Sự khác biệt giữa Kế toán tài chính và Kế toán chi phí

Kế toán chi phí đảm bảo rằng các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh được giảm xuống và nó thậm chí phản ánh bức tranh thực tế về hoạt động kinh doanh của một công ty và nó được tính toán theo quyết định của ban giám đốc trong khi kế toán tài chính được thực hiện với mục đích công bố thông tin phù hợp và điều đó cũng một cách đáng tin cậy và chính xác.

Mục đích:

 • Kế toán tài chính: nó cung cấp thông tin về đơn vị một cách tổng quát, tức là khả năng sinh lời, tài sản, nợ phải trả, tiền chủ sở hữu…
 • Kế toán chi phí: nó cung cấp thông tin cho ban quản lý để lập kế hoạch, vận hành, điều phối, kiểm soát và ra quyết định phù hợp.

Sự ghi nhận:

 • Kế toán tài chính: Chúng được lưu giữ theo cách chủ quan, tức là theo bản chất của các khoản chi tiêu.
 • Kế toán chi phí: Chúng được lưu giữ một cách khách quan, tức là theo mục đích phát sinh chi phí.

Các khoản mục của chi phí:

 • Kế toán tài chính: Các khoản mục chi phí được biểu thị bằng tổng số.
 • Kế toán chi phí: Các khoản mục chi phí được phân tích, phân loại, phân bổ và phân bổ để tính giá thành trên một đơn vị.

Phân tích lợi nhuận: 

 • Kế toán tài chính: Những điều này tiết lộ lợi nhuận của cả doanh nghiệp
 • Kế toán chi phí: Nó chỉ là một phần của tài khoản tài chính. Nó cho thấy kết quả của mỗi hoạt động, quá trình, công việc hoặc sản phẩm để có thể loại bỏ các ngành kinh doanh không sinh lời.

Sự điều khiển:

 • Kế toán tài chính: Chỉ nhấn mạnh vào việc ghi nhận. Không quan trọng đến khía cạnh kiểm soát.
 • Kế toán chi phí: Nó cung cấp một hệ thống chi tiết về kiểm soát chi phí với sự trợ giúp của các tiêu chuẩn và ngân sách.

Sự Định kỳ:

 • Kế toán tài chính: Chúng được lập vào cuối niên độ kế toán
 • Kế toán chi phí: Nó là một hệ thống kế toán liên tục và đệ trình các báo cáo chi phí cho ban giám đốc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc theo yêu cầu và khi nào.

Bản chất của giao dịch:

 • Kế toán tài chính: (a) Những điều này liên quan đến các giao dịch thương mại của doanh nghiệp.

  (b) Những điều này liên quan đến các giao dịch liên quan đến bên thứ ba.

 • Kế toán chi phí: (a) Những điều này liên quan đến hoạt động sản xuất.

  (b) Chúng liên quan đến các giao dịch nội bộ.

Định giá hàng tồn kho:

 • Kế toán tài chính: Hàng tồn kho được định giá theo giá gốc hoặc giá thị trường, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn.
 • Kế toán chi phí: Hàng tồn kho được định giá theo giá gốc.

Số liệu:

 • Kế toán tài chính: Những điều này chủ yếu giải quyết các số liệu thực tế
 • Kế toán chi phí: Kế toán chi phí xử lý một phần dựa trên số liệu thực tế và một phần dựa trên ước tính.

Theo https://bcomassistant.in/

Cả nhà có thể tham khảo thêm một số clip chia sẻ của CleverCFO để có thể hỗ trợ thêm công việc ạ.

Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

Các quyết định trong tài chính và kế toán quản trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment