12 vai trò của một kế toán quản trị

1. Hoạch định Chức năng Kế toán
Hệ thống kế toán được duy trì trong một tổ chức bao gồm các tiêu chuẩn về chi phí, dự báo bán hàng, lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch lợi nhuận, phân bổ nguồn lực, lập ngân sách vốn và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn. Hơn nữa, họ phải chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.

2. Kiểm soát
Kế toán quản trị phải đo lường kết quả hoạt động thực tế và so sánh với tiêu chuẩn. Dựa trên sự so sánh này, họ phải tìm ra sự khác biệt và giải thích kết quả hoạt động và đệ trình lên tất cả các cấp quản lý. Điều này được thực hiện thông qua các báo cáo kế toán thích hợp để kiểm soát.

3. Báo cáo
Lãnh đạo yêu cầu kế toán quản trị chuẩn bị báo cáo cho các nguyên nhân gốc rễ của một sự kiện hoặc hoạt động không thuận lợi. Trong báo cáo này, kế toán có thể chỉ ra những lý do thực sự và những người chịu trách nhiệm.

4. Phối hợp
Họ tham vấn tất cả các cấp quản lý để xây dựng chính sách hoặc chương trình hành động. Loại tư vấn như vậy mang lại sự phối hợp giữa các bộ phận.

5. Phiên dịch
Thông tin kế toán được sửa đổi và trình bày trước Ban Giám đốc với sự giải thích rõ ràng. Việc giải thích được thực hiện trong các giai đoạn khác nhau. Nếu vậy, ban lãnh đạo có thể hiểu được lý do thực sự dẫn đến kết quả hoạt động.

6. Đánh giá
Họ phải đánh giá hiệu quả của các chính sách, cơ cấu tổ chức và các thủ tục được áp dụng để đạt được các mục tiêu. Để làm được điều đó, họ phải tham khảo ý kiến tương tự với các nhà quản lý chức năng và các giám đốc điều hành hàng đầu.

7. Tư vấn
Họ phải tư vấn cho ban lãnh đạo để cải thiện hiệu quả hoạt động.

8. Quản lý thuế
Tổ chức kinh doanh có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập và các loại thuế khác cho Nhà nước. Theo khía cạnh này, kế toán quản trị phải nộp thuế và duy trì hồ sơ kế toán tùy từng trường hợp.

9. Báo cáo của Chính phủ
Họ sẽ phải giám sát tất cả các bản khai và bản khai sẽ được nộp cho chính phủ theo định kỳ trong ngày đến hạn.

10. Đánh giá các tác động bên ngoài
Có thể có những thay đổi trong chính sách của Nhà nước. Đôi khi, có thể có những sửa đổi trong các luật hiện hành. Những thay đổi và sửa đổi chính sách này có tác động đến việc đạt được các mục tiêu kinh doanh. Mức độ ảnh hưởng phải được đánh giá bởi kế toán quản trị.

11. Thẩm định kinh tế
Tình hình kinh tế của quốc gia được chính phủ trung ương công bố định kỳ. Bây giờ, kế toán quản trị là thực hiện đánh giá kinh tế và tìm ra ảnh hưởng của điều kiện kinh tế đến hoạt động kinh doanh. Về khía cạnh này, họ có thể chuẩn bị một báo cáo và gửi trước lãnh đạo cấp cao cùng với những nhận xét của họ.

12. Bảo vệ tài sản
Chức năng này được thực hiện thông qua việc duy trì sổ đăng ký tài sản cố định riêng cho từng loại tài sản cố định. Hơn nữa, họ có thể lên khung các nguyên tắc và quy định cho việc sử dụng từng loại tài sản cố định. Họ có thể tham gia bảo hiểm cho tất cả các loại tài sản cố định.

Theo https://accountlearning.com/

Ngoài ra, cả nhà có thể tham khảo nhiều clip xịn sò về kế toán quản trị tại đây nha

  1. Báo cáo kế toán quản trị bắt đầu từ đâu
  2. Kỹ thuật tổ chức bộ máy kế toán quản trị
  3. Xây dựng bộ máy kế toán quản trị bắt đầu từ đâu?
  4. Mục tiêu của hệ thống báo cáo kế toán quản trị
  5. Cách thông tin kế toán quản trị tạo ra giá trị
  6. Tại sao bộ máy kế toán quản trị hoạt động không hiệu quả
  7. Sáu bước xây dựng bộ báo cáo kế toán quản trị
  8. Các quyết định trong tài chính và kế toán quản trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFOKế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Leave a Comment