CleverCFO tặng file Chiết khấu theo mức doanh thu đại lý

Chính sách tín dụng của doanh nghiệp ảnh hưởng đến kỳ thu tiền bình quân hay nói cách khác, nó ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có kỳ thu tiền bình quân dài có nghĩa là doanh nghiệp đó đang thực hiện chính sách nới lỏng tín dụng. Việc nới lỏng chính sách tín dụng giúp khách hàng của doanh nghiệp có nhiều thời gian hơn để trả nợ qua đó thu hút được nhiều khách hàng.

Mọi người có thể tham khảo clip chia sẻ vấn đề này tại đây
https://www.youtube.com/watch?v=IYX6X_hEqW0&t=621s

Ngoài ra, anh chị tải file excel tham khảo tại đây

Download “09.-Chiet-khau-theo-muc-doanh-thu-cua-dai-ly.xlsx”

09.-Chiet-khau-theo-muc-doanh-thu-cua-dai-ly.xlsx – Downloaded 165 times – 52.30 KB

Ngoài ra, cả nhà có thể tham khảo sách Cẩm nang kế toán trưởng hoặc khóa học 100 thủ thuật Excel online để hiểu thêm về vấn đề này ạ
http://danketoan.com/threads/sach-cam-nang-ke-toan-truong-clevercfo.281187/
https://www.youtube.com/watch?v=LtjMyxg7iXE&t=28s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctJNp5o5H-SlZdDjE1KHQVMrMN1y4yBP3Szyn0APCylxWgFA/viewform

 

Leave a Comment