Các Công cụ phân tích tài chính

Công cụ phân tích tài chính là những cách thức hoặc phương pháp khác nhau để đánh giá và giải thích các báo cáo tài chính của công ty cho các mục đích khác nhau như lập kế hoạch, đầu tư và hoạt động, trong đó một số công cụ tài chính được sử dụng nhiều nhất dựa trên mức độ sử dụng và yêu cầu của chúng là báo cáo quy mô chung (phân tích dọc), báo cáo tài chính so sánh (so sánh các báo cáo tài chính), phân tích tỷ số (phân tích định lượng), phân tích dòng tiền và phân tích xu hướng.

4 công cụ phân tích tài chính phổ biến nhất là:

 1. Báo cáo quy mô chung (Quy mô chung của báo cáo tài chính là một kỹ thuật được sử dụng để xác định nơi một công ty đã sử dụng các nguồn lực của mình và các nguồn lực đó được phân bổ theo tỷ lệ nào giữa các tài khoản bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Phân tích xác định tỷ trọng tương đối của từng tài khoản và tỷ trọng của tài khoản đó trong nguồn tài sản hoặc tạo ra doanh thu.)
 2. Báo cáo tài chính so sánh
 3. Phân tích tỷ số
 4. Phân tích điểm chuẩn

Báo cáo quy mô chung

Nó là công cụ phân tích tài chính đầu tiên. Trên thị trường, có sẵn các công ty với nhiều quy mô và cấu trúc khác nhau. Để làm cho chúng có thể so sánh được, báo cáo tài chính của chúng phải được lập theo định dạng tuyệt đối, mang tất cả các chi tiết ở một cấp độ. Định dạng được chấp nhận trên toàn cầu để so sánh là cung cấp dữ liệu ở định dạng phần trăm. Tổ chức sẽ chuẩn bị các báo cáo tài chính chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ví dụ, trong bảng cân đối kế toán – cơ sở tổng tài sản, trong báo cáo thu nhập – cơ sở doanh thu thuần và báo cáo lưu chuyển tiền tệ – có thể lấy cơ sở tổng lưu chuyển tiền tệ. Tất cả các mục hàng sẽ được tiết lộ dưới dạng tỷ lệ phần trăm, có thể được sử dụng thích hợp để thực hiện phân tích nội bộ hoặc thực hiện phân tích bên ngoài với nhóm tương tự.

Báo cáo tài chính so sánh

Báo cáo tài chính so sánh được sử dụng trong phân tích ngang hoặc phân tích xu hướng. Nó giúp phân tích sự thay đổi định kỳ trong các thành phần khác nhau của báo cáo tài chính và hiển thị thành phần nào có tác động tối đa.

Các báo cáo tài chính so sánh này có thể được lập theo đơn vị tiền tệ hoặc theo tỷ lệ phần trăm.

Như vậy từ phần trên, người ta có thể dễ dàng so sánh dữ liệu tuần hoàn ở dạng số hoặc ở dạng phần trăm.

Báo cáo tài chính so sánh có những ưu điểm như dễ so sánh, dễ theo dõi xu hướng, đánh giá kết quả hoạt động định kỳ, … Tuy nhiên, nó có nhược điểm là bỏ qua tác động của lạm phát, độ tin cậy cao vào thông tin tài chính, điều này có thể bị thao túng, sự khác biệt giữa các phương pháp kế toán khác nhau.

Phân tích tỷ số

Phân tích tỷ số là công cụ phân tích tài chính được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường bởi các nhà phân tích, các chuyên gia, bộ phận Kế hoạch & Phân tích Tài chính nội bộ và các bên liên quan khác. Phân tích tỷ lệ có nhiều loại tỷ lệ khác nhau, có thể giúp nhận xét về

 • Công thức tỷ lệ sinh lời
 • Phân tích Tỷ lệ Lợi nhuận
 • Hệ số khả năng thanh toán
 • Tính thanh khoản
 • Bảo hiểm Lãi suất hoặc bất kỳ chi phí nào
 • So sánh bất kỳ thành phần nào với doanh thu

Tuy nhiên, dưới đây là khía cạnh kỳ lạ của phân tích tỷ lệ:

 • Dựa nhiều vào thông tin quá khứ
 • Tác động lạm phát bị bỏ qua
 • Cơ hội thao túng / thay đổi báo cáo tài chính
 • Mọi thay đổi theo mùa, dựa trên bản chất kinh doanh sẽ bị bỏ qua, vì nó không thể được điều chỉnh trực tiếp về báo cáo tài chính

Phân tích điểm chuẩn

Phân tích điểm chuẩn là quá trình so sánh thực tế với các mục tiêu do lãnh đạo cấp cao nhất đề ra.  Trong phân tích điểm chuẩn, các bước dưới đây sẽ được thực hiện:

Bước 1: Chọn khu vực cần được tối ưu hóa.
Bước 2: Xác định các điểm kích hoạt mà nó có thể được so sánh.
Bước 3: Cố gắng thiết lập tiêu chuẩn tốt hơn cho cùng một tiêu chuẩn hoặc lấy tiêu chuẩn công nghiệp làm chuẩn.
Bước 4: Đánh giá hiệu suất định kỳ và đo lường các điểm kích hoạt.
Bước 5: Kiểm tra xem có đạt được điều tương tự hay không; nếu không, hãy phân tích phương sai.
Bước 6: Nếu đạt được thì phấn đấu thiết lập điểm chuẩn tốt hơn. Để thực hiện điểm chuẩn ở trên, có thể sử dụng các tỷ lệ, ma trận lợi nhuận hoạt động,.. Biên lợi nhuận hoạt động của trung bình ngành có thể được so sánh và nên cố gắng đạt được vị trí tốt hơn

Có rất nhiều công cụ có sẵn trên thị trường để thực hiện phân tích tài chính dựa trên các nhu cầu khác nhau. Ngoài ra, các tổ chức, dựa trên nhu cầu của họ, cũng xây dựng các công cụ nội bộ khác nhau, giúp họ theo dõi các yêu cầu của mình. Trong thế giới cạnh tranh ngày nay, việc theo dõi hiệu suất của tổ chức cũng như của đối thủ cạnh tranh là điều tối quan trọng vì nó sẽ giúp duy trì hiệu suất và giúp phát triển doanh nghiệp.

Theo https://www.wallstreetmojo.com/

Tham khảo thêm các clip dưới góc độ phân tích tài chính của CleverCFO

phân tích báo cáo tài chính

Kỹ thuật phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Năm sai lầm thường gặp khi phân tích báo cáo tài chính

Phân tích dòng tiền từ bảng cân đối kế toán

Phân tích báo cáo tài chính bằng phương pháp so sánh

Kiểm soát sức khỏe tài chính bằng bảng KPI tài chính

Đo lường sức khoẻ tài chính doanh nghiệp bằng 6 chỉ số cơ bản

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ nhé cả nhà.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Leave a Comment