[Chief Accountant là gì?] Công việc hàng ngày của những con số?

Nghề kế toán trưởng đâu chỉ xoay quanh những con số

Khi bạn nhận được khi ở vị trí Chief Accountant – kế toán trưởng là quyền khi bạn là được lên tiếng hoặc nói nên quan điểm của bản thân về tài chính của doanh nghiệp, chỉ ra những sai phẩm của doanh nghiệp đang gặp phải và đưa tài chính doanh nghiệp đi đúng hướng. Ngoài ra, trách nhiệm của bạn là quản lý và tổ chức các hoạt động tài chính kế toán cho bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Bạn là người sẽ phân việc cho nhân viên kế toán trong nhóm hoặc trong bộ phận kế toán mà bạn quản lý. Là người kiểm tra sổ sách, và đảm bảo số liệu thống kê là hợp pháp trước pháp luật.

Đi giải nghĩa Chief Accountant là gì trong tiếng Việt

Chief Accountant – kế toán trưởng là người được cấp giấy phép cho việc trở thành kế toán trưởng bởi bộ tài chính. Là người đứng đầu chịu trách nhiệm phụ trách và chỉ đạo các hoạt động về tài chính của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp. Chief Accountant – kế toán trường có thể là người đứng đầu một bộ phận trong một doanh nghiệp lớn hoặc đứng đầu một nhóm trong các doanh nghiệp nhỏ. Là người dưới quyền của giám đốc tài chính – CFO trong doanh nghiệp.
Khi bạn là một kế toán trưởng và được bổ nhiệm chức vụ là kế toán trưởng, ngoài việc tính toán tài chính của doanh nghiệp và tính thuế của doanh nghiệp cho chính xác. Khi bạn ở vị trí kế toán trường thì quyền hạn, trách nhiệm của bạn sẽ cao hơn vị trí là nhân viên kế toán trong doanh nghiệp cùng với đó thì mức lương của bạn cũng cao hơn.

Nhiệm vụ của một Chief Accountant trong công việc như thế nào?

Khi bạn là một Chief Accountant trong doanh nghiệp bạn sẽ cần làm những nhiệm vụ của mình với vị trí là một kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Các nhiệm vụ cần làm hàng ngày của kế toán trưởng bao gồm những công việc cụ thể như sau:

Thứ nhất, quản lý hoạt động của bộ phận kế toán khi là người đứng đầu bộ phận, bạn sẽ đóng vai trò người quản lý. Quản lý hoạt động của bộ phận kế toán để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và giảm các chi phí tối đa cho doanh nghiệp. Chief Accountant cần đảm bảo giao việc phù hợp cho tất cả các nhân viên kế toán dưới quyền mình để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Không chỉ vậy kế toán trưởng chính là người thầy để chỉ dạy cho nhân viên dưới quyền mình tại bộ phận kế toán. Là người đứng ra thực hiện các giao dịch với ngân hàng, làm báo cáo về tài chính lên cấp trên để có các xử lý các vấn đề pháp sinh trong quá trình hoạt động để giải quyết hiệu quả. Chief Accountant – kế toán trưởng là người biết cách áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào công việc để tăng hiệu suất công việc, giảm thời gian làm việc và giảm các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp để đảm bảo tài chính của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Thứ hai, Chief Accountant là người chịu trách nhiệm giám sát việc quyết toán của doanh nghiệp. Giám sát các khoản thu chi của doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động về kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, và kiểm kê các dòng tiền của doanh nghiệp làm báo cáo tài chính và cuối năm. Khi được lệnh của các quản lý cấp cao trong doanh nghiệp về yêu cầu quyết toán thì bạn luôn sẵn sàng trong bất kỳ thời gian nào. Là người đứng ra để trình bày vào báo cáo về kết quả tài chính với ban điều hành doanh nghiệp, đứng ra để bàn về tài chính với các đối tác kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ ba, nhiệm vụ của Chief Accountant đảm nhiệm là đảm bảo tính hợp pháp của số sách kế toán trong doanh nghiệp. Luôn đảm bảo tính chính xác, tính kịp thời và tính hợp pháp của các tài liệu về tài chính doanh nghiệp, về các số sách kế toán cũng cần hợp pháp, tất cả các giấy tờ thành tians, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các bảng kê danh sách vật liệu mua bán, bảo hiểm, công nợ với ngân hàng và công nợ với khách hàng và cả chủ đầu tư cũng cần phải rõ ràng, rành mạch trước pháp luật. Kế toán trưởng chính là người chịu trách nhiệm với các tài liệu, số sách, chứng từ khi giao cho bên kiểm toán kiểm toán tài chính của doanh nghiệp.

