Giám đốc tài chính (CFO) có nên là Thành viên Hội đồng quản trị không?

Một yếu tố quyết định quan trọng đến địa vị của một giám đốc tài chính (CFO) là vị trí của họ trong tổ chức. Một vấn đề khác là CFO có phải là một kế toán chuyên nghiệp hay không? Việc xem xét tình trạng thông qua hai lăng kính này có thể cho biết mức độ của việc quản lý và kiểm soát tài chính của một tổ chức.

Tình trạng thực tế của CFO trong các tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của họ. Ở một số quốc gia, địa vị của một giám đốc tài chính với tư cách là người lãnh đạo tổ chức nổi bật hơn những quốc gia khác. CFO nên đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao hoặc là thành viên của hội đồng quản trị nhưng điều này không phải lúc nào và ở đâu cũng đúng.

Ở một số khu vực khác, CFO là giám đốc của một công ty có nhiệm vụ theo luật định. Đối với một hội đồng quản trị đơn nhất bao gồm cả giám đốc điều hành và không điều hành với giám đốc tài chính được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị với tư cách là giám đốc ủy thác, sẽ có thêm một khía cạnh và mục đích cho vai trò của họ.

Giám đốc tài chính với tư cách là giám đốc ủy thác có các nhiệm vụ được điều chỉnh bởi các yêu cầu pháp lý cụ thể, chẳng hạn như đảm bảo công ty có trách nhiệm với các cổ đông và là một phần của việc đảm bảo tạo ra giá trị bền vững, họ nên tính đến lợi ích của các bên liên quan rộng hơn.

Tuy nhiên, ở một số khu vực pháp lý do các thỏa thuận quản trị thể chế và các chuẩn mực văn hóa khác nhau, các CFO không nhất thiết phải là giám đốc của một công ty với các trách nhiệm ủy thác tương ứng. Ví dụ, ở Mỹ, số lượng CFO là giám đốc của hội đồng quản trị của họ đang giảm, phản ánh xu hướng chung về sự độc lập của hội đồng quản trị nhiều hơn với các giám đốc điều hành (CEO) thường là giám đốc điều hành duy nhất trong hội đồng quản trị.

Cơ quan quản lý có thể dựa vào CFO để có thông tin và phân tích chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên số liệu. Để đạt được mục tiêu này, CFO phải tham dự ít nhất một số cuộc họp hội đồng quản trị với Giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm thay mặt tổ chức trước các bên liên quan bên ngoài.

Các nhà đầu tư và các bên liên quan khác nên tin tưởng rằng CFO có đủ tư cách trong một tổ chức để đảm bảo kỷ luật tài chính và quản lý tài chính mạnh mẽ, cũng như ra quyết định chiến lược và hoạt động có trách nhiệm và mạnh mẽ.

Bài báo gần đây trên Tạp chí CGMA, “Hội đồng quản trị đang khao khát nhân tài CFO”, chỉ ra rằng sự thèm muốn các giám đốc tài chính tham gia vào hội đồng quản trị của công ty ngày càng tăng và việc các giám đốc tài chính bán thời gian ở các công ty khác ngày càng phổ biến, để giúp họ có thêm kiến ​​thức và kinh nghiệm mới. Giám đốc tài chính của EY và Beyond cho thấy xu hướng này đang được thúc đẩy bởi các yêu cầu quy định thay đổi và nhu cầu gia tăng về kỹ năng giám đốc tài chính, đặc biệt là kỹ năng tài chính.

Một câu hỏi quan trọng đối với nghề này là làm thế nào có thể giúp đảm bảo rằng tư cách của Giám đốc tài chính với tư cách là người lãnh đạo tổ chức được công nhận và duy trì trong các chuẩn mực quy định và văn hóa ở mọi nơi trên thế giới.

Theo https://www.ifac.org/

Còn ý kiến của nhà CleverCFO cả nhà tham khảo nhé
Cần học gì để làm nghề giám đốc tài chính (CFO)
Hồ sơ kỹ năng của một giám đốc tài chính – P1
Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc. Liên hệ ngay 0916 022 247 để nhận clip và file excel tham khảo trước khi đăng ký học nhé cả nhà!

Leave a Comment