Sự khác biệt giữa Kế toán quản trị và Kế toán tài chính

Nếu bạn muốn biết vềsự khác biệt của kế toán quản trị và kế toán tài chính, bạn phải có một ý tưởng rõ ràng về kế toán.

Kế toán là một thủ tục giải thích một số thành phần quan trọng. Điều này thực sự đề cập đến quá trình ghi lại một giao dịch kinh doanh, phân loại và tóm tắt và các điều khoản tài chính.

Hai bộ phận quan trọng của kế toán là kế toán quản trị và kế toán tài chính. Nhưng cả hai là hai cá thể khác nhau, chúng có đặc điểm riêng. Kế toán quản trị cung cấp thông tin không chỉ cho người quản lý mà là tất cả mọi người trong tổ chức. Nó là một quy trình nội bộ. Ở một góc độ đối lập, kế toán tài chính cung cấp thông tin cho chủ nợ, cổ đông và những người khác. Nó giống như một quy trình bên ngoài. Đó là sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính mà tôi muốn thảo luận hôm nay. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng rõ ràng, chúng ta hãy cùng thảo luận.

Kế toán tài chính: Mục đích chính của kế toán tài chính là cung cấp báo cáo cho các vị trí bên trong và bên ngoài của tổ chức.

Với kế toán tài chính, bạn đang giải thích tất cả tiền đã đi đâu. Bạn đang nhìn lại khoảng thời gian trước đó, sắp xếp mọi thứ bạn đã làm với tiền mặt của mình và trình bày tất cả theo một định dạng ngắn gọn.

Kế toán quản trị: Mục tiêu của kế toán quản trị là cung cấp cho bạn thông tin về doanh nghiệp của bạn mà bạn cần để đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Bạn muốn biết tiền mặt của mình đang đi đâu, bạn sẽ phải nạp thêm bao nhiêu và bạn có thể làm gì để kiếm nhiều tiền hơn. Kế toán quản trị cung cấp cho bạn công cụ để đưa ra các quyết định thông minh hơn về tương lai của doanh nghiệp bạn.

Về cơ bản, kế toán quản trị sẽ giúp bạn xây dựng một ngân sách có giá trị. Bạn có thể xây dựng những thứ này hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng năm. Nếu bạn quyết định không bao giờ muốn đi sâu vào lĩnh vực kế toán, bạn sẽ không bao giờ làm được.

Toàn bộ và Hiệu quả:
Kế toán tài chính: Kế toán tài chính thể hiện các báo cáo của toàn bộ tổ chức. Khả năng sinh lời sau khi trừ các chi phí. Báo cáo này về lợi nhuận của công ty.

Kế toán quản trị: Kế toán quản trị là tổng hợp của sản phẩm, nguyên vật liệu và khách hàng. Nó xác định vấn đề bên trong và tìm ra giải pháp chính xác. Nó cung cấp báo cáo về những điều đó.

Người dùng và Thời gian:
Kế toán tài chính: Kế toán tài chính chủ yếu phục vụ những người ngoài công ty. Họ nhạy bén về chi phí và kiểm soát tất cả các vấn đề tài chính. Người dùng bên ngoài sẽ có thể đưa ra quyết định về tiền. Nó tập trung vào thời gian quá khứ.

Kế toán quản trị: Người sử dụng kế toán quản lý là người nội bộ. Chúng không liên quan đến vấn đề kinh tế nhưng chúng liên quan trực tiếp đến việc lập kế hoạch và kiểm soát của một tổ chức. Thời gian của nó tập trung vào sự nhấn mạnh trong tương lai.

Tính năng và Pháp Luật:
Kế toán tài chính: Kế toán tài chính là có thể thay đổi. Nó có thể được thay đổi với sự thay đổi hiện tại và đây là điều cần thiết để duy trì một quy luật để tiếp tục tiến lên phía trước. Để hoàn thành chỉ tiêu, nó phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Kế toán quản lý: kế toán quản lý không phụ thuộc vào sự thay đổi. Nó duy trì sự liên quan đối với tổ chức kiểm soát. Hơn nữa, điều này không đòi hỏi phải tuân theo bất kỳ luật nghiêm ngặt.

Chủ đề:
Kế toán tài chính: Mỗi phần của kế toán đều có chủ đề riêng của nó. Nó chủ yếu tập trung vào toàn bộ hoạt động kinh doanh. Kế toán này duy trì các dữ kiện tài chính của một tổ chức.

Kế toán quản trị: Mặt khác, kế toán quản trị hoạt động theo bộ phận, nó chủ yếu tập trung vào các bộ phận của tổ chức.

Thông tin đã được chứng minh và trọng tâm báo cáo:
Kế toán tài chính: Trong quản lý tài chính, bằng chứng của tất cả các giấy tờ hoặc tài liệu kinh tế phải là cần thiết. Bởi vì lĩnh vực này cần phải chứng minh tất cả hồ sơ. Xem xét những yêu cầu này, kế toán quản trị tài chính luôn chú trọng đến tính chính xác. Nó tập trung vào các báo cáo kinh tế hàng ngày được phân phối cả bên trong và bên ngoài công ty.

Kế toán quản trị: Kế toán quản trị không cần phải ghi lại bất cứ điều gì để chứng minh. Nó hoạt động theo cách ước tính và nhấn mạnh vào tính kịp thời. Nó tập trung vào các chủ đề thực sự được phân phối trong nội bộ một tổ chức.

Thời gian cố định:
Kế toán tài chính: Thông thường, kế toán tài chính được thực hiện hàng năm, nếu cơ quan có thẩm quyền muốn, có thể thực hiện theo năm, nửa năm. Nhưng nó luôn trình bày báo cáo trong một thời gian cố định.

Kế toán quản trị: Trong quản lý, kế toán không có bất kỳ thời gian cố định nào cho việc trình bày. Nó tiếp tục một cách bình thường.

Kiểm toán độc lập:
Kế toán tài chính: Đây là điều bắt buộc trong kế toán tài chính để thực hiện kiểm toán độc lập. Các nước phát triển đã đưa ra các quy định về kiểm toán độc lập trong lĩnh vực tài chính.

Kế toán quản trị: Không có bất kỳ quy tắc nào cho một cuộc kiểm toán độc lập trong kế toán quản trị. Nhưng nếu nhóm quản lý cảm thấy cần phải kiểm tra, họ có thể đưa ra quyết định bất kỳ lúc nào.

Theo https://onlineaccountinghub.com/ và https://blog.capterra.com/

Tham khảo thêm một số clip chia sẻ dưới quan điểm của CleverCFO

Các quyết định trong tài chính và kế toán quản trị

Báo cáo kế toán quản trị : số liệu hay thông tin ra quyết định

Cách thông tin kế toán quản trị tạo ra giá trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ nhé cả nhà.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Leave a Comment