Tính giá thành theo lô ở ngành dược

File Excel tính giá thành theo lô áp dụng ở các công ty ngành dược

Dược phẩm là một ngành sản xuất kinh doanh đặc thù. Sản phẩm dược được sản xuất theo lô với việc tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về định mức nguyên vật liệu và điều kiện môi trường vệ sinh khu vực sản xuất. Tại một thời điểm trên dây chuyền sản xuất chỉ có một lô sản phẩm nhất định

Do đặc thù của ngành dược là các sản phẩm dược được sản xuất theo lô, hiện tại qui mô sản xuất mỗi lô chủ yếu được xác định dựa trên công suất của máy móc thiết bị (đối với các mặt hàng có mức tiêu thụ lớn, thường xuyên) và dựa trên cả khối lượng đặt hàng (với các mặt hàng không có nhu cầu tiêu thụ thường xuyên).

Tính giá thành theo lô ở ngành dược
Tính giá thành theo lô ở ngành dược

Xác định giá phí sản phẩm sản xuất

Phương pháp xác định giá phí sản phẩm sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm hiện nay là phương pháp xác định chi phí toàn bộ, với cách tính chi phí thực tế cho từng loại sản phẩm và kỳ tính giá thành là theo tháng hoặc theo quí.

Bên cạnh đó, ngoài việc tính giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp xác định chi phí toàn bộ, các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm cũng cần tính giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp xác định chi phí trực tiếp

1. Chi phí kiểm nghiệm

Trong quá trình sản xuất các sản phẩm dược có rất nhiều các chi phí phục vụ sản xuất có mức độ liên quan theo phạm vi lô sản xuất, như các chi phí kiểm nghiệm dược phẩm, chi phí làm vệ sinh thiết bị dụng cụ sản xuất, chi phí đóng gói lô sản xuất.

Tuy nhiên trong số các khoản chi phí này chỉ có chi phí kiểm nghiệm dược phẩm là có thể theo dõi tách biệt được dễ dàng nhất, do mỗi doanh nghiệp sản xuất dược phẩm đều có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm riêng. Mỗi lô dược phẩm sản xuất đều phải kiểm tra chất lượng cả trong quá trình sản xuất và trước khi nhập kho thành phẩm với chi phí kiểm nghiệm không phải là nhỏ. Rõ ràng là chi phí kiểm nghiệm dược phẩm không phụ thuộc vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hay chi phí nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm mà phụ thuộc số lô sản xuất. Do chi  phí của bộ phận kiểm nghiệm dược phẩm hoàn toàn có thể theo dõi tách biệt nên có thể lập dự toán tách biệt phần chi phí này trong chi phí sản xuất chung và xác định tỷ lệ phân bổ ước tính cho từng lô sản xuất trong kỳ trên cơ sở tổng số lô sản xuất ước tính trong kỳ

2. Chi phí sản xuất chung – máy móc/ Nhân công

Tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, chi phí sản xuất chung thường được tập hợp theo từng phân xưởng sản xuất, sau đó tổng chi phí sản xuất chung của phân xưởng sẽ được phân bổ cho từng loại sản phẩm sản xuất trong phân xưởng

Phần chi phí sản xuất chung – máy móc (được lập dự toán và theo dõi tách biệt cho từng phân xưởng, và từng dây chuyền sản xuất), tiêu thức phân bổ chi phí cho từng lô sản xuất sẽ là số giờ máy hoạt động của từng lô sản xuất (nếu phân xưởng sử dụng nhiều máy móc thiết bị) hoặc số giờ lao động trực tiếp (nếu phân xưởng sử dụng nhiều nhân công).

Việc áp dụng linh hoạt tiêu thức số giờ máy hoạt động hoặc tiêu thức số giờ lao động trực tiếp làm tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung, thay vì phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như hiện nay tại các doanh nghiệp dược phẩm là do thực tế hiện nay trình độ và năng lực của các doanh nghiệp dược không đồng đều

3. Chi phí nguyên liệu

Việc tính giá thành sản phẩm theo từng lô sản xuất là sự vận dụng linh hoạt phương pháp xác định chi phí theo công việc. Các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có qui trình công nghệ sản xuất theo lô và kết thúc hoàn toàn lô sản xuất này thì mới bắt đầu một lô sản xuất mới. Hơn nữa mỗi lô sản xuất đòi hỏi sự theo dõi nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như định mức nguyên vật liệu

Do vậy, nguyên liệu được xuất trực tiếp cho từng lô sản xuất, nên không có việc phân bổ chi phí nguyên liệu mà là phương pháp xác lập trực tiếp dựa trên phiếu xuất kho

Các bạn tải file Excel đính kèm về tham khảo nhé

Download “Tính giá thành theo lô”

CLEVERCFO_GIA_THANH_CTY_DUOC.zip – Downloaded 288 times – 135.43 KB

Nguồn: CleverCFO Education
Chúng tôi không đồng ý các bạn chia sẻ file cho mục đích thương mại. Ghi rõ nguồn khi copy bài viết

.

 

Leave a Comment