Các yếu tố chính ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp

Mức đầu tư bị ảnh hưởng bởi:

  1. Lãi suất (chi phí đi vay)
  2. Tăng trưởng kinh tế (thay đổi nhu cầu)
  3. Niềm tin / kỳ vọng
  4. Sự phát triển của công nghệ (năng suất của vốn)
  5. Sự sẵn có của tài chính từ các ngân hàng.
  6. Những thứ khác (khấu hao, chi phí tiền lương, lạm phát, chính sách của chính phủ)

1. Lãi suất

Đầu tư được tài trợ bằng tiền tiết kiệm hiện tại hoặc bằng cách đi vay. Do đó đầu tư chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của lãi suất. Lãi suất cao khiến việc vay vốn trở nên đắt đỏ hơn. Lãi suất cao cũng tạo ra tỷ suất sinh lợi tốt hơn từ việc giữ tiền trong ngân hàng. Với lãi suất cao hơn, đầu tư có chi phí cơ hội cao hơn vì bạn mất các khoản thanh toán lãi suất.

Hiệu quả cận biên của vốn nói rằng để đầu tư trở nên đáng giá, nó cần phải cung cấp một tỷ suất sinh lợi cao hơn lãi suất. Nếu lãi suất là 5%, thì một dự án đầu tư cần đưa ra tỷ suất sinh lợi ít nhất là 5% trở lên. Khi lãi suất tăng, sẽ có ít dự án đầu tư sinh lời hơn. Nếu lãi suất được cắt giảm thì sẽ có nhiều dự án đầu tư đáng giá hơn.

Đánh giá

Thời gian trễ. Nếu một công ty đã bắt đầu một dự án đầu tư, thì việc tăng lãi suất sẽ khó có thể thay đổi quyết định. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành khoản đầu tư. Tuy nhiên, nó sẽ khiến họ phải suy nghĩ kỹ về các dự án đầu tư trong tương lai. Do đó, những thay đổi về lãi suất có thể mất thời gian để có hiệu lực.
Các yếu tố khác. Lãi suất có thể cao hơn các điều kiện kinh tế. Ví dụ, trong năm 2009, lãi suất đã được cắt giảm từ 5% xuống 0,5% – nhưng đầu tư đã giảm do suy thoái kinh tế sâu sắc và sự không sẵn sàng cho vay của các ngân hàng. Chi phí vay rất rẻ, nhưng trong những trường hợp này, điều này không đủ để khuyến khích đầu tư.

2. Tăng trưởng kinh tế

Các công ty đầu tư để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Nếu nhu cầu giảm, thì các công ty sẽ cắt giảm đầu tư. Nếu triển vọng kinh tế được cải thiện, thì các doanh nghiệp sẽ tăng cường đầu tư vì họ kỳ vọng nhu cầu trong tương lai sẽ tăng lên. Có bằng chứng thực nghiệm mạnh mẽ rằng đầu tư có tính chu kỳ. Trong thời kỳ suy thoái, đầu tư giảm và phục hồi với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

3. Sự tự tin

Đầu tư rủi ro hơn tiết kiệm. Các công ty sẽ chỉ đầu tư nếu họ tự tin về chi phí, nhu cầu và triển vọng kinh tế trong tương lai. Niềm tin sẽ bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng kinh tế và lãi suất, mà còn cả môi trường kinh tế và chính trị chung. Nếu có sự không chắc chắn (ví dụ như bất ổn chính trị) thì các công ty có thể cắt giảm các quyết định đầu tư khi họ chờ xem sự kiện diễn ra như thế nào.

Đánh giá – Niềm tin thường được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế và những thay đổi của tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đó là một yếu tố khác làm cho đầu tư có tính chất chu kỳ.

