CleverCFO Tặng file Excel tự động tính chi phí sử dụng vốn bình quân WACC

Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC – Chi phí sử dụng vốn bình quân là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỉ trọng các loại vốn mà doanh nghiệp sử dụng.

Chúng ta cùng xem công thức tính nhé cả nhà

WACC = %Nợ/tổng vốn * KE + %VCSH/tổng vốn * Kd
Trong đó:
– KE: Chi phí sử dụng vốn cổ phần (hay TSSL đòi hỏi của nhà đầu tư đối với cổ phiếu).
KE = Rf + β x (RM – Rf)
Rf: Tỷ suất sinh lời phi rủi ro (thường được tính bằng Lãi suất trái phiếu Chính phủ).
RM: Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của thị trường.
β: Hệ số rủi ro cổ phiếu (đo lường tương quan giữa sự biến thiên suất sinh lợi của cổ phiếu công ty với suất sinh lợi của danh mục thị trường, thường tìm thấy ở các trang web về cổ phiếu như cafef,…
– KD : Chi phí sử dụng nợ vay sau thuế
KD= r*(1-T)
+ Chi phí sử dụng nợ vay giúp nhà đầu tư hình dung ban đầu về rủi ro của doanh nghiệp.
+ Thông thường, doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao hơn thường có chi phí sử dụng nợ cao hơn.

Và trong bộ tài liệu dành tặng học viên CFO, KTT thực tế của CleverCFO hôm nay sẽ là tài liệu “File excel tự động tính WACC”.

Download “WACC.xlsx”

WACC.xlsx – Downloaded 800 times – 19.90 KB

Nếu anh chị nào chưa là học viên CFO hoặc KTT thực tế của CleverCFO thì có thể tham khảo và liên hệ hotline 0916 022 247 để được tư vấn, xem file excel và clip demo và nhận được nhiều hỗ trợ cực đặc biệt chỉ có tại CleverCFO <3

http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html
http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html

 

Leave a Comment