Phân tích dòng tiền của doanh nghiệp

Phân tích dòng tiền là gì?

Phân tích dòng tiền đề cập đến việc kiểm tra hoặc phân tích các dòng tiền khác nhau vào công ty và dòng tiền ra khỏi công ty trong kỳ được xem xét từ các hoạt động khác nhau bao gồm hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

IronMount Corp và BronzeMetal Corp (cả hai công ty giả định) có vị thế tiền mặt giống hệt nhau vào đầu và cuối năm 2007. Mỗi công ty cũng báo cáo thu nhập ròng là $ 225,000 cho năm 2007. Công ty nào đang thể hiện các yếu tố gây khó khăn về dòng tiền? Những yếu tố nào khiến bạn đi đến kết luận này?

Giả sử Công ty ABC mới bắt đầu kinh doanh và đạt doanh thu 100$ trong năm nay. Và theo hồ sơ, chi phí của họ là 60$. Bây giờ theo thuật ngữ chung, bạn sẽ nói rằng Công ty ABC đã kiếm được lợi nhuận = (100 – 60)$ = 40$. Tuy nhiên, trong trường hợp của Công ty ABC, người ta thấy rằng họ có doanh thu 100 đô la trong năm nay, nhưng họ chỉ thu được 80$ trong năm nay và số còn lại họ sẽ thu vào năm sau. Trong trường hợp chi phí, họ chỉ phải trả 50$ Mỹ trong năm nay và số còn lại trong năm tới. Vì vậy, nếu chúng ta tính toán dòng tiền ròng năm nay, nó sẽ là (80 – 50)$ = 30$.

Vì vậy, ngay cả khi Công ty ABC đã kiếm được 40$ lợi nhuận trong năm nay, thì dòng tiền ròng của nó vẫn là 30$.

Trong Phân tích dòng tiền, chúng tôi sẽ không chỉ bao gồm tiền liên quan đến hoạt động, mà còn bao gồm cả chi phí và thu nhập từ các hoạt động đầu tư và tài trợ.

Các bước Phân tích Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ

Phân tích Dòng tiền được chia thành ba phần – Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, Dòng tiền từ đầu tư và Dòng tiền từ tài chính.

1 – Dòng tiền từ Hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thông thường và dòng tiền tương ứng của nó.

Có hai cách để tính toán dòng tiền từ hoạt động kinh doanh – 1) Phương pháp trực tiếp và 2) Phương pháp gián tiếp.

Phương pháp gián tiếp được sử dụng trong hầu hết các trường hợp. Ở đây chúng ta sẽ chỉ xem xét phương pháp gián tiếp để tính toán dòng tiền từ Hoạt động kinh doanh.

Tính toán Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh:

Trước khi bạn bắt đầu suy nghĩ về phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hãy xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trước. Bây giờ hãy bắt đầu với thu nhập ròng.

Bạn cần phải cộng lại các chi phí không dùng tiền mặt như khấu hao, lãi suất… Lý do đằng sau việc cộng lại các chi phí không dùng tiền mặt là chúng không thực sự được chi bằng tiền mặt.

Điều này cũng giống như bất kỳ hình thức bán tài sản nào. Nếu có bất kỳ khoản lỗ nào khi bán tài sản, chúng tôi cần phải cộng lại và nếu có bất kỳ khoản lãi nào khi bán tài sản, chúng tôi cần phải khấu trừ.

Và sau đó chúng ta cần tính đến bất kỳ thay đổi nào trong tài sản dài hạn.

Cuối cùng, chúng cần bao gồm các thay đổi trong tài sản lưu động và nợ ngắn hạn (trong nợ ngắn hạn, chúng ta không nên bao gồm cổ tức phải trả và các khoản phải trả.)

2 – Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Ngoài các hoạt động kinh doanh, công ty cũng đầu tư vào các tài sản có thể mang lại cho họ lợi nhuận lớn hơn. Chúng ta cần tìm hiểu xem có bao nhiêu hoạt động không dùng tiền mặt (lỗ hoặc lãi) được thực hiện trong kỳ để có thể xem xét chúng trong khi xác định dòng tiền ròng. Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư sẽ bao gồm các hoạt động như mua tài sản dài hạn hoặc chứng khoán hoặc bán chúng (ngoại trừ tiền mặt) và cho vay.

