Cách Lập kế hoạch và phân tích tài chính

Lập kế hoạch và Phân tích Tài chính (FP&A) là gì?

Lập kế hoạch và phân tích tài chính (FP&A) là quá trình lập ngân sách, phân tích và dự báo dữ liệu tài chính có thể giúp tổ chức phù hợp với các mục tiêu tài chính của mình và cũng để hỗ trợ các quyết định kinh doanh chiến lược của công ty, nó cũng giúp nhà đầu tư biết nếu công ty ổn định và đủ lợi nhuận cho khoản đầu tư.

Lập kế hoạch và phân tích tài chính là một phần không thể thiếu của bất kỳ tổ chức nào có thể giúp đưa ra các quyết định trong tương lai cho công ty dựa trên phân tích từ dữ liệu.

Lập ngân sách, dự báo, phân tích và lập kế hoạch là chức năng chính  của FP&A, giúp vẽ ra một bức tranh công bằng cho quản lý cấp cao như CFO hoặc CEO để đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào của công ty.

Quản lý dòng tiền và FP&A là chứng minh cho sự phát triển của công ty, mà cuối cùng sẽ tạo ra lợi nhuận hàng năm.

Dữ liệu được sử dụng để phân tích ở đây có thể là định lượng hoặc định tính, dựa vào đó có thể tiến hành phân tích để đánh giá sự tiến bộ của công ty đối với các mục tiêu đã đề ra.

Nó xem xét các kịch bản kinh doanh và kinh tế, xu hướng lịch sử để dự đoán những trở ngại tiềm ẩn trong tương lai, đồng thời, dự báo kết quả tài chính của công ty.

Mục đích

  • Điều này có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu tài chính nhằm dự báo xu hướng kinh tế và thực hiện chính sách tài chính cho công ty.
  • Nó mô tả các con số tài chính cho công ty bằng cách phân tích các báo cáo tài chính như dòng tiền, bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập.
  • Có một số mục đích khi thực hiện phân tích tài chính cho bất kỳ công ty nào, như trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp để phân tích NPV hoặc IRR của bất kỳ dự án nào hoặc trong một thiết lập phân tích đầu tư, nơi các con số có thể được sử dụng để phân tích khoản đầu tư.
  • Cách chung nhất để phân tích dữ liệu là thực hiện phân tích tỷ lệ và so sánh với các tiêu chuẩn ngành hoặc đánh giá lịch sử hồ sơ.
  • Việc phân tích dữ liệu tài chính định kỳ sẽ giúp đơn vị duy trì dữ liệu và phân tích xu hướng để đưa ra bất kỳ quyết định quản lý nào cho những tiến bộ trong tương lai.

Tầm quan trọng của FP&A

Phân tích tài chính đặt cơ sở tốt cho bất kỳ công ty nào để thành công bằng cách thiết lập kế hoạch tài chính và kinh doanh; lập kế hoạch đầy đủ dẫn đến việc hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp so với những dự kiến đã thực hiện.

Trong trường hợp yêu cầu về tài chính mà công ty cần vay vốn để tạm ứng trong tương lai, FP&A sẽ cố gắng trình bày một phần tài chính riêng biệt trước hội đồng quản trị một cách rất ngắn gọn. Ngoài ra, người cho vay sẽ muốn xem các con số trước khi cho vay tiền.

Kế toán và FP&A là hai phương pháp khác nhau để phân tích báo cáo tài chính, là nơi mà kế toán kết thúc, FP&A tiếp quản. Tóm lại, kế toán tập trung vào các con số quá khứ, và FP&A tập trung vào các dự báo và con số trong tương lai.

Chiến lược FP&A liên kết các kế hoạch dài hạn với báo cáo hàng năm và ngân sách vốn, với phân tích sâu hơn, nó cũng giúp phát triển các mô hình tài chính và hỗ trợ trong quá trình thiết lập mục tiêu hàng năm.

