SỰ QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN NÓI CHUNG HAY CỤ THỂ VỊ TRÍ CFO Ở MỘT CÔNG TY? (PHẦN 2)

Tiếp nối bài chia sẻ về tầm quan trọng của tài chính kế toán nói chung và giá trị CFO mang lại cho công ty nói riêng theo nghiên cứu của https://www.ifac.org/, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp về Các Nguyên tắc Hướng dẫn Vai trò và Kỳ vọng của Giám đốc tài chính.

Tài chính có chỗ đứng trong đội ngũ quản lý của doanh nghiệp; tuy nhiên, chúng tôi phải chứng minh giá trị của mình mỗi ngày. Chuyên gia tài chính phải tìm ra sự cân bằng giữa hỗ trợ doanh nghiệp và thách thức khi cần thiết, liên quan đến việc nêu gương cho các đồng nghiệp kinh doanh. Hợp tác kinh doanh hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa quan điểm thẳng thắn và thông tin chi tiết về thương mại.
—Hein van den Wildenberg, phó chủ tịch, kiểm soát, quản trị, rủi ro và đảm bảo công ty Shell.

Nguyên tắc C
Giám đốc tài chính phải đóng vai trò là người tích hợp và điều hướng cho tổ chức.
Với quan điểm bao quát về tổ chức và môi trường mà tổ chức hoạt động, các CFO cần giúp tổ chức của họ điều hướng thông qua các quá trình và thách thức của việc phát triển, quản lý và thực thi chiến lược. Với tư cách là người tích hợp và điều hướng, các CFO nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra giá trị bền vững bằng cách giúp đảm bảo rằng tổ chức của họ kết hợp hoặc tích hợp các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội ở tất cả các cấp độ nhằm hỗ trợ việc ra quyết định và báo cáo.

Để hoạt động hiệu quả với tư cách là người tích hợp và điều hướng, CFO cần được bố trí ở vị trí trung tâm, cùng với Giám đốc điều hành, trong việc quản lý chiến lược của tổ chức. Điều này liên quan đến việc có thể tạo điều kiện cho một quan điểm chung và thống nhất về các mục tiêu chiến lược, cơ hội và mối đe dọa, mô hình kinh doanh và các yếu tố thành công quan trọng của tổ chức — bao gồm nguồn lực, khả năng và năng lực — cần thiết để thực hiện chiến lược khi các yếu tố môi trường và hoàn cảnh thay đổi.

Nguyên tắc D
Giám đốc tài chính phải là người lãnh đạo hiệu quả chức năng F&A (tài chính và kế toán)

Giám đốc tài chính cần lãnh đạo một chức năng F&A hiệu quả, hướng dẫn tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn lực đồng thời mang lại giá trị cho khách hàng. Giám đốc tài chính phải có khả năng đánh giá và tối ưu hóa các lợi ích cũng như quản lý các thách thức phát sinh từ các xu hướng, chẳng hạn như tập trung hóa, thuê ngoài, đồng thời đảm bảo rằng  nhân sự và năng lực tài chính được giữ gìn và chuẩn bị.

Cung cấp quyền lãnh đạo cho chức năng F&A bao gồm việc phát triển và thực hiện tầm nhìn về cấu trúc và cung cấp dịch vụ của nó cũng như cách thức nó có thể đáp ứng nhu cầu và mong đợi của tổ chức. Mô hình cung cấp dịch vụ và tầm nhìn thường liên quan đến việc quản lý cơ sở chi phí, đồng thời với việc duy trì các chiến lược tăng trưởng bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về kinh doanh để hỗ trợ việc ra quyết định. Các giám đốc tài chính được kỳ vọng sẽ đảm bảo chức năng F&A mang lại sự hợp tác kinh doanh chủ động và đóng vai trò là hình mẫu cho các chức năng khác đáp ứng minh bạch, chất lượng, đạo đức và đổi mới.

Điều chỉnh chức năng F&A với việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức bao gồm việc phát triển một chiến lược quản lý và tuyển dụng nhân tài hiệu quả để thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài cũng như các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ trách nhiệm quản lý và quan hệ đối tác kinh doanh. Để tạo thời gian cho các trách nhiệm rộng lớn hơn của vai trò CFO, việc thiết lập ban lãnh đạo mạnh mẽ và có năng lực để giám sát các yếu tố khác nhau của chức năng F&A là một nhiệm vụ quan trọng.