4. Lạm phát

Về dài hạn, tỷ lệ lạm phát có thể có ảnh hưởng đến đầu tư. Lạm phát cao và thay đổi có xu hướng tạo ra nhiều sự không chắc chắn và nhầm lẫn, với sự không chắc chắn về chi phí đầu tư trong tương lai. Nếu lạm phát cao và biến động, các công ty sẽ không chắc chắn về chi phí cuối cùng của khoản đầu tư, họ cũng có thể lo sợ lạm phát cao có thể dẫn đến sự không chắc chắn về kinh tế và suy thoái trong tương lai. Các nước có thời gian lạm phát thấp và ổn định kéo dài thường có tỷ lệ đầu tư cao hơn.

Đánh giá – nếu lạm phát thấp là do nhu cầu giảm và tăng trưởng kinh tế – thì lạm phát thấp này tự nó sẽ không đủ để thúc đẩy đầu tư. Lý tưởng là lạm phát thấp và tăng trưởng bền vững.

5. Năng suất của vốn

Những thay đổi dài hạn trong công nghệ có thể ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của đầu tư. Nếu tốc độ tiến bộ công nghệ chậm lại, các công ty sẽ cắt giảm đầu tư vì có lợi tức đầu tư thấp hơn.

6. Khả năng tài chính

Trong đợt khủng hoảng tín dụng năm 2008, nhiều ngân hàng thiếu thanh khoản nên phải cắt giảm cho vay. Các ngân hàng rất miễn cưỡng cho các công ty vay để đầu tư. Do đó, mặc dù lãi suất thấp kỷ lục, các công ty không thể vay để đầu tư – mặc dù các công ty muốn làm điều đó.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến đầu tư trong dài hạn là mức tiết kiệm. Mức tiết kiệm cao cho phép nhiều nguồn lực hơn được sử dụng để đầu tư. Với tiền gửi cao – các ngân hàng có thể cho vay nhiều hơn. Nếu mức tiết kiệm trong nền kinh tế giảm, thì nó sẽ hạn chế số tiền có thể được chuyển vào đầu tư.

7. Chi phí tiền lương

Nếu chi phí tiền lương đang tăng nhanh, nó có thể tạo ra động lực cho một công ty cố gắng và thúc đẩy năng suất lao động thông qua việc đầu tư vào nguồn vốn. Trong thời kỳ tăng trưởng tiền lương thấp, các doanh nghiệp có thể có xu hướng sử dụng các phương pháp sản xuất thâm dụng nhiều lao động hơn.

8. Khấu hao

Không phải tất cả các khoản đầu tư đều được thúc đẩy bởi chu kỳ kinh tế. Một số đầu tư là cần thiết để thay thế các thiết bị cũ hoặc lạc hậu. Ngoài ra, có thể cần đầu tư cho sự tăng trưởng tiêu chuẩn của một công ty. Trong suy thoái, đầu tư sẽ giảm mạnh, nhưng không hoàn toàn – các công ty có thể tiếp tục với các dự án đã bắt đầu và sau một thời gian, họ có thể phải đầu tư vào các dự án ít tham vọng hơn. Ngoài ra, ngay cả trong thời kỳ suy thoái, một số công ty có thể muốn đầu tư hoặc khởi nghiệp.

Theo https://www.economicshelp.org/

Tất cả các yếu tố này sẽ tác động và bạn sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để có thể đưa ra bảng thẩm định dự án đầu tư cho ban quản trị trước khi ra một quyết định nào.

Thẩm định dự án đầu tư là một trong những kỹ năng quan trọng và xuất hiện trong hầu hết các mẫu tuyển dụng vị trí nhân sự trung và cao cấp. Nếu bạn không tìm được, đừng ngần ngại liên hệ ngay với CleverCFO để có thể nhận một số mẫu tham khảo nhé.

Các bạn cũng có thể tham khảo một số clip về thẩm định dự án đầu tư do thầy của CleverCFO (có kinh nghiệm thẩm định các dự án đầu tư 40-50 triệu $/dự án) chia sẻ nhé

Nguyên tắc & các bước thẩm định dự án đầu tư

Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền khi thẩm định dự án đầu tư

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment