Phương pháp phân tích báo cáo tài chính

Nguồn: https://onlinemasters.ohio.edu/

Phân tích báo cáo tài chính có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phân tích ngang và dọc, hoặc phân tích sử dụng tỷ lệ.

Phân tích theo chiều ngang liên quan đến việc so sánh thông tin tài chính trong một loạt các thời kỳ được báo cáo, với năm gốc được chọn làm điểm bắt đầu để so sánh trong tương lai.

Phân tích dọc liên quan đến việc phân tích tỷ lệ của một báo cáo tài chính. Mỗi chi tiết đơn hàng được liệt kê dưới dạng phần trăm của một chi tiết đơn hàng khác, với năm gốc được chọn để so sánh các số liệu của báo cáo cùng năm. Thay vì được sử dụng thay thế cho phân tích ngang, phân tích dọc được sử dụng cùng với nó.

Phân tích sử dụng tỷ lệ được sử dụng để tính toán kích thước tương đối của một hình trong mối quan hệ với một hình khác, sau đó có thể được so sánh với tỷ lệ của một khoảng thời gian trước đó. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính này bao gồm các loại tỷ lệ sau:

  • Tỷ lệ khả năng thanh toán: Các tỷ lệ này đo lường khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của một công ty. Ví dụ về hệ số thanh khoản bao gồm tỷ lệ bao phủ tiền mặt, hệ số thanh toán hiện hành, hệ số thanh khoản nhanh và chỉ số thanh khoản.
  • Tỷ lệ hoạt động: Những tỷ lệ này đo lường chất lượng và hiệu suất của ban quản lý. Ví dụ về các tỷ số hoạt động bao gồm hệ số vòng quay các khoản phải trả, vòng quay các khoản phải thu, vòng quay tài sản cố định, hệ số vòng quay hàng tồn kho, hệ số bán hàng trên vốn lưu động và hệ số quay vòng vốn lưu động.
  • Tỷ lệ đòn bẩy: Những tỷ lệ này đo lường sự phụ thuộc của một công ty vào nợ để tài trợ cho các hoạt động. Ví dụ về tỷ lệ đòn bẩy bao gồm tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ bao phủ phí cố định.
  • Tỷ số khả năng sinh lời: Các tỷ lệ này đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận của một công ty. Ví dụ về tỷ suất sinh lời bao gồm tỷ suất lợi nhuận đóng góp, tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận ròng, điểm hòa vốn, tỷ suất lợi nhuận an toàn, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ròng và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản hoạt động.

Để được hướng dẫn một cách bài bản phương pháp Phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả, nắm bát được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Anh chị tham khảo thêm khóa học Phân tích Báo cáo Tài chínhPhân tích Báo cáo Tài chính Online của CleverCFO 

Anh chị cũng có thể tham khảo các Clip chia sẻ của Thầy Trần Tuấn về Phân tích Báo cáo tài chính để có được cái nhìn đa chiều về phân tích báo cáo tài chính tại kênh Youtube của CleverCFO 

https://youtu.be/5klygvA4PZU

Liên hệ ngay Hotline/ Zalo: 090 6969 247 để nhận ngay 5 Mẫu MIỄN PHÍ File excel Phân tích BCTC CleverCFO  và được tư vấn trực tiếp các khóa học  anh chị nhé!

Leave a Comment