Tính nhất quán và ổn định là rất quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Một quy trình FP&A đáng tin cậy sẽ giúp có được sự ổn định này và đồng thời, bao gồm thông tin đáng tin cậy để ban quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn.

Hầu hết các tổ chức đều có một nhóm chuyên trách về FP&A, nhóm liên tục cố gắng ứng biến và duy trì các con số để theo đuổi nhiều mục tiêu chiến lược và các nhóm tài chính ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách tạo ra các phân tích hiệu quả để tạo ra nhiều lợi ích kinh tế hơn cho tổ chức.

Tham gia ngay Khóa học CFO của CleverCFO để học cách lập kế hoạch và phân tích tài chính cho doanh nghiệp của bạn.

So sánh Phân tích và lập kế hoạch tài chính so với Phân tích và lập kế hoạch kinh doanh

Có những yếu tố phân biệt hai lĩnh vực này, hãy cùng thảo luận thêm trong bài viết này

Trong đó, các thỏa thuận liên quan đến tài chính tập trung vào việc lập kế hoạch và xác định trong năm tài chính, tập trung vào việc đạt được mục tiêu hàng quý hoặc theo năm. Các nhóm chức năng khác có ý định giảm chi phí thay vì thấy trước các vấn đề kinh doanh sắp xảy ra.

Phân tích về cơ bản tập trung vào tiết lộ được ghi lại và các báo cáo tiêu chuẩn. Các báo cáo và dữ liệu thường bị lỗi thời và không được điều chỉnh theo các động lực kinh doanh chính. Trong khi đó, trong phương pháp phân tích kinh doanh bao gồm các bài tập từ các năng lực quan trọng để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển – ví dụ: tiếp thị, bán hàng và quản lý hoạt động – tất cả đều phù hợp với tầm nhìn chính của tổ chức. Trái ngược với việc chỉ tập trung vào định giá ngân sách hoặc tài chính, tổ chức điều phối các khu vực hữu ích chính có tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

Khi đánh giá các con số tài chính, nó phản ánh bức tranh tài chính của bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, một số giám đốc điều hành cảm thấy rằng thực tế của các xu hướng kinh doanh mới và thay đổi không được bao gồm trong những con số này. Điều này cho thấy một bức tranh toàn cảnh để đưa ra bất kỳ quyết định quản lý nào cho công ty. Về cơ bản, nó dựa trên dữ liệu có sẵn và Phân tích kinh doanh giúp ban quản lý biết được sự rung cảm trên thị trường về bất kỳ doanh nghiệp cụ thể nào.

Một số doanh nghiệp cũng có ý kiến thay đổi FP&A thành Lập kế hoạch và phân tích kinh doanh do phạm vi rộng mà nó bao gồm để phân tích, các con số từ Phân tích tài chính có thể giúp bất kỳ công ty nào đưa ra quyết định, nhưng có thể là từ góc độ ngắn hạn trong khi kinh phân tích sẽ tạo ra một báo cáo thực tế hơn dựa trên các xu hướng đang diễn ra trong nền kinh tế.

Phần kết luận

FP&A là một phần không thể thiếu trong hoạt động của bất kỳ công ty nào; loại phân tích và dự báo này giúp doanh nghiệp biết được các xu hướng quá khứ và cũng có thể dự đoán các xu hướng sắp tới. Phải nói rằng, đây là một quy trình thuần túy theo hướng số, trong đó phân tích hoạt động kinh doanh cũng cung cấp một số kết quả định tính cho ban quản lý, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu, công ty có thể quyết định loại phân tích nào cần được xem xét.

Theo https://www.wallstreetmojo.com/

Bên cạnh đó cả nhà cũng có thể tham khảo một số clip CleverCFO chia sẻ về vấn đề này

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Tham khảo khóa học Excel dashboard online hoặc 100 thủ thuật excel online để học cách làm các báo cáo quản trị và hỗ trợ sếp đưa ra quyết định.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Comments (2)

Leave a Comment