4 CÁCH CFO ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Giám đốc tài chính có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược trong doanh nghiệp của bạn – tốt hơn và xấu hơn. Dưới đây là 4 cách quan trọng mà CFO có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

Dù muốn hay không, kết quả tài chính của bạn hầu như luôn phản ánh những quyết định mà công ty bạn đã đưa ra trong quá khứ.

Thông thường, khi các doanh nghiệp bắt đầu, trọng tâm là tăng trưởng và mang lại trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng. Các quyết định thường là sự ứng biến và trong hầu hết các trường hợp, thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định chiến lược không phải lúc nào cũng có sẵn.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp của bạn phát triển, mức độ rủi ro của bạn cũng tăng lên.

Cá nhân bạn đảm bảo hạn mức tín dụng tại ngân hàng, bạn ký hợp đồng thuê dài hạn, tín dụng bạn mở rộng cho khách hàng tăng lên, bạn thu hút thêm nhân viên toàn thời gian.

Khi doanh nghiệp của bạn trưởng thành, cách bạn đưa ra quyết định thường cũng thay đổi. Đây là điểm mà hầu hết các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu ước họ có quyền tiếp cận với lãnh đạo tài chính cấp cao.

Họ hoạt động như một phần mở rộng của đội ngũ lãnh đạo của họ, họ huấn luyện và cố vấn cho đội ngũ nội bộ của họ và họ hỗ trợ và tác động đến quá trình ra quyết định chiến lược với mục tiêu chung là cải thiện hiệu quả tài chính.

Vậy, CFO ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định chiến lược?

Giám đốc tài chính sẽ xem xét hiệu suất quá khứ của bạn để hiểu rõ về rủi ro và cơ hội của bạn. Sử dụng thông tin này, CFO sẽ làm việc với bạn để hiểu các mục tiêu tài chính của bạn và sẽ làm việc với bạn để xây dựng kế hoạch giúp bạn đạt được mục tiêu.

4 Cách giám đốc tài chính ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược trong doanh nghiệp

  1. Chuyển đổi dữ liệu kế toán thành thông tin giúp doanh nghiệp ra quyết định
  2. Quản lý khai thác chiến lược kinh doanh
  3. Lập các phương án cho quá trình ra quyết định
  4. Sử dụng kế hoạch kịch bản để cải thiện chất lượng cho việc ra quyết định

1. Chuyển đổi dữ liệu kế toán thành thông tin giúp doanh nghiệp ra quyết định

Kế toán rất giỏi trong việc báo cáo tài chính, nhưng nghệ thuật thực sự là chuyển thông tin này thành thông tin có thể giúp bạn chiểu được các yếu tố thúc đẩy hiệu suất.

Ví dụ, trong các doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp, những thứ như doanh thu trên mỗi nhân viên, năng lực, tỷ lệ chi phí nhân viên và lợi nhuận của khách hàng là những động lực thực sự của hiệu suất.

Nhóm kế toán của bạn có thường xuyên cung cấp thông tin theo cách giúp bạn hiểu cách bạn thực hiện dựa trên các chỉ số này không? Bạn có biết xu hướng hiệu suất của bạn là gì không?

Nếu chúng được cải thiện theo thời gian, bạn có hiểu tại sao không? Có một giám đốc tài chính sẽ cho phép bạn tiếp cận tốt thông tin này và nhận thức tốt về hiệu suất của bạn sẽ ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược mà bạn đưa ra trong tương lai.

2. Quản lý khai thác chiến lược kinh doanh

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển và trưởng thành, bạn có thể thấy mình đang khám phá các mô hình doanh thu mới, thêm các dòng doanh thu mới và xem xét các cơ hội đầu tư mới.

Với sự tư vấn của CFO họ có thể giúp bạn mang những cơ hội này vào cuộc sống.

Bạn có thể tin tưởng vào giám đốc tài chính của mình để giúp tác động đến các quyết định chiến lược về giá cả, hỗ trợ bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào, đảm bảo bạn có cơ sở hạ tầng tài chính phù hợp để hỗ trợ các cơ hội mới và xác định thành công sẽ như thế nào.

Bạn cũng có thể tin tưởng vào CFO của mình để theo dõi hiệu suất của các sáng kiến mới và cung cấp hướng dẫn về cách cải thiện hiệu suất làm việc ngoài giờ nếu cần thiết.

3. Lập các phương án cho quá trình ra quyết định

Không khó để có 1 ý tưởng mới nhưng thật hiện nó không phải ai cũng có thể làm được. Đó là lý do tại sao điều thực sự quan trọng là phải có một quy trình để hỗ trợ việc ra quyết định và có một người quản lý quy trình.

Mục tiêu ở đây không phải là từ chối hoặc trở thành kẻ cản trở hoạt động kinh doanh, mà là loại bỏ càng nhiều thành kiến trong quá trình ra quyết định càng tốt.

Ví dụ: nếu công việc kinh doanh mới là ưu tiên và không có tiêu chí rõ ràng về việc khách hàng tốt trông như thế nào đối với doanh nghiệp, bạn sẽ rất dễ thuyết phục bản thân rằng tất cả các công việc kinh doanh mới đều là công việc kinh doanh tốt.

Một phương pháp nhất quán để đánh giá tất cả các cơ hội kinh doanh mới sẽ loại bỏ bất kỳ cảm xúc hoặc thành kiến nào trong quá trình ra quyết định và đảm bảo xác suất cao hơn để đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

4. Sử dụng kế hoạch kịch bản để cải thiện chất lượng cho việc ra quyết định

Thông thường, khi doanh nghiệp đứng trước các quyết định, có nhiều hơn một con đường mà doanh nghiệp có thể đi.

CFO lập mô hình các kết quả có thể xảy ra của các tình huống khác nhau có thể giúp bạn đưa ra quyết định với thông tin chất lượng tốt hơn.

Điều này không chỉ giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn trước rủi ro mà còn giúp doanh nghiệp của bạn tận dụng các cơ hội thị trường.

Lập kế hoạch theo kịch bản cũng có thể giúp bạn xoay chuyển tình huống nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.

Theo https://www.finallycpa.com/

Tham khảo thêm clip mà thầy Trần Tuấn chia sẻ về chủ đề này

  1. Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị
  2. Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng  của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Đặc biệt, hiện giờ CleverCFO có triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng, bước đầu tiên trong việc để phân tích dữ liệu hỗ trợ các thông tin ra quyết định – đó là trải nghiệm FREE 100%, (không ràng buộc phải tham gia khóa học), báo cáo công nợ hoặc dự báo dòng thu ạ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ nhé cả nhà.

Leave a Comment