CleverCFO tặng file quản trị phân tích chi phí khối lượng lợi nhuận

– Mục tiêu của kế toán quản trị là cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản lý để ra quyết định. Quyết định hàng ngày tại các doanh nghiệp rất đa dạng, thường liên quan đến việc định giá bán, tăng hay giảm số lượng hàng bán, thay đổi mức chi phí….

– Phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận (phân tích CVP), còn thường được gọi là phân tích hòa vốn, là một phương pháp để đánh giá mức độ ảnh hưởng của lợi nhuận bởi chi phí biến đổi, chi phí cố định và khối lượng bán hàng của một công ty. Công ty có thể sử dụng thông tin này để xác định số lượng cần bán để hòa vốn hoặc đạt đến biên độ an toàn. Một phân tích CVP bao gồm nhiều thành phần:
+ Phân tích điểm hòa vốn
+ Phân tích mức sản lượng cần thiết để đạt mức lợi nhuận mong muốn
+ Xác định giá bán sản phẩm với mức sản lượng, chi phí và lợi nhuận mong muốn
+ Phân tích ảnh hưởng của giá bán đối với lợi nhuận theo các thay đổi dự tính về biến phí và định phí.

Tải file về tham khảo tại link sau ạ

Download “Cost_Profit_Volume.xlsx”

Cost_Profit_Volume.xlsx – Downloaded 727 times – 62.13 KB

Để hiểu bản chất và ứng dụng cả nhà xem lại khóa học Hệ thống báo cáo kế toán quản trị của CleverCFO do các thầy chia sẻ nhé.

Ngoài ra cả nhà xem thêm các clip sau để ôn tâp nhé
Báo cáo kế toán quản trị bắt đầu từ đâu
Các quyết định trong tài chính và kế toán quản trị
Các trung tâm kiểm soát và báo cáo của kế toán quản trị
Kỹ thuật tổ chức bộ máy kế toán quản trị

Hotline tư vấn hỗ trợ cả nhà liên hệ Ms. Thiên Hà 0916 022 247 nhé!

Leave a Comment