Tại Unilever, chúng tôi vận hành mô hình kết hợp, sử dụng outsourcing quy trình kinh doanh để cung cấp các hoạt động tài chính giao dịch, nhưng chúng tôi hiện đang thiết lập các trung tâm điều hành cung cấp dịch vụ tài chính nâng cao hơn nữa chuỗi giá trị cho tổ chức để thúc đẩy hiệu quả của hoạt động tài chính của chúng tôi.
Về thách thức nhân tài, có một số vấn đề từ quan điểm của trung tâm điều hành — công việc của chúng tôi tập trung vào các hoạt động tài chính có giá trị cao hơn và, khi chúng tôi chuyển sang hoạt động tài chính quốc gia và tập trung chúng, chúng tôi đã mất một số nhân sự F&A có kinh nghiệm. Vì vậy, cố gắng tuyển dụng mức “có khả năng” tài chính và kiến ​​thức vào công ty sẽ luôn là một thách thức. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng và lưu giữ  tại Unilever kiến ​​thức kế toán có giá trị kết hợp với các mô hình tài chính tập trung, quy trình tài chính chuẩn hóa và tăng cường tự động hóa.
—Arnold van Boven, giám đốc tài chính và kế toán, Unilever

Nguyên tắc E
Giám đốc tài chính phải là người chuyên nghiệp và mang phẩm chất chuyên nghiệp phù hợp với vai trò và tổ chức.

Các giám đốc tài chính phải mang phẩm chất nghề nghiệp phù hợp với vai trò của họ và khuyến khích hành vi đạo đức và ra quyết định trong toàn tổ chức để đảm bảo tạo ra giá trị bền vững. Khi thực hiện vai trò Giám đốc tài chính, họ được gắn kết bởi các nguyên tắc cơ bản về tính chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và sự cẩn trọng, bảo mật và tác phong chuyên nghiệp.

Lãnh đạo có đạo đức tốt và quản trị tốt là những điều kiện tiên quyết để tạo ra giá trị bền vững và đòi hỏi các tổ chức phải tuân thủ luật pháp và quy định. Các tổ chức không hành động theo đạo đức cuối cùng bị mất “giấy phép hoạt động” với kết quả là thất bại có khả năng ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan. Một nền văn hóa đạo đức và trách nhiệm giải trình bắt đầu bằng sự quan tâm hàng đầu và tư duy đạo đức áp dụng cho tất cả các bộ phận của tổ chức. Năng lực lãnh đạo quan trọng nhất của CFO được coi là khả năng thể hiện sự chính trực, cả trong lời nói và hành động của họ. Các bên liên quan bên ngoài, chẳng hạn như các nhà đầu tư, ngày càng đặt nặng vấn đề đạo đức lãnh đạo và quản trị tốt và họ coi trọng tính chuyên nghiệp và khách quan, bên cạnh sự nhạy bén trong kinh doanh và kỹ năng hợp tác kinh doanh, ở các CFO.

Các giám đốc tài chính có trách nhiệm chung là đảm bảo toàn bộ tổ chức tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao và phù hợp với các giá trị, mục tiêu và mục tiêu của tổ chức. Trước hết, các giám đốc tài chính phải giúp đưa ra quan điểm hàng đầu bằng cách thể hiện và khuyến khích tính chuyên nghiệp và hành vi đạo đức. Họ có thể khuyến khích văn hóa đạo đức trong tổ chức của mình và nếu cần, khuyến khích quản lý cấp cao chủ động thể hiện tầm quan trọng của tổ chức đối với hành vi đạo đức. Giai điệu phù hợp ở cấp cao nhất xuyên suốt và tổ chức và có thể được hỗ trợ bởi một quy tắc ứng xử dựa trên các giá trị nổi bật.

Tham khảo thêm clip về quan điểm của CleverCFO nhé
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị
Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Nghề kế toán trưởng chuyên nghiệp
5 cấp độ của nghề kế toán trưởng chuyên nghiệp
Sử dụng Lean Canvas hoạch định nghề kế toán trưởng chuyên nghiệp

Tham khảo ngay khóa học giám đốc tài chính của CleverCFO để trở thành nhân sự các công ty khao khát.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để nhận file tham khảo khóa học, clip và được tư vấn chi tiết trước khi đăng ký khóa học.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TRẢ 100% HỌC PHÍ SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU ANH CHỊ KHÔNG HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG

 

Leave a Comment