Sự quan trọng của kế toán nói chung hay cụ thể vị trí CFO ở một công ty? (Phần 1)

Định nghĩa đúng về kế toán chuyên nghiệp ở một công ty là gì? Hôm nay các bạn hãy cùng CleverCFO tìm hiểu theo một cuộc nghiên cứu của https://www.ifac.org/ để thử xem kế toán nói chung và CFO nói riêng sẽ đóng góp cho công ty những gì nhé!

Kế toán viên chuyên nghiệp trong công ty đề cập đến tất cả những thành viên trong nghề làm việc trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, dịch vụ tài chính, giáo dục và các lĩnh vực công và phi lợi nhuận. Kế toán chuyên nghiệp trong công ty làm việc với tư cách là nhân viên, nhà tư vấnngười quản lý hoặc cố vấn của chủ doanh nghiệp và hỗ trợ tổ chức của họ trong một loạt các chức năng công việc ở nhiều cấp độ khác nhau.

Kế toán chuyên nghiệp làm việc trong doanh nghiệp thường có bốn loại vai trò: như người tạo giá trị, người hỗ trợ, người bảo vệ và người chuyên làm báo cáo.

Và trong quá trình phát triển nghề nghiệp của mình, họ sẽ có cơ hội trở thành các CFO trong tương lai. Vậy sự tương quan của các vai trò này thể hiện ở một người đảm nhiệm vị trí CFO là gì?

  1. Tạo ra giá trị – phát triển các chiến lược để tạo ra giá trị bền vững
  2. Giá trị của việc trao quyền – hỗ trợ cơ quan quản lý và quản lý cấp cao trong việc đưa ra quyết định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chức năng phòng ban hoặc của tổ chức;
  3. Bảo toàn giá trị – quản lý tài sản và nợ phải trả, quản lý rủi ro liên quan đến việc thiết lập và đạt được các mục tiêu của tổ chức, đồng thời thực hiện và giám sát các hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả
  4. Ra quyết định dựa trên các báo cáo — đảm bảo báo cáo cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin hỗ trợ việc ra quyết định trong kinh doanh.

Các Nguyên tắc Hướng dẫn Vai trò và Kỳ vọng của Giám đốc tài chính

Nguyên tắc A
Giám đốc tài chính phải là nhà lãnh đạo tổ chức hiệu quả và là thành viên chủ chốt của ban quản lý cấp cao. CFO cần tạo điều kiện cho việc cung cấp và bảo tồn giá trị bền vững.

Là một nhà quản lý cấp cao, trách nhiệm chính của CFO là cung cấp khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chung cho tổ chức, nhân viên của tổ chức và các bên liên quan chính khác. Mặc dù điều này thường được hiểu sai là vai trò của Giám đốc điều hành (CEO), các CFO là một thành phần không thể thiếu của lãnh đạo.

Các giám đốc tài chính cần phát triển quan hệ đối tác hiệu quả với các thành viên khác trong đội ngũ lãnh đạo, tạo ra một tầm nhìn và quan điểm chung về hoạt động của tổ chức cũng như các thách thức và cơ hội. Các thành viên khác của ban quản lý cấp cao thường coi CFO là tiếng nói của lý trí và suy nghĩ thứ hai phản ánh, và là người cung cấp các lựa chọn thay thế.
Vai trò của CFO cũng hướng ra bên ngoài, bao gồm các mối quan hệ và cam kết với các bên liên quan khác nhau, bao gồm cả với kiểm toán viên bên ngoài, các nhà đầu tư và nhà phân tích, ngân hàng, cơ quan quản lý, chính phủ, ngành công nghiệp và các nhóm thương mại. Phạm vi nội bộ và các bên liên quan bên ngoài CFO làm việc và xây dựng mối quan hệ hiệu quả với số lượng lớn và đòi hỏi CFO phải là một nhà giao tiếp và đàm phán hiệu quả và có ảnh hưởng.