Thứ tư, nhiệm vụ không thể thiếu của Chief Accountant – kế toán trưởng là lập báo cáo tài chính với quản lý cấp cao. Kế toán trưởng là người phải tham gia vào việc lập các báo cáo về tài chính của doanh nghiệp khi được yêu cầu, hoặc theo 1 khoảng thời gian nhất định được lãnh đạo quy định. Báo cáo có thể do các nhân viên trong nhóm, trong bộ phận kế toán làm ra hoặc do kế toán trưởng tự mình lập ra từ các tài liệu được cung cấp của nhân viên kế toán.

Thứ năm, nhiệm vụ của Chief Accountant – kế toán trưởng là phân tích các dữ liệu tài chính và đưa ra các dự báo với quản lý. Khi là kế toán trưởng bạn không chỉ là việc tính toán các con số mà họ còn là người đảm nhiệm phân tích chúng và đưa ra được các dự báo về nguồn tài chính doanh nghiệp, đưa ra cách giải quyết để thu hút nguồn tài chính từ bên ngoài vào doanh nghiệp. Đưa các cách rủi ro về tài chính mà cách nhà lãnh đạo có thể gặp phải, và đưa ra các cảnh báo về tài chính như thế nào là sai phạm và bị phạm quy định của pháp luật. Ngoài ra các kế toán trưởng còn làm những công việc do cấp trên giao liên quan đến kế toán, thuế, và các công việc về tài chính của doanh nghiệp.

Nên học kế toán trưởng ở đâu?

Có rất nhiều trung tâm đào tạo kế toán trưởng ở Việt Nam, thời gian và chương trình đào tạo cũng có vẻ tương tự như nhau. Điều này làm các bạn kế toán rất khó đưa ra sự lựa chọn. Có vài câu hỏi bạn nên đặt ra trước khi lựa chọn một trung tâm đào tạo kế toán trưởng. Lưu ý: đừng lấy mức học phí làm căn cứ lựa chọn vì nếu bạn học một khóa học không chất lượng, cái bạn mất lớn nhất chính là thời gian.

  1. Ai là giảng viên của khóa đào tạo bạn sắp tham dự? Tôi tin rằng một giảng viên làm công ty có doanh số 100 tỷ sẽ không bao giờ giúp bạn thành công ở vị trí kế toán trưởng ở công ty doanh số 700 tỷ
  2. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nào? Có giúp bạn giải quyết vấn đề bằng các mô hình thực tế hay chỉ cung cấp “thông tin” cho bạn.
  3. Khả năng áp dụng vào thực tế sau khóa học như thế nào? Làm sao học viên có thể áp dụng ngay những gì đã học vào trong chính công việc của mình đang làm.
  4. Những học viên đã học và thành công với nghề kế toán trưởng là ai? Họ nói gì về trung tâm đó sau khóa học.

Tôi tin rằng cả 4 yếu tố trên đều có trong khóa đào tạo kế toán trưởng tại CleverCFO. Bạn hãy xem ý kiến học viên, bộ tài liệu đi kèm khóa đào tạo, chương trình được xây dựng trên các mô hình thực tế và đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản và kinh nghiệm ở vị trí quản lý ở các doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 1000 tỷ rồi cân nhắc lựa chọn đăng ký nhé.

Khóa đào tạo kế toán trưởng tại CleverCFO: https://clevercfo.com/ke-toan-truong

Chúc các bạn thành công với nghề nghiệp mình đã lựa chọn nhé

Tài liệu tham khảo
[Chief Accountant là gì?] Công việc hàng ngày của những con số? Tác giả: Hoàng Thanh Hằng
CleverCFO Education

Leave a Comment