Dự báo tài chính

Định nghĩa dự báo tài chính

Dự báo tài chính là quá trình dự đoán hoặc ước tính các số liệu thống kê trong tương lai của một tổ chức, tức là hoạt động kinh doanh sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử như bằng cách phân tích báo cáo thu nhập, báo cáo theo chi nhánh, điều kiện hiện tại, xu hướng trong quá khứ của môi trường tài chính, mục tiêu kế hoạch, phát triển ngân sách và phân bổ các nguồn lực sẵn có để đảm bảo sử dụng tốt nhất có thể trong tương lai với 2 yếu tố bên trong và bên ngoài.

Ví dụ
Orange Inc. đã thu thập các dữ liệu sau đây trong 5 năm. Bạn được yêu cầu lập báo cáo tài chính so sánh trong 5 năm tới và xác định tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Financial Forecasting Example 1

Trong số các số liệu trên, doanh thu bằng tiền mặt là 80% và chi phí bằng tiền mặt là 75% của tổng số. Giả sử tiền mặt mở đầu là 50.000 và nhận xét về tình hình tiền mặt của công ty.

Giải pháp

So sánh Báo cáo tài chính qua các năm

Financial Forecasting Example 1.1

Nhận xét – Công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt do lợi nhuận đang tăng với tốc độ tốt.

Tiền mặt

Financial Forecasting Example 1.2

Nhận xét – Do công ty có tỷ lệ doanh thu bán hàng bằng tiền mặt cao hơn chi phí tiền mặt nên vị thế tiền mặt ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn với doanh thu tăng dần qua từng năm. Do đó có thể nói tổng thể công ty có nhiều tiềm năng tăng trưởng tốt.

Các thành phần

Financial Forecasting

 

Báo cáo thu nhập dự kiến – Đây là báo cáo thu nhập dự kiến mô tả chi phí và doanh thu dự kiến cho kỳ tài chính trong tương lai, tức là, thường là một năm.

Ngân sách tiền mặt – Mô tả tổng dòng tiền vào và ra dự kiến trong tương lai. Các nguồn tạo ra dòng tiền bao gồm tiền bán hàng, thu tiền từ các khoản phải thu, vay ngắn hạn, nợ dài hạn, tiền mặt bán hàng và vốn chủ sở hữu. Các nguồn của dòng tiền bao gồm các khoản phải trả, tiền lương, tiền công, chi tiêu vốn, trả các khoản vay và nợ. Ngân sách tiền mặt không bao gồm các chi phí như khấu hao. Thặng dư hoặc thâm hụt được phản ánh trong ngân sách tiền mặt là cơ sở để đầu tư và tài trợ.

Bảng cân đối kế toán dự kiến – Bảng này phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu dự kiến tại một ngày cụ thể. Để chuẩn bị điều này, cần phải có các yếu tố đầu vào như bảng cân đối kế toán ban đầu, ngân sách chi tiêu vốn, kế hoạch lợi nhuận, đầu tư và kế hoạch tài chính.

Các nguồn dự kiến và sử dụng quỹ – Các nguồn vốn và việc sử dụng nó trong giai đoạn kế hoạch được trình bày trong báo cáo này. Báo cáo thu nhập dự kiến, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán ban đầu là những yếu tố đầu vào cần thiết để chuẩn bị. Nguồn vốn dự kiến là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, giảm tài sản cố định, tăng nợ dài hạn và phát hành vốn cổ phần.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về cách dự báo tài chính cho công ty.

Sự khác biệt giữa Dự báo tài chính và Mô hình tài chính

Dự báo tài chính là một phương pháp dự đoán mà một công ty thực hiện và chuẩn bị cho tương lai. Nó liên quan đến một kết quả có thể xảy ra trong tương lai bằng cách xác định báo cáo tài chính hiện tại và hiệu suất của nó, trong khi mô hình tài chính là hành động được thực hiện trên dự báo tài chính.

Khi các giả định dự báo được xây dựng và các con số được tính toán bằng cách sử dụng một báo cáo tài chính, mô hình tài chính sẽ xuất hiện. Mô hình tài chính xây dựng một mô hình hoạt động dự đoán để giúp một công ty đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Các mô hình tài chính này là các mô hình toán học trong đó các biến số khác nhau được liên kết với nhau. Quá trình này liên quan đến việc chuẩn bị bảng cân đối kế toán trong tương lai của công ty.

Tầm quan trọng của dự báo tài chính

Thúc đẩy kinh doanh mới – Dự báo tài chính giúp các doanh nghiệp sử dụng quỹ của mình để thúc đẩy các sáng kiến và kinh doanh mới. Nó cũng giúp xác định tỷ lệ thành công của doanh nghiệp mà họ đang quảng bá.

Chức năng liền mạch– Dự báo chính xác và hiệu quả về tài chính cũng như doanh thu hiện tại, tiềm năng doanh thu và các chi phí khác giúp tổ chức hoạt động trơn tru. Dự báo cũng giúp dự đoán các rào cản trong tương lai.

Ước tính các yêu cầu tài chính – Nó giúp xác định doanh thu và chi phí thu hút lại khách hàng, vốn cho một dự án cụ thể và các chi phí khác cần thiết để quản lý thêm hoạt động kinh doanh. Dự báo trước này giúp đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

Kiểm soát Dòng tiền – Nó giúp kiểm soát dòng tiền của một doanh nghiệp. Các tổ chức có lượng tiền mặt,  số dư ngân hàng tốt thường tổ chức tài chính tốt hơn và kiểm soát hoạt động kinh doanh của họ tốt hơn.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về cách kiểm soát dòng tiền cho công ty.

Tạo nền tảng thành công cho cả tổ chức – Dự báo tài chính rất quan trọng trong việc đạt được thành công chung cho doanh nghiệp vì nó tạo nền tảng vững chắc cho việc lập ngân sách hoàn chỉnh của các bộ phận trong tổ chức.

Lợi ích

  • Dự báo tài chính cho phép các doanh nghiệp dự đoán kết quả hoạt động tài chính trong tương lai theo các tiêu chuẩn đã đặt ra. Nó cung cấp một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động, các sơ hở và các hành động khắc phục của một tổ chức.
  • Nó giúp xác định các quy trình tiêu tốn nhiều vốn nhất. Rủi ro tài chính có thể được giảm bớt bằng cách rút tiền ra khỏi các quy trình như vậy và chuyển chúng sang các quy trình sinh lời.
  • Nó giúp dự đoán khả năng tài chính của các dự án kinh doanh mới. Nó giúp chuẩn bị mô hình tốt nhất để tìm ra cách một doanh nghiệp sẽ hoạt động khi các kế hoạch và chiến lược cụ thể được vạch ra.

Nhược điểm

  • Ngay cả khi chúng ta có các chuyên gia dự báo và một quy trình tuyệt vời, việc dự đoán tương lai một cách chính xác là điều không thể. Thị trường có mức độ biến động cao và số lượng các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu liên tục thay đổi theo thời gian.
  • Việc thu thập dữ liệu, tổ chức dữ liệu và điều phối là cần thiết cho quá trình này, rất tốn thời gian. Ngoài ra, cần có đầu vào đáng kể từ đội tiếp thị và bán hàng, biến nó thành một quá trình sử dụng nhiều nguồn lực.
  • Thuê một nhóm các nhà lập kế hoạch cho tươ g lai là một khoản đầu tư đáng kể. Việc bổ sung các công cụ chất lượng tốt, tài năng chất lượng cao và phần mềm chứng minh sự tốn kém cho quá trình dự báo.

Theo https://www.wallstreetmojo.com/

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Leave a Comment