận dự án hàng năm
  • Tỷ lệ năng suất làm việc của nhân viên

Các bảng tính khác trong file này cho phép bạn nhập thông tin tài chính của mình liên quan đến từng dự án. Trong các tab này, bạn có thể nhập dữ liệu như:

  • Doanh thu
  • Chi phí dự như chi phí phát triển dự án, chi tiền lương, khấu hao TS, …
  • Số giờ lao động chính thức là lao động thuê ngoài

Sau đó, từ các dữ liệu đã nhập, dashboard sẽ tự động tính toán tổng chi phí, tỷ suất lợi nhuận, tổng số giờ làm việc và tỷ lệ năng suất của từng dự án.

File do em Quý CleverCFO thiết kế ạ.

Download “Summary-dashboard.xlsx”

Summary-dashboard.xlsx – Downloaded 525 times – 82.45 KB

Nguồn danketoan.com do CleverCFO chia sẻ.

Anh chị nào muốn học kỹ thuật để làm các báo cáo dashboard “xịn xò” này thì tham khảo khóa Dashboard online nhà CleverCFO nhé
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552

Một số hình ảnh file Excel Dashboard online nhé cả nhà nhé ơi. Mua 1 khoá học được 21 báo cáo quản trị + dashboard kèm…

Người đăng: CLEVERCFO vào Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Còn nếu anh chị muốn học để hiểu cách thẩm định dự án đầu tư chuyên nghiệp như ở các quỹ đầu tư – là một kỹ năng quan trọng trong việc quản trị sự tăng trưởng cho công ty (1 trong 3 nhiệm vụ quan trọng nhất của CFO) thì anh chị có thể tham khảo khóa Thẩm định dự án đầu tư nhà em nhé.
http://clevercfo.edu.vn/cfo/60-tham-dinh-du-an-dau-tu.html
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html

Hotline tư vấn hỗ trợ anh chị tham khảo file học và clip trước khi đăng ký anh chị liên hệ 0916 022 247.

Leave a Comment