KIỂM SOÁT CHI PHÍ: Ý NGHĨA, CÔNG CỤ, KỸ THUẬT VÀ ƯỚC TÍNH KIỂM SOÁT CHI PHÍ (PHẦN 2)

Trong phần 1 chúng ta đã phân tích các yếu tố bên trong tác động đến việc kiểm soát chi phí, phần 2 này các bạn cùng CleverCFO tìm hiểu tác động của yếu tố bên ngoài và cách cắt giảm chi phí nhé.

Phân tích tỷ số:
Phân tích tỷ số chủ yếu được sử dụng như một tiêu chuẩn bên ngoài, để so sánh hiệu suất với các tổ chức khác trong ngành. Nó cũng có thể được sử dụng hiệu quả để so sánh hiệu quả hoạt động của công ty theo thời gian. Nó được sử dụng để thực hiện kiểm soát chi phí. Tỷ số là thước đo mối quan hệ giữa hai số liệu được so sánh.

Trong phân tích tỷ số, tỷ số chuẩn được xác định và sau đó được so sánh với kết quả hoạt động thực tế, sau đó sẽ có các biện pháp khắc phục. Khía cạnh quan trọng trong phân tích này là ban giám đốc có thể quan tâm nhiều hơn đến số liệu tương đối thay vì số liệu tuyệt đối.

Một tỷ lệ cụ thể có thể được chọn tùy thuộc vào nhu cầu. Có thể tính toán các tỷ lệ khác nhau liên quan đến các khía cạnh như tính thanh khoản, khả năng sinh lời, cơ cấu vốn, … Nhưng đối với một chương trình kiểm soát chi phí và cắt giảm chi phí, người ta chỉ cần tập trung vào tỷ lệ chi phí hoạt động.

Phân tích tỷ số được sử dụng như một công cụ kiểm soát chi phí theo hai cách:

 1. Các tỷ số có thể được sử dụng để so sánh hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh giữa hai thời kỳ. Nó giúp xác định các khu vực cần chú ý ngay lập tức.
 2. Bên cạnh đó, các tỷ lệ chuẩn được sử dụng để so sánh các khu vực thực tế. Tỷ lệ chuẩn là giá trị trung bình của kết quả đạt được của một số công ty trong cùng một ngành nghề kinh doanh.

Nếu những so sánh này cho thấy bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào, doanh nghiệp kiểm toán có thể thực hiện các hành động phù hợp để loại bỏ các nguyên nhân làm tăng chi phí.

Dưới đây là một số tỷ lệ được sử dụng phổ biến nhất để so sánh chi phí:

 1. Lợi nhuận ròng / Doanh số
 2. Lợi nhuận gộp / Doanh số
 3. Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản
 4. Doanh số / Tổng tài sản
 5. Chi phí Sản xuất / Chi phí Bán hàng
 6. Chi phí Quản lý / Chi phí Bán hàng
 7. Doanh thu bán hàng / Hàng tồn kho
 8. Chi phí Vật liệu / Chi phí Sản xuất
 9. Chi phí Nhân công / Chi phí Sản xuất
 10. Tổng chi phí / Chi phí sản xuất

Có hai kỹ thuật khác đôi khi được các công ty sử dụng để kiểm soát và giảm chi phí. Đó là: Phân tích giá trị và phương pháp nghiên cứu

Phân tích giá trị:
Phân tích giá trị là một cách tiếp cận để tiết kiệm chi phí liên quan đến thiết kế sản phẩm. Ở đây, trước khi mua bất kỳ thiết bị hoặc vật liệu nào, người ta phải nghiên cứu xem những thứ này phục vụ cho mục đích gì? Các thiết kế chi phí thấp hơn khác có hoạt động không? Có vật liệu rẻ tiền nào có thể phục vụ cùng mục đích không? Vì vậy, phân tích giá trị là một thủ tục xác định chức năng của sản phẩm hoặc thành phần, thiết lập chi phí thích hợp, xác định các lựa chọn thay thế và đánh giá chúng.

Do đó, mục tiêu của phân tích giá trị là xác định các chi phí như vậy trong một sản phẩm không đóng góp vào đặc điểm kỹ thuật hoặc giá trị chức năng của nó theo bất kỳ cách nào. Do đó, đó là quá trình giảm chi phí mà không phải hy sinh các tiêu chuẩn hoạt động đã định trước. Nó là một thiết bị bổ sung bên cạnh các phương pháp giảm chi phí thông thường.

Phân tích giá trị có liên quan chặt chẽ đến Kỹ thuật giá trị. Nó rất hữu ích trong các ngành mà việc sản xuất được thực hiện trên quy mô lớn và trong những trường hợp như vậy, ngay cả khi tiết kiệm được một phần chi phí cũng sẽ giúp ích đáng kể cho công ty.

