CleverCFO Tặng file Mô hình Benish M-Score dự báo khả năng gian lận báo cáo tài chính

Gian lận báo cáo tài chính là một vấn đề phổ biến không chỉ ở Việt Nam, mà ở cả trên thế giới. Trong khi đó, việc phát hiện gian lận BCTC bằng cách sử dụng các thủ tục kiểm toán truyền thống là một công việc khó khăn và đôi khi không thể thực hiện được.

Hiện nay, trên thế giới, có một số mô hình kinh tế lượng tài chính được sử dụng để chỉ ra gian lận trong báo cáo tài chính, trong đó mô hình Beneish là một mô hình điển hình vì chứa đựng 8 tỷ số tài chính với các thông tin quan trọng.

Các biến được xây dựng từ dữ liệu trong báo cáo tài chính của công ty và sau khi được tính toán, giá trị tính được ký hiệu là M – score (số M hay điểm M) được sử dụng để đo lường mức độ thao túng BCTC của công ty. Điểm M dưới -2,22 cho thấy, công ty sẽ không có dấu hiệu gian lận báo cáo tài chính; điểm M lớn hơn -2,22 báo hiệu rằng công ty có khả năng gian lận BCTC.

Công thức của M-Score như sau:

M-Score = -4.84 + 0.0920 x DSRI + 0.528 x GMI + 0.404 x AQI + 0.892 x SGI + 0.115 x DEPI – 0.172 x SGAI + 4.679 x TATA – 0.327 x LVGI

Trong đó:

DSRI (Days Sales Receivable Index): Chỉ số phải thu khách hàng so với doanh thu
GMI (Gross Margin Index): Chỉ số tỷ lệ lãi gộp
AQI (Asset Quality Index): Chỉ số chất lượng tài sản
SGI (Sales Growth Index): Chỉ số tăng trưởng doanh thu bán hàng
DEPI (Depreciation Index): Chỉ số tỷ lệ khấu hao
SGAI (Sales, General and Administration Expense Index): Chỉ số chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
TATA (Total Accrual on Total Assets): Chỉ số biến dồn tích so với tổng tài sản
LVGI (Leverage Index): Chỉ số đòn bẩy tài chính

Theo Tạp chí tài chính, thực trạng vấn đề gian lận báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết tại Việt Nam khi thực nghiệm bằng mô hình M-Score luôn ở tỷ lệ rất cao, trên 50% và không có xu hướng giảm. Điều này khiến cho các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn và rủi ro hơn khi họ chỉ biết được tình hình công ty thông qua báo cáo tài chính.

Beneish là mô hình rõ ràng, có thể tính toán dễ dàng. Tuy nhiên, với sự dự đoán đúng khoảng 76% mô hình Beneish cũng chỉ cho các nhà đầu tư một sự tham khảo về tính gian lận trong báo cáo tài chính của công ty.

Với tính ứng dụng của mô hình này, Tiên đã thực hiện sẵn một file Excel tính toán hệ số M-Score giúp đánh giá nhanh khả năng thao túng báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

File do em Tiên CleverCFO chia sẻ.

Download “M_Score.xlsx”

M_Score.xlsx – Downloaded 650 times – 54.29 KB

Nguồn danketoan.com do CleverCFO chia sẻ.

Nếu anh chị muốn học kỹ thuật làm bất cứ các mẫu báo cáo dashboard nào tham khảo khóa dashboard online nhà em.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2671280129650164/

Còn nếu học để có thể phân tích đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp thì anh chị xem khóa học Phân tích BCTC nhà CleverCFO nhé
http://clevercfo.edu.vn/cfo/59-phan-tich-bao-cao-tai-chinh.html
https://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online

Hotline tư vấn hỗ trợ anh chị liên hệ hotline 0916 022 247.

 

Comments (2)

Leave a Comment