Sự khác biệt giữa Chief Finance Officer (CFO) và Finance Director (FD) là gì???

CFO làm gì?

Giám đốc tài chính giám sát hoạt động tài chính của công ty. Họ làm việc cùng với Giám đốc điều hành (“CEO”) và ngồi với đội ngũ quản lý cấp cao. Bản mô tả công việc của CFO khác nhau giữa các tổ chức nhưng thường bao gồm các trách nhiệm sau:

 1. Xây dựng chiến lược tài chính và thuế.
 2. Theo dõi, chỉ đạo việc triển khai và thực hiện các kế hoạch kinh doanh.
 3. Nghiên cứu xu hướng kinh tế và xác định cơ hội doanh thu.
 4. Dự báo yêu cầu về nhân viên và vốn.
 5. Thiết lập các mục tiêu chức năng.
 6. Phân tích phương sai và xác định các lĩnh vực cần cải tiến.
 7. Xác định chiến lược đầu tư.
 8. Đảm bảo quản lý cấp cao nhận thức được các xu hướng và thách thức trong doanh nghiệp

Giám đốc tài chính được yêu cầu quản lý một nhóm các nhà quản lý tài chính, thiết lập hệ thống CNTT tài chính của công ty và quản lý các mối quan hệ với nhà cung cấp. Tùy thuộc vào loại hình tổ chức, họ cũng có thể cần giám sát tất cả nhân viên tài chính và giám sát các hoạt động ngân hàng. Mục tiêu chính của họ là thúc đẩy việc lập kế hoạch tài chính chiến lược của công ty và hỗ trợ nỗ lực phát triển và đảm bảo hoạt động kinh doanh mới của công ty.

Vậy còn vai trò của Finance Director (FD) trong tổ chức của bạn?

Trong các tổ chức có CFO, FD có trách nhiệm tương tự như CFO, nhưng không thuộc nhóm điều hành cấp cao. Vai trò của họ là giám sát và chỉ đạo các hoạt động tài chính của công ty và báo cáo cho Giám đốc tài chính. Họ cố gắng tạo ra một nền tảng vững chắc để một tổ chức có thể phát triển. Họ chịu trách nhiệm về:

 1. Phân tích và lập kế hoạch ngân sách cho từng bộ phận, cung cấp lại phân tích khả dụng cho các nhà quản lý trong doanh nghiệp
 2. Đảm bảo mọi hoạt động tài chính của công ty tuân thủ pháp luật.
 3. Giám sát dòng tiền và các giao dịch tài chính.
 4. Thiết lập và lãnh đạo nhóm tài chính.
 5. Hỗ trợ Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành trình bày báo cáo cho nhà đầu tư.
 6. Đánh giá chi tiêu của công ty và thực hiện các chiến lược để cắt giảm chi phí.
 7. Dự báo xu hướng tài chính dựa trên phân tích dữ liệu.
 8. Thực hiện các chương trình kiểm toán nội bộ.

Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sự phân biệt giữa hai vai trò có thể trở nên hàn lâm vì trên thực tế, đơn vị sẽ chỉ đơn giản là có một người kết hợp cả hai vai trò.

Các chức danh có thể khác nhau, nhưng mô tả công việc sẽ có thể so sánh được, và trong thế giới thực, trong nhiều trường hợp, các chức danh có thể hoán đổi cho nhau. Do đó, điều quan trọng cần tập trung không phải là chức danh công việc, mà là công việc cần được thực hiện để đảm bảo các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có được cái nhìn sâu sắc và nguồn vốn sẵn có để cho phép doanh nghiệp phát triển và hưng thịnh.
Theo https://efmireland.ie/news

Tham khảo thêm
Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà!

Hotline tư vấn hỗ trợ tham khảo khóa học 0916 022 247!

Leave a Comment