Một số ví dụ về tiết kiệm thông qua phân tích giá trị là:

 1. Loại bỏ các sản phẩm phù hợp mà các thành phần tiêu chuẩn có thể làm được.
 2. Sử dụng các vật liệu mới phát triển thay cho các vật liệu truyền thống.
 3. Kiểm tra việc sử dụng các giải pháp thay thế sẵn có với giá thấp hơn.

Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu là một nghiên cứu có hệ thống về dữ liệu công việc và các đánh giá quan trọng cách thức hiện có và được đề xuất để thực hiện công việc. Kỹ thuật này được gọi là nghiên cứu công việc và tổ chức và phương pháp Nghiên cứu công việc giúp điều tra tất cả các yếu tố cho phép ban quản lý hoàn thành công việc một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Mục tiêu chính là phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, phát triển và cài đặt các phương pháp làm việc nhằm sử dụng tối ưu nguồn nhân lực và vật lực sẵn có và thiết lập các tiêu chuẩn phù hợp để đo lường hiệu quả công việc. Phương pháp nghiên cứu nhằm mục đích phân tích và đánh giá tất cả những điều kiện ảnh hưởng đến việc thực hiện một nhiệm vụ.

Cắt giảm chi phí:
Cắt giảm chi phí là cắt giảm chi phí của việc sản xuất. Điều này liên quan đến việc xem xét các mục đích phát sinh chi phí và bằng nhiều cách khác nhau, nó giúp loại bỏ hoặc giảm bớt các chi tiêu. Các tiêu chuẩn hiện có được kiểm tra chặt chẽ ở cấp độ rộng và chi tiết nhằm cải thiện. Cắt giảm chi phí không nên là một bài tập chữa cháy mà là một quá trình liên tục nhằm nâng cao năng suất trong tổ chức.

Bất kỳ dịch vụ cắt giảm chi phí nào cũng phải dựa trên kiến ​​thức đầy đủ về việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức. Để đạt được thành công trong việc cắt giảm chi phí, ban lãnh đạo phải được thuyết phục về nhu cầu cắt giảm chi phí. Nó là một chức năng điều chỉnh. Nó cũng liên quan nhiều đến việc ngừng các hoạt động không cần thiết cũng như việc cắt giảm chi tiêu cho những hoạt động cần thiết.

Để cắt giảm chi phí trên một đơn vị sản xuất có hai cách:

 1. Giảm chi phí với khối lượng đầu ra.
 2. Tăng khối lượng đầu ra thông qua tăng năng suất, với cùng một mức chi tiêu.

Việc giảm chi phí chỉ đạt được thông qua một quá trình phân tích đánh giá tất cả các khía cạnh của việc sử dụng các nguồn lực, được thực hiện liên tục từ khi sản phẩm được hình thành cho đến khi người tiêu dùng sử dụng nó. Điều này đòi hỏi kiến thức chuyên môn, thường có tính chất kỹ thuật.

Các kỹ thuật để giảm chi phí bao gồm một loạt các hoạt động là:

Tổ chức và Phương pháp:

Tổ chức và Phương pháp được định nghĩa là “Việc kiểm tra một cách có hệ thống các hoạt động nhằm cải thiện việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và các nguồn lực vật chất khác”. Người ta thường chấp nhận quan tâm đến việc cải thiện công việc hành chính, cách thức tổ chức và cách thức sử dụng các phương pháp và thủ tục.

Tự động hóa:

Tự động hóa chắc chắn là một phương tiện để giảm chi phí. Nó cũng làm giảm sự tương tác của con người. Chính sự tiến bộ của kỹ thuật tự động đã làm thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp và thương mại.

Tự động hóa là việc sử dụng các thiết bị điều khiển tự động để vận hành và điều khiển máy móc. Tự động hóa đang được sử dụng với giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển các điều khiển tự động là việc sử dụng các máy tính tương tự.

Có ba nhiệm vụ mà thiết bị tự động có thể được sử dụng để thay thế con người: đo đạc, kiểm soát và xử lý dữ liệu.

Phân tích giá trị:

Phân tích giá trị được định nghĩa là việc xác định và loại bỏ chi phí không cần thiết mà không làm giảm chất lượng, độ tin cậy và bao bì bên ngoài, tính thẩm mỹ của sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan ”.

Theo https://www.yourarticlelibrary.com/economics

Tham khảo thêm quan điểm của CleverCFO
Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
Kỹ thuật kiểm soát chi phí và báo cáo chi phí giá thành
Quản trị chi phí nhân công ở các doanh nghiệp sản xuất
Phương pháp lập ngân sách cho chi phí hoạt động theo phương pháp Top-Down hoặc Bottom Up.
Định nghĩa đúng về chi phí: tạo nên lợi thế cạnh tranh

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI ĐẦU TIÊN KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG RỦI RO
HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI ĐỂ CHĂM LO GIA ĐÌNH TỐT HƠN!

Hotline tư vấn hỗ trỗ trợ 0916 022 247 ạ.

 

One Comment

Leave a Comment