CleverCFO tặng file excel tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

File excel được thiết kế dựa trên đặc điểm của một doanh sản xuất với 4 nhóm sản phẩm chính. Các khoản chi phí bao gồm CPNVL chính, phụ; CPNC; CPSXC.

Giá thành của sản phẩm được xây dựng trên cơ sở chi phí định mức. Xây dựng chi phí định mức giúp cho các nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì chi phí định mức là tiêu chuẩn, cơ sở để đánh giá, góp phần thông tin kịp thời cho các nhà quản lý ra quyết định hàng ngày như định giá bán sản phẩm, chấp nhận hay từ chối một đơn đặt hàng, phân tích khả năng sinh lời.

File excel bao gồm các sheet nhập liệu như sheet xuất kho NVL chính, sheet xuất kho vật liệu phụ, sheet chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung, sheet chi phí định mức,…. Mọi người có thể tùy biến chỉnh sửa dữ liệu để tính được giá thành sản phẩm.

Đối với chi phí NVL phụ, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung sẽ được phân bổ theo tỷ lệ chi phí định mức đã được tính toán.

Sau khi tính toán giá thành xem, file sẽ được thiết kế tự động để xem các báo cáo liên quan như :
– Nhập kho thành phẩm
– Xuất kho vật tư, xuất kho vật liệu
– Báo cáo giá thành chi tiết theo từng sản phẩm
– Báo cáo toàn nhà máy
– Báo cáo so sánh chi phí định mức so với thực tế,…

Các anh chị tải file tại đây về tham khảo ạ

Download “Gia-thanh.xlsx”

Gia-thanh.xlsx – Downloaded 762 times – 131.64 KB

Tham khảo thêm nhiều clip hỗ trợ công việc tại đây nhé cả nhà

  1. [CleverCFO] Tính giá thành doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp định mức
  2. Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
  3. Kỹ thuật kiểm soát chi phí và báo cáo chi phí giá thành
  4. Những điều cần lưu ý khi làm kế toán giá thành

 

Leave a Comment