Mặc dù không có gì nhiều để nói ở đây, nhưng có hai điều cần được lưu ý

  • Đầu tiên, chúng tôi cần cộng lại các khoản lỗ (nếu có) khi bán bất kỳ tài sản dài hạn hoặc chứng khoán có thể bán được trên thị trường. Các khoản lỗ này nên được cộng lại vì không có dòng tiền nào để bù đắp cho các khoản lỗ.
  • Thứ hai, chúng tôi cần khấu trừ lợi nhuận (nếu có) khi bán bất kỳ tài sản dài hạn hoặc chứng khoán. Những khoản lợi nhuận này nên được khấu trừ vì không có dòng tiền cho lợi nhuận mà công ty đã thực hiện.

3 – Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Đầu tiên, nếu có bất kỳ hoạt động mua lại hoặc phát hành cổ phiếu nào, nó sẽ thuộc hoạt động tài trợ trong phân tích dòng tiền.

Việc vay và trả các khoản vay ngắn hạn hoặc dài hạn phát hành trái phiếu cũng sẽ được bao gồm trong hoạt động tài trợ.

Chúng tôi cũng cần tính cả cổ tức đã trả (nếu có). Tuy nhiên, chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng không bao gồm các khoản phải trả hoặc nợ phải trả (vì chúng sẽ được tính vào dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh).

Ví dụ về phân tích dòng tiền – IronMount so với BronzeMetal

Quay trở lại với ví dụ phân tích dòng tiền trước đó mà chúng ta đã bắt đầu – IronMount Corp và BronzeMetal Corp có vị thế tiền mặt giống hệt nhau vào đầu và cuối năm 2007. Mỗi công ty cũng báo cáo thu nhập ròng là 225.000 đô la cho năm 2007.

Cash Flow Analysis

IronMount và Bronze Metal, cả hai công ty đều có tiền mặt cuối năm là 365,900$. Ngoài ra, các thay đổi về tiền mặt trong năm đều giống nhau ở mức 315,900$. Công ty nào đang thể hiện các yếu tố có thể khiến dòng tiền gặp khó khăn?

Chúng tôi lưu ý rằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm với IronMount là -21.450. Thu nhập từ việc bán thiết bị được khấu trừ vì đây không phải là một dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Việc bán thiết bị của IronMount thêm 307.350, góp phần làm tăng tiền mặt.

Mặt khác, khi nhìn vào BronzeMetal, chúng tôi lưu ý rằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của nó rất mạnh ở mức 374.250 đô la và có vẻ như hoạt động kinh doanh của nó đang hoạt động rất hiệu quả. Họ không dựa vào việc bán thiết bị một lần để tạo ra dòng tiền.

Với điều này, chúng tôi kết luận rằng IronMount đang có dấu hiệu khó khăn do thu nhập hoạt động cốt lõi thấp và sự phụ thuộc vào các khoản mục một lần khác để tạo ra tiền mặt.

Kết luận

Nếu bạn muốn hiểu một công ty và các vấn đề tài chính của nó, bạn cần phải xem xét cả ba báo cáo và tất cả các tỷ lệ. Chỉ phân tích dòng tiền sẽ không thể cung cấp cho bạn bức tranh phù hợp về một công ty. Tìm kiếm dòng tiền ròng, nhưng cũng đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra mức độ lợi nhuận của công ty trong những năm qua.

Ngoài ra, phân tích dòng tiền không phải là một điều dễ dàng để tính toán. Nếu bạn muốn tính toán phân tích dòng tiền, bạn cần hiểu nhiều hơn mức tài chính cơ bản. Và bạn cũng cần hiểu các điều khoản tài chính, cách chúng được ghi lại trong các báo cáo và cách chúng phản ánh báo cáo hoạt động kinh doanh. Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện phân tích dòng tiền, trước tiên phải biết cách xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hiểu những gì cần bao gồm và những gì cần loại trừ trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Theo https://www.wallstreetmojo.com/

Tham khảo clip của thầy Trần Tuấn chia sẻ để hiểu thêm về chủ đề này

Đăng ký ngay khóa Phân tích BCTC online để được thầy hướng dẫn chi tiết áp dụng ngay vào công việc.

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Tham khảo khóa học Excel dashboard online hoặc 100 thủ thuật excel online để học cách làm các báo cáo quản trị và hỗ trợ sếp đưa ra quyết định.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment