Lời khuyên từ chuyên gia CFO: chìa khóa chính cho việc tìm kiếm một CFO giỏi – Phần 2

Theo Wynand Stassen, CFO, Embotics

Vai trò quan trọng nhất của CFO là gì?
Vai trò của CFO thường được mô tả trong bối cảnh trách nhiệm rõ ràng đối với tổ chức hoạt động và quản lý tài chính. Tuy nhiên, giá trị mà CFO mang lại cho đội ngũ lãnh đạo phải vượt ra ngoài việc cung cấp các báo cáo kịp thời, chính xác và có liên quan về kết quả hoạt động trước đây và việc bảo quản tài sản. Thứ nhất, nó nên bao gồm định hướng chiến lược, liên quan đến việc phân tích dữ liệu có ý nghĩa, đánh giá quan trọng về kết quả có thể xảy ra của một hành động nhất định hoặc không hành động, và áp dụng phán đoán đúng đắn để định hướng tương lai của công ty. Thứ hai, nó nên bao gồm quản lý rủi ro, liên quan đến việc xác định các rủi ro khác nhau mà doanh nghiệp phải đối mặt (hoặc có thể phải đối mặt) và quản lý những rủi ro này bằng cách thực hiện các hành động để giảm thiểu, tránh, chuyển giao hoặc chấp nhận chúng. Cuối cùng, CFO nên đóng vai trò là chất xúc tác để thúc đẩy các hành vi chiến thuật cần thiết để hoàn thành các mục tiêu chiến lược của công ty.

Đặc điểm quan trọng nhất của một CFO là gì?
Các đặc điểm quan trọng nhất đối với một CFO bao gồm: Khả năng phán đoán, tính linh hoạt và quan điểm.

Các quyết định quan trọng của lãnh đạo đòi hỏi sự phán xét vì chúng ta thường xuyên rơi vào những tình huống mà chúng ta có thông tin hạn chế và không có câu trả lời đúng hay sai. Điều quan trọng là CFO phải có khả năng phán đoán tốt để đội ngũ lãnh đạo và các bên liên quan có thể tin tưởng vào các quyết định của mình, đặc biệt là đối với các vấn đề quan trọng.

Thứ hai, tính linh hoạt là một đặc điểm quan trọng đối với một CFO, vì chúng ta thường thấy mình trong các tình huống thay đổi, nơi chúng ta buộc phải cân bằng các nhu cầu cạnh tranh, thay đổi quan điểm và điều chỉnh các nguồn lực vật chất và tinh thần. Có sự linh hoạt để đáp ứng đủ thời gian và quy mô sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thành công hay thất bại.

Cuối cùng, điều cần thiết đối với một CFO là phải có quan điểm. Khả năng đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu niềm tin, quan điểm và ý định của họ cũng như thấy được quan điểm của họ là cơ sở cho khả năng của chúng tôi trong việc xây dựng các loại mối quan hệ cần thiết để hoạt động thành công ở cấp điều hành.

Bạn tìm kiếm điều gì khi xây dựng đội ngũ của mình?
Ngoài khả năng phán đoán, tính linh hoạt và quan điểm, tôi còn tìm kiếm đạo đức làm việc và thái độ khi xây dựng đội ngũ của chúng tôi. Việc thiếu kỹ năng chuyên môn không khiến tôi lo lắng nhiều, vì chúng có thể được dạy. Mặt khác, kỹ năng mềm khó hơn nhiều, nếu không muốn nói là không thể dạy được.

Theo Gord Wyse, CFO, Klipfolio

Vai trò quan trọng nhất của CFO là gì?
Vai trò quan trọng nhất mà CFO có thể đóng trong đội ngũ lãnh đạo là Cố vấn kinh doanh. Giám đốc tài chính là vị trí duy nhất để nhìn thấy toàn bộ công ty, hiểu các động lực kinh doanh chính và cách chúng tác động đến hiệu quả tài chính của công ty. Chuyển giao kiến thức đó và cung cấp một khuôn khổ cho phần còn lại của đội ngũ lãnh đạo để xem các quyết định của họ ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ doanh nghiệp về mặt tài chính là rất quan trọng cho sự thành công của họ.

Đặc điểm quan trọng nhất của một CFO là gì?
Đối đầu giữa nhà tư tưởng chiến lược, người ra quyết định, người giải quyết vấn đề hoặc gặp các khó khăn phụ thuộc vào các thành viên còn lại trong nhóm. Điều này khiến tôi tin rằng khả năng thích nghi có thể là đặc điểm quan trọng nhất đối với một giám đốc tài chính.

Bạn tìm kiếm điều gì khi xây dựng đội ngũ của mình?
Một ai đó có tiềm năng trong tương lai sẽ thay thế tôi. Tôi đang tìm kiếm những người có đạo đức, làm việc mạnh mẽ, những người không ngại xắn tay áo làm các báo cáo khi tôi bận và những người có thể đóng góp ý kiến một cách bình đẳng về các vấn đề chiến lược cho doanh nghiệp. Bạn cần phải là người chủ động và có động lực không ngừng để học hỏi thêm. Họ cần phải là những người có thể xây dựng các mối quan hệ nội bộ trong nhóm và trong toàn bộ doanh nghiệp.

Theo Kelly Evans, CFO, Magenta Capital

Vai trò quan trọng nhất của CFO là gì?

Giám đốc tài chính đóng các vai trò khác nhau trong đội ngũ lãnh đạo. Vai trò của họ là người quản lý tài chính, bảo vệ tài sản của công ty và điều hành chức năng tài chính – đây là hai lĩnh vực mà chúng tôi nghĩ đến đầu tiên. Điều quan trọng không kém của vai trò là việc hiểu doanh nghiệp và cung cấp hướng dẫn chiến lược như một phần của nhóm lãnh đạo. Giám đốc tài chính cũng có thể đảm nhận vai trò trong nhóm để thúc đẩy và thách thức các dự án, quy trình và ý tưởng để đảm bảo khả năng tồn tại và thành công cuối cùng của chúng. Một giám đốc tài chính hiệu quả có định hướng giải pháp cho phép họ có khả năng cộng tác hiệu quả với tất cả các thành viên của Nhóm lãnh đạo.

Đặc điểm quan trọng nhất của một CFO là gì?
Góc nhìn cá nhân. Giám đốc tài chính cần có khả năng nhìn nhận các cơ hội và vấn đề từ nhiều góc độ. Điều này cho phép họ chủ động đánh giá các rào cản và giải pháp tiềm năng cả trong ngắn hạn và tương lai.

Bạn tìm kiếm điều gì khi xây dựng đội ngũ của mình?
Tôi tìm kiếm những cá nhân có giá trị cốt lõi phù hợp với công ty và đội ngũ. Chính trực, năng lực và đạo đức làm việc tốt là những thuộc tính quan trọng của một thành viên trong nhóm. Kinh nghiệm của tôi là làm việc với những cá nhân có đam mê và động lực sẽ mang lại thành công. Và một khiếu hài hước tốt sẽ làm cho nơi làm việc trở nên thú vị đối với mọi người.

Theo khảo sát của https://keynotesearch.com/

Còn ý kiến của nhà CleverCFO cả nhà tham khảo nhé
Cần học gì để làm nghề giám đốc tài chính (CFO)
Hồ sơ kỹ năng của một giám đốc tài chính – P1
Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc. Liên hệ ngay 0916 022 247 để nhận clip và file excel tham khảo trước khi đăng ký học nhé cả nhà!