Kế toán giá thành (chi phí) làm những công việc gì?

Kế toán giá thành là một khía cạnh của kế toán quản trị xác định chi phí thực tế liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ bằng cách xem xét tất cả các chi phí trong chuỗi cung ứng. Nó được thực hiện với mục đích chuẩn bị ngân sách và phân tích lợi nhuận. Thông tin thu được từ quá trình này rất hữu ích cho các nhà quản lý trong việc xác định sản phẩm, phòng ban hoặc dịch vụ nào sinh lợi nhất và sản phẩm nào cần cải tiến.

Kế toán giá thành liên quan đến việc xác định chi phí cố định và biến đổi. Chi phí cố định là những khoản chi phí định kỳ hàng tháng không phụ thuộc vào mức độ sản xuất. Ví dụ bao gồm tiền thuê, khấu hao, lãi vay và chi phí thuê. Chi phí khả biến là những chi phí biến động theo sự thay đổi của trình độ sản xuất, chẳng hạn như chi phí vật tư, lao động và bảo trì. Các chi phí này liên quan đến sản xuất ở chỗ càng sản xuất ra nhiều đơn vị sản phẩm thì càng có nhiều chi phí liên quan đến nguyên vật liệu và lao động để tạo ra sản phẩm.

Kế toán giá thành xác định cả chi phí cố định và chi phí biến đổi liên quan đến một dòng sản phẩm để xác định điểm hòa vốn, và cuối cùng là lợi nhuận. Điểm hòa vốn thể hiện điểm mà tại đó chi phí được trang trải bởi doanh thu. Lợi nhuận được xác định bằng cách sử dụng điểm hòa vốn làm điểm khởi đầu để tính lợi nhuận. Tất cả doanh số bán hàng vượt quá điểm hòa vốn đều là lợi nhuận. Xác định số lượng đơn vị cần bán để đạt được điểm hòa vốn và sau đó đạt được lợi nhuận được biết như là phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận.

Vai trò của Kế toán giá thành

Trong khi hầu hết các kế toán chi phí làm việc trong các tổ chức chính phủ hoặc các công ty lớn, một số sẽ làm việc với tư cách là nhà tư vấn thông qua các công ty kế toán công hoặc hành nghề độc lập của riêng họ. Những người được làm việc toàn thời gian sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ:

  • Cung cấp dữ liệu để phát triển ngân sách ổn định
  • Sử dụng phần mềm để phân bổ chi phí gián tiếp cho các quy trình nội bộ
  • Phân tích chi tiết về các trình điều khiển chi phí phù hợp
  • Đánh giá các dự án kinh doanh tiềm năng

Kế toán giá thành phải quen thuộc với tất cả các phương pháp tính giá thành, cũng như các chương trình phần mềm hỗ trợ các chức năng tính giá thành. Có bốn phương pháp kế toán giá thành chính, mỗi phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp cho các dòng sản phẩm và / hoặc dịch vụ riêng lẻ

  • Hệ thống tính giá tiêu chuẩn ấn định chi phí trung bình cho mỗi chi phí trực tiếp Standard Costing System (lao động, vật liệu, chi phí chung…) liên quan đến một sản phẩm để chuẩn hóa hệ thống kế toán giá thành. Đây là một trong những phương pháp kế toán chi phí phổ biến được các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng vì tính đơn giản của nó.
  • Định phí dựa trên hoạt động Activity-based Costing xác định chi phí cố định và chi phí biến đổi tương ứng với chi phí trực tiếp liên quan đến một dòng sản phẩm.
  • Kế toán thông lượng Throughput Accounting tập trung vào việc mở rộng hiệu quả của tổ chức, bằng cách giảm tắc nghẽn và / hoặc hạn chế trong sản xuất và do đó tối đa hóa thông lượng.
  • Phân tích Chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận (CVP) Cost-Volume-Profit  xác định tổng chi phí cố định và biến đổi dựa trên tổng số lượng sản phẩm được sản xuất. Nó sử dụng thông tin này để tính toán điểm hòa vốn của một công ty hoặc mức sản xuất mà tại đó công ty sẽ bắt đầu kiếm được lợi nhuận.

Theo https://www.accountingedu.org/

Tham khảo thêm các clip chia sẻ FREE của thầy Trần Tuấn để hiểu hơn về kế toán giá thành nhé cả nhà

[CleverCFO] Tính giá thành doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp định mức

Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

Kỹ thuật kiểm soát chi phí và báo cáo chi phí giá thành

Những điều cần lưu ý khi làm kế toán giá thành

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt, hiện giờ CleverCFO có triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng, bước đầu tiên trong việc để phân tích dữ liệu hỗ trợ các thông tin ra quyết định – đó là trải nghiệm FREE 100%, (không ràng buộc phải tham gia khóa học), báo cáo công nợ hoặc dự báo dòng thu ạ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment