Lợi ích của Mô hình Tài chính

Một số tổ chức phụ thuộc vào các mô hình tài chính để ra quyết định hiệu quả. Việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật lập mô hình tài chính ngày càng tăng, nếu xét đến lợi ích tổng thể của nó.

Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về 8 lợi ích hàng đầu của việc sử dụng mô hình tài chính.

Financial Modeling Benefits

1 – Nâng cao hiệu quả và hiểu sâu hơn về doanh nghiệp

Mô hình tài chính được phát triển để có một cái nhìn sâu sắc về doanh nghiệp. Các nhà phân tích hiểu cách một doanh nghiệp hoạt động và những yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh đó là gì. Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu phải hiểu những thay đổi dự kiến sẽ xảy ra trong một kịch bản khi có những thay đổi trong môi trường bên trong cũng như bên ngoài của doanh nghiệp.

Do đó, các công ty phát triển mô hình tài chính có thể hiểu hoạt động kinh doanh của họ cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến họ tốt hơn đối thủ cạnh tranh và do đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho mọi tình huống bất trắc.

2 – Đánh giá Định kỳ Hiệu suất

Để hiểu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, điều quan trọng là phải thực hiện phân tích phương sai. Các mô hình tài chính giúp thực hiện phân tích phương sai bằng cách so sánh kết quả thực tế của doanh nghiệp với ngân sách.

Việc đánh giá hiệu quả hoạt động có thể được thực hiện định kỳ để nhận được phản hồi về hoạt động kinh doanh. Một số mô hình tài chính tiên tiến giúp doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh hoạt động của mình dựa trên phân tích phương sai để có thể cải thiện lợi nhuận tổng thể.

3 – Quyết định Yêu cầu và Chiến lược của Quỹ

Các mô hình tài chính cung cấp sự rõ ràng về dòng tiền vào và ra dự kiến. Một doanh nghiệp có thể biết được các dòng tiền ròng mà doanh nghiệp cần phải thu xếp để điều hành công việc của mình.

Bước tiếp theo là quyết định nguồn tài trợ, tức là nợ và vốn chủ sở hữu. Đối với điều này, các mô hình tài chính giúp hiểu được vị thế dòng tiền sẽ như thế nào sau khi đáp ứng chi phí lãi vay và trả các khoản vay. Điều này giúp quyết định xem doanh nghiệp có thể vay nợ ở mức độ nào và mức tài trợ vốn chủ sở hữu sẽ là bao nhiêu.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về việc quản trị nguồn vốn hiệu quả.

4 – Định giá Doanh nghiệp

Các công ty muốn biết giá trị của họ có thể sử dụng các mô hình tài chính. Mô hình tài chính giúp xác định các dòng tiền tự do dự kiến sẽ tích lũy vào một doanh nghiệp tại các thời điểm khác nhau, giúp tiếp tục đạt được giá trị hợp lý của một doanh nghiệp. Điều này trở nên hữu ích cho các doanh nghiệp khi thực hiện bất kỳ cơ cấu lại nào, chẳng hạn như khi bán cổ phần cho các bên ngoài và các nhà đầu tư.

5 – Giảm thiểu rủi ro

Vì mô hình tài chính giúp thực hiện thẩm định bằng cách đề xuất tác động tài chính của một hoạt động cụ thể, do đó, nó giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tổng thể trong một doanh nghiệp. Ví dụ, giả sử một doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường mới; một mô hình tài chính sẽ hướng dẫn doanh nghiệp về chi phí đầu vào, ảnh hưởng của việc tiếp thị, thay đổi giá cả.

6 – Các mô hình tài chính tạo ra kết quả nhanh chóng

Các doanh nghiệp có thể mất hàng tháng để có câu trả lời cho một số câu hỏi tài chính nhất định và xác định tác động của một quyết định nhất định. Tuy nhiên, các mô hình tài chính nhanh chóng đưa ra kết quả giúp đưa ra quyết định nhanh chóng. Bằng cách đó, các mô hình tài chính trở nên rất hữu ích cho các doanh nghiệp.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về các mô hình giúp hỗ trợ công ty ra các quyết định phù hợp.

7 – Dự báo và ngân sách tài chính chính xác nhiều

Các mô hình tài chính xây dựng ngân sách tài chính và dự báo dựa trên dữ liệu kinh doanh và do đó, có xu hướng chính xác. Các doanh nghiệp có thể sử dụng các ngân sách và dự báo này cho các hoạt động kinh doanh của mình để các hoạt động của họ vẫn nằm trong cấu trúc đã xác định. Không tuân theo bất kỳ ngân sách hoặc chiến lược kinh doanh nào có thể gây hại cho doanh nghiệp.

8 – Giúp tăng trưởng kinh doanh

Cách các mô hình tài chính giúp doanh nghiệp phát triển là bằng cách đề xuất các lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn. Các mô hình này cũng giúp thực hiện phân tích chi phí – lợi ích của các dự án mới. Các doanh nghiệp có thể sử dụng các mô hình tài chính để hiểu là đầu tư sẽ được thực hiện vào các lĩnh vực và dự án nào để có lợi nhuận và tăng trưởng tốt hơn.

Theo https://www.wallstreetmojo.com/

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment