CleverCFO Tặng file excel tính giá thành đầy đủ trong công ty xây dựng

Clever CFO Tặng mọi người file excel tính giá thành đầy đủ trong các công ty xây dựng.

File excel lấy dữ liệu dựa trên tất cả hóa đơn chứng từ liên quan đến việc tập hợp các khoản mục chi phí 621, 622, 623, 627, kết chuyển giá vốn 632, ghi nhận doanh thu 511.

File excel gồm có 3 bảng cáo cáo chính:

– Báo cáo tập hợp chi phí và tính giá thành của từng công trình: trong sheet này, mọi người có thể xem chi tiết từng loại chi phí 621, 622, 623, 627 của từng công trình và lũy kế theo thời gian đã thi công, qua đó mọi người có thể xem được giá thành của từng công trình ở thời điểm được chọn.

62.png

– Báo cáo tập hợp doanh thu và giá vốn của từng công trình: sheet này thể hiện doanh thu và giá vốn của công trình ở từng thời điểm báo cáo, lợi nhuận đạt được và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của từng công trình.

– Báo cáo so sánh giá vốn thực tế và dự toán của từng công trình : đây là cơ sở để cơ quan thuế kiểm tra và doanh nghệp có trách nghiệm giải trình khi giá vốn thực tế và dự toán chênh lệch nhau quá nhiều, tỷ lệ chênh lệch hơn 5% thì cần phải xem xét lại.

67.png

File excel được thiết kế tự động, sử dụng các công thức đơn giảm như hàm SUM, SUMIFS, thanh combo box,…

Anh chị muốn có được phương pháp tính giá thành một cách hiệu quả và linh hoạt, anh chị có thể tham khảo thêm khóa học Hệ thống Kế toán giá thành của CleverCFO tại link sau:

Hoặc nếu anh chị muốn học kỹ thuật để chinh phục bất cứ báo cáo dashboard xịn sò nào mà anh chị google được thì có thể tham khảo Khóa học Dashboard online nhà em nhé

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform

https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552

Hotline tư vấn 090 6969 247 trước khi đăng ký học nhé cả nhà!

Leave a Comment