CleverCFO tặng file ROCI – thu nhập trên vốn đầu tư

ROIC là hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư, chỉ số này  chỉ số tài chính quan trọng nhất thể hiện doanh nghiệp đang được điều hành tốt hay không. ROIC là một giá trị bằng số được sử dụng để đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc phân bổ vốn dưới sự kiểm soát của công ty đó cho các khoản đầu tư sinh lời.

Công thức tính ROIC là:

ROIC = (Thu nhập ròng – cổ tức) / (nợ + vốn chủ sở hữu)

Tải file tham khảo tại đây nhé cả nhà!

Download “ROCI.xlsx”

ROCI.xlsx – Downloaded 462 times – 30.20 KB

Tham khảo thêm khóa học Phân tích BCTC online để học cách phân tích chuyên nghiệp nhé cả nhà
https://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online

Clip demo nhé cả nhà
https://www.youtube.com/watch?v=tixq8xax4Ug

Hotline tư  vấn hỗ trợ anh chị liên hệ 0916 022 247 nhé cả nhà!

Leave a Comment