Tặng tài liệu THU NHẬP TRÊN MỖI CỔ PHIẾU – EPS

  • Tỉ suất thu nhập trên cổ phần hay gọi tắt là EPS, là chỉ số nói lên phần lợi nhuận thu được trên mỗi cổ phần. Đây cũng có thể coi như phần lợi nhuận thu được trên mỗi khoản đầu tư ban đầu, nên nó được coi như là chỉ số xác định khả năng lợi nhuận của một công ty.
  • Mẫu excel tính toán EPS này chia nhỏ việc tính toán tỷ lệ. EPS là một tỷ lệ tài chính quan trọng và có thể thu được bằng cách chia thu nhập ròng dành cho cổ đông phổ thông cho số cổ phiếu đang lưu hành trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.

– Có 2 công thức đơn giản tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu:

EPS = (Thu nhập ròng – Cổ tức ưu đãi) / Cổ phiếu cuối kỳ đang lưu hành

hoặc là

EPS = (Thu nhập ròng – Cổ tức ưu đãi) / Cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành

– Việc tính toán công thức EPS thường phụ thuộc vào các công cụ tài chính tạo nên cấu trúc vốn của công ty. Trong mẫu excel này, chúng tôi giả định rằng chỉ có cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành.

Tải file tham khảo tại đây nha cả nhà.

Download “EPS-12.xlsx”

EPS-12.xlsx – Downloaded 200 times – 23.38 KB

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt, hiện giờ CleverCFO có triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng, bước đầu tiên trong việc để phân tích dữ liệu hỗ trợ các thông tin ra quyết định – đó là trải nghiệm FREE 100%, (không ràng buộc phải tham gia khóa học), báo cáo công nợ hoặc dự báo dòng thu ạ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

One Comment

Leave a Comment