STANDARD COST

File Excel minh hoạt cách tính và hạch toán áp dụng standard costing

Hệ thống standard costing hay bị nhầm lẫn với phương pháp phân bổ chi phí theo standard cost. Ưu điểm của hệ thống standard costing là có thể thấy ngay lời lỗ từ việc bán hàng dựa trên hệ thống giá thành “chuẩn” đã thiết lập và đối chiếu nhiều kỳ trong hệ thống mà không cần đợi việc khóa sổ vào cuối tháng.Về mặt lý thuyết, phương pháp này khá dễ hiểu và đã được dậy từ lâu trong các chương trình kế toán quản trị, theo phương pháp này giá thành của một đơn vị sản phẩm được phân nhỏ xuống giá thành của các cấu phần (NVL, nhân công, quản lý phí …) tạo nên sản phẩm đó.

Áp dụng Standard Cost ở Excel được không hay phải là hệ thống ERP?

Khác với kế toán tài chính bắt buộc phải tuân thủ một số quy định pháp luật như VAS-chuẩn mực kế toán Việt nam, kế toán giá thành nằm trong phần kỹ thuật quản trị và doanh nghiệp có toàn quyền chọn cách làm nào thấy phù hợp.

Phân hệ sản xuất của một ERP tiêu chuẩn sử dụng phương pháp giá thành định mức. Vấn đề rút ra ở đây là trước khi đưa ERP vào sử dụng tính giá thành doanh nghiệp cần chuyển từ phương pháp tính chi phí thực sang phương pháp giá thành định mức. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể dùng bảng tính Excel để theo dõi giá thành theo cách này khi chưa có ERP. Với các bút toán điều chỉnh được làm định kỳ doanh nghiệp có thể yên tâm giá thành ghi nhận theo phương pháp SC sẽ sai số không đáng kể với giá thành thực, nhưng những lợi ích về quản lý và lập kế hoạch từ việc dùng SC thì rất lớn. Khi doanh nghiệp đã quen với phương pháp SC có thể tự tin đưa ERP vào áp dụng.

Cả nhà tải file Excel minh họa từ việc tính giá Standard Cost đến việc hạch toán khi nhập kho, giá vốn và xử lý chênh lệch giữa giá thành thực tế và stardard cost trong file đính kèm nhé.

Công đoạn tính giá Standard trong hệ thống
Công đoạn tính giá Standard trong hệ thống
Phát sinh thực tế và sơ đồ chữ T
Phát sinh thực tế và sơ đồ chữ T
Thực tế phát sinh
Giá thành thực tế phát sinh trong kỳ

Tải file về

Download “File Excel hạch toán và tính Standard Cost”

Standard-Costing.xlsx – Downloaded 182 times – 17.92 KB

Nguồn: CleverCFO Education

 

One Comment

  • Pham Van Hoc

    3 years ago

    Cháo anh Tuấn,
    Theo file tính toán tháng 1 trên thì sẽ phát sinh chênh lệch chuyển sang 138, vậy thì sau này sẽ xử lý phần chênh lệch như nào ạ!

Leave a Comment