Nguyên tắc B
Giám đốc tài chính cần cân bằng giữa trách nhiệm quản lý với trách nhiệm của quan hệ đối tác kinh doanh.
Vai trò CFO đòi hỏi sự đánh giá cao tầm quan trọng của các khía cạnh kép của sự tuân thủ và hiệu suất. Sự tuân thủ bao gồm việc cung cấp quyền quản lý các tài sản của tổ chức và đảm bảo rằng tổ chức tự thực hiện theo các yêu cầu pháp lý và quy định có liên quan. Hiệu quả hoạt động bao gồm việc giúp tổ chức phát triển chiến lược, thu được các nguồn lực và thực hiện các mục tiêu chiến lược một cách bền vững. Các khía cạnh khác nhau và khác biệt này của vai trò của CFO cần phải được thực hiện một cách chính trực và không ảnh hưởng lẫn nhau.

Trách nhiệm quản lý của các CFO trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi họ xử lý các vấn đề trong các môi trường khác nhau như kế toán, thuế và ngân quỹ, quy định và pháp lý khác nhau.

Trách nhiệm quản lý bao gồm việc trở thành người giám sát quản trị công ty cùng với Giám đốc điều hành quản lý tài sản, tài chính, lập kế hoạch và phân tích, báo cáo và minh bạch của tổ chức, thuế và ngân quỹ. Vai trò quản trị của một CFO bao gồm:

  • Giám đốc tài chính với tư cách là người hỗ trợ điều hành cho hội đồng quản trị trong việc cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính, cả về quá khứ và mong muốn trong tương lai, hỗ trợ việc ra quyết định của hội đồng quản trị;
  • Giám đốc tài chính là hỗ trợ cho các Giám đốc điều hành — ví dụ, thông thường sẽ thấy cả Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính trình bày kết quả của tổ chức cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác;
  • Giám đốc tài chính với tư cách là người tham gia tích cực vào chiến lược tham gia quan hệ với nhà đầu tư và các bên liên quan của tổ chức

Hợp tác kinh doanh hiệu quả liên quan đến việc quản lý các mối quan hệ cộng tác và các xung đột tiềm ẩn, đồng thời là đối tác đáng tin cậy và chủ động trong việc ra quyết định. Quan hệ đối tác kinh doanh và trách nhiệm quản lý có thể được ví như chân ga và phanh trên một chiếc ô tô, cả hai đều cần thiết và không mâu thuẫn với nhau.

Các biện pháp bảo vệ cần được xây dựng trong thiết kế tổ chức, cấu trúc báo cáo và phát triển chuyên môn để đối phó với tất cả các rủi ro liên quan đến việc thúc đẩy hiệu suất và tăng trưởng kinh doanh, đặc biệt là với các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn. Xung đột văn hóa quản lý giữa các bộ phận khác nhau của tổ chức cũng có thể rất quan trọng, chẳng hạn như những xung đột có thể nảy sinh giữa nhóm chịu trách nhiệm về ý tưởng và đổi mới và chức năng F&A, có thể áp dụng các chỉ số tài chính truyền thống và quy tắc quyết định cho các ý tưởng giai đoạn đầu thay vì danh mục đầu tư linh hoạt hơn cách tiếp cận để đánh giá dự án.

Tham khảo thêm clip về quan điểm của CleverCFO nhé
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị
Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Nghề kế toán trưởng chuyên nghiệp
5 cấp độ của nghề kế toán trưởng chuyên nghiệp
Sử dụng Lean Canvas hoạch định nghề kế toán trưởng chuyên nghiệp

Tham khảo ngay khóa học giám đốc tài chính của CleverCFO để trở thành nhân sự các công ty khao khát.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để nhận file tham khảo khóa học, clip và được tư vấn chi tiết trước khi đăng ký khóa học.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TRẢ 100% HỌC PHÍ SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU ANH CHỊ KHÔNG HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG

Leave a Comment