Dòng tiền qua 12 tháng

Tặng cả nhà file lập kế hoạch dòng tiền tự động hợp nhất các công ty

Thời điểm covid bùng phát là lúc các doanh nghiệp cần thận trọng với các quyết định tài chính của mình. Ở cương vị kế toán trưởng/ CFO, các nhà quản lý phải ra các quyết định giúp nâng cao hiệu quả của dòng tiền. Lúc này đây, việc quản trị dòng tiền theo phương pháp tập trung là cần thiết hơn bao giờ hếtCleverCFO xin tặng cả nhà file Excel lập dòng tiền theo phương pháp tập trung – tự động và nhìn được qua nhiều tháng.

Dữ liệu được nhập ở sheet Data – Sau đó báo cáo dòng tiền của các công ty trong hệ thống có thể xem theo chiều dọc hoặc chiều ngang

Dòng tiền các công ty
Dòng tiền các công ty

Góc nhìn dòng tiền công ty theo chiều ngang (do dữ liệu chỉ có tháng 1 nên các tháng khác số liệu ko phát sinh). Đặc biệt dòng tiền luân chuyển nội bộ được nêu rõ

Dòng tiền qua 12 tháng
Dòng tiền qua 12 tháng + dòng luân chuyển nội bộ

Cả nhà tải file đính kèm tham khảo nhe. File tự động hoàn toàn chỉ cần nhập liệu ở sheet data

Download “Dòng tiền tập trung- tự động”

Dong_tien.zip – Downloaded 592 times – 50.59 KB

Xem thêm video: Quản trị dòng tiền thời Covid

Comments (2)

Leave a Comment