Tầm quan trọng của lập kế hoạch tài chính

Lập kế hoạch tài chính là một trong những kỹ năng kiến thức quan trọng mà một vị trí nhân sự trung và cao cấp cần có. Giờ chúng ta hãy cùng CleverCFO tìm hiểu về vấn đề này nhé.

Theo quan điểm của “managementstudyguide.com”
Kế hoạch tài chính là bảng tổng hợp các mục tiêu, chính sách, thủ tục, chương trình và ngân sách liên quan đến các hoạt động tài chính của công ty trong tương lai. Điều này đảm bảo chính sách tài chính và đầu tư hiệu quả và đầy đủ.

  1. Nguồn vốn sẽ được đảm bảo đầy đủ.
  2. Kế hoạch tài chính giúp đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa dòng tiền thu vào và chi ra để công ty duy trì sự ổn định.
  3. Kế hoạch tài chính đảm bảo rằng công ty chủ động trong việc đầu tư các dự án mới.
  4. Kế hoạch tài chính giúp thực hiện các chương trình đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển ngày càng lớn mạnh.
  5. Kế hoạch tài chính làm giảm ảnh hưởng của tác động sự thay đổi về môi trường bằng việc chuẩn bị nguồn tiền phù hợp.
  6. Kế hoạch tài chính giúp giảm bớt những rủi ro cho sự phát triển của công ty. Điều này giúp đảm bảo sự ổn định lâu dài của công ty.

Còn quan điểm của CleverCFO đã được thầy Trần Tuấn chia sẻ trong cuốn sách Cẩm nang Kế toán trưởng.

Hoặc các bạn cũng có thể tham khảo Clip các lưu ý khi lập kế hoạch tài chính của thầy Trần Tuấn chia sẻ.

Liên hệ ngay hotline zalo 0916 022 247 để được tư vấn khóa học và nhận file MIỄN PHÍ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH bằng Excel.

Hoặc mua sách và tham gia khóa học thực tế ứng dụng ngay vào công việc để tạo lợi thế cạnh tranh của CleverCFO ạ. Nếu Lập kế hoạch tài chính sẽ giúp bạn tạo lợi thế cạnh tranh thì tại sao không tận dụng ngay cơ hội ạ
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2245007892277392/
https://www.facebook.com/hocketoantruong/posts/2730984743629779/
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html

Leave a Comment