Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ có năm thành phần. Kế toán viên phải nhận thức được các thành phần này khi thiết kế hệ thống kế toán, cũng như bất kỳ ai kiểm toán hệ thống.
Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ như sau:
1. Môi trường kiểm soát.
Đây là thái độ của cấp quản lý và nhân viên của họ về sự cần thiết của kiểm soát nội bộ. Nếu các biện pháp kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, điều này sẽ tăng cường đáng kể tính mạnh mẽ của hệ thống kiểm soát nội bộ.
2. Đánh giá rủi ro.
Đây là quá trình xem xét hoạt động kinh doanh để xem các rủi ro quan trọng nhất nằm ở đâu và sau đó thiết kế các biện pháp kiểm soát để giải quyết những rủi ro đó. Việc đánh giá này phải được thực hiện một cách thường xuyên, để tính đến mọi rủi ro mới do những thay đổi trong hoạt động kinh doanh gây ra.
3. Hoạt động kiểm soát.
Đây là việc sử dụng hệ thống kế toán, công nghệ thông tin và các nguồn lực khác để đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát thích hợp được áp dụng và hoạt động đúng cách. Ví dụ, có thể có hệ thống kế toán để thực hiện định kỳ kiểm tra hàng tồn kho và kiểm toán tài sản cố định. Ngoài ra, có thể có các bản sao lưu bên ngoài trang web để giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu.
4. Thông tin và giao tiếp.
Thông tin về các biện pháp kiểm soát phải được thông báo kịp thời cho Ban Giám đốc để có thể giải quyết kịp thời những thiếu sót. Lượng thông tin được truyền đạt phải phù hợp với nhu cầu của người nhận.
5. Giám sát.
Đây là tập hợp các quy trình được Ban Giám đốc sử dụng để kiểm tra và đánh giá xem các kiểm soát nội bộ của mình có hoạt động đúng cách hay không. Lý tưởng nhất là ban quản lý phải có khả năng phát hiện các lỗi kiểm soát và thực hiện các điều chỉnh để cải thiện môi trường kiểm soát. Nếu không, việc kiểm soát không phù hợp hoặc không hiệu quả có thể tạo ra các sai sót trong báo cáo tài chính.

Theo Nguồn: https://www.accountingtools.com/

Để có thể Hiểu các rủi ro về hệ thống kiểm soát nội bộ đồng thời Xác định điểm quan trọng trong một hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn Quốc tế, anh chị tham khảo chương trình đào tạo về Xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ của CleverCFO

Ngoài ra, anh chị quan tâm các vấn đề về Hệ thống Kiểm soát nội bộ có thể tham khảo thêm clip Hệ  thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro hay Yếu tố con người trong việc xây dựng hê thống kiểm soát nội bộ

Tham khảo thêm mô hình giúp quản trị rủi ro doanh nghiệp tại ĐÂY nhé cả nhà!

Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 090 6969 247 để được tư vấn  và nhận File Excel Dashboard kiểm soát nợ công Miễn phí nhé (file này cực kỳ hữu ích nếu anh chị làm quản trị rủi ro nhé vì RỦI RO LỚN NHẤT TRONG TÀI CHÍNH LÀ RỦI RO KHÔNG THU ĐƯỢC TIỀN :D)

60.png

Leave a Comment