Sự khác biệt của Lập ngân sách và dự báo tài chính?

Lập ngân sách so với Dự báo tài chính: Tổng quan

Lập ngân sách và dự báo tài chính là những công cụ mà các công ty sử dụng để thiết lập một kế hoạch cho ban lãnh đạo muốn đưa công ty đến được những kết quả trong tương lai — lập ngân sách và liệu nó có đang đi đúng hướng hay không — dự báo tài chính.

Mặc dù lập ngân sách và dự báo tài chính thường được sử dụng cùng nhau nhưng giữa hai khái niệm này vẫn tồn tại những khác biệt rõ rệt. Lập ngân sách định lượng kỳ vọng về doanh thu mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một giai đoạn tương lai, trong khi dự báo tài chính ước tính mức doanh thu hoặc thu nhập sẽ đạt được trong một giai đoạn tương lai.

 • Lập ngân sách là định hướng tài chính về nơi mà ban lãnh đạo muốn đưa công ty đến, giúp định lượng kỳ vọng về doanh thu mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một giai đoạn tương lai,
 • Dự báo tài chính cho biết liệu công ty có đang đi đúng hướng hay không, ước tính mức doanh thu và thu nhập sẽ đạt được trong tương lai.
 • Lập ngân sách tạo ra một đường cơ sở để so sánh các kết quả thực tế nhằm xác định kết quả khác nhau như thế nào so với kết quả dự kiến.
 • Dự báo tài chính được sử dụng để xác định cách các công ty nên phân bổ ngân sách của họ cho một giai đoạn trong tương lai, nhưng không giống như lập ngân sách, dự báo tài chính không phân tích phương sai giữa dự báo tài chính và hiệu quả hoạt động thực tế.

Lập ngân sách

Ngân sách là một bản phác thảo những kỳ vọng cho những gì công ty muốn đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm. Các đặc điểm của lập ngân sách bao gồm:

 • Ước tính doanh thu và chi phí.
 • Các dòng tiền dự kiến.
 • Số nợ giảm dự kiến.
 • Ngân sách được so sánh với kết quả thực tế để tính toán phương sai giữa hai số liệu.

Lập ngân sách thể hiện tình hình tài chính, dòng tiền và các mục tiêu của công ty. Ngân sách của một công ty thường được đánh giá lại theo định kỳ, thường là một lần mỗi năm tài chính, tùy thuộc vào cách nhà quản lý muốn cập nhật thông tin. Lập ngân sách tạo ra một đường cơ sở để so sánh các kết quả thực tế nhằm xác định kết quả khác nhau như thế nào so với kết quả dự kiến.

Mặc dù hầu hết các ngân sách được tạo cho cả năm, nhưng đó không phải là một quy tắc cứng nhắc. Đối với một số công ty, việc quản lý có thể cần phải linh hoạt và cho phép điều chỉnh ngân sách trong cả năm khi các điều kiện kinh doanh thay đổi.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về lập ngân sách cho công ty.

Dự báo tài chính

Dự báo tài chính ước tính kết quả tài chính trong tương lai của một công ty bằng cách kiểm tra dữ liệu lịch sử. Dự báo tài chính cho phép nhóm quản lý dự đoán kết quả dựa trên dữ liệu tài chính trước đó. Đặc điểm của dự báo tài chính bao gồm:

 • Được sử dụng để xác định cách công ty nên phân bổ ngân sách của họ cho một giai đoạn trong tương lai. Không giống như lập ngân sách, dự báo tài chính không phân tích phương sai giữa dự báo tài chính và hoạt động thực tế.
 • Thường xuyên cập nhật, có thể hàng tháng hoặc hàng quý, khi có thay đổi về hoạt động, hàng tồn kho và kế hoạch kinh doanh.
 • Có thể được lập cho cả ngắn hạn và dài hạn. Ví dụ: một công ty có thể có dự báo hàng quý về doanh thu. Nếu khách hàng bị thua trước đối thủ cạnh tranh, dự báo doanh thu có thể cần được cập nhật.
 • Nhóm quản lý có thể sử dụng dự báo tài chính và thực hiện hành động ngay lập tức dựa trên dữ liệu dự báo.

Dự báo tài chính có thể giúp nhóm quản lý điều chỉnh mức sản xuất và tồn kho. Ngoài ra, dự báo dài hạn có thể giúp đội ngũ quản lý của công ty phát triển kế hoạch kinh doanh của mình.

Đăng ký ngay khóa học CFOKế toán trưởng của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn về cách dự báo tài chính cho công ty.

Sự khác biệt chính

Ngân sách là một phác thảo về định hướng mà ban lãnh đạo muốn thực hiện đối với công ty. Dự báo tài chính là một báo cáo về việc liệu công ty có đạt được các mục tiêu ngân sách của mình hay không và công ty đang hướng tới đâu trong tương lai?

Lập ngân sách đôi khi có thể chứa những mục tiêu không thể đạt được do điều kiện thị trường thay đổi. Nếu một công ty sử dụng ngân sách để đưa ra quyết định, thì ngân sách phải linh hoạt và được cập nhật thường xuyên hơn một năm tài chính để có mối quan hệ với thị trường biến đổi.

Lập ngân sách và dự báo tài chính nên làm việc song song với nhau. Ví dụ: cả dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn có thể được sử dụng để giúp tạo và cập nhật ngân sách của công ty.

Theo https://www.investopedia.com/

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Leave a Comment