Tầm quan trọng của việc quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp?

Một trong 3 nhiệm vụ chính của CFO chính là quản trị vốn lưu động. Vậy quản trị vốn lưu động mang lại những giá trị gì trong doanh nghiệp mà nó lại chiếm vai trò quan trọng vậy???

Theo WallstreetMojo có 4 lý do chính khiến quản trị vốn lưu động trở lên đặc biệt quan trọng như vậy

  1. Chủ động trong việc xây dựng chính sách tín dụng và thanh toán
  2. Sử dụng tài sản cố định một cách hiệu quả
  3. Tăng khả năng sống còn của doanh nghiệp khi khủng hoảng xảy ra
  4. Giúp đưa ra các quyết định cho sự tăng trưởng của công ty

Chúng ta có thể hình dung một cách tổng quát về việc quản trị vốn lưu động như sau.

Mục đích chính của việc quản trị vốn lưu động là duy trì dòng tiền đủ trong hoạt động kinh doanh mọi lúc, đáp ứng các khoản tiền ngắn hạn cần thiết cho hoạt động và thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn. Nó giúp đảm bảo rằng các hoạt động của công ty được thực hiện một cách hiệu quả về mặt tài chính. Trong trường hợp bất kỳ công ty nào không có đủ vốn lưu động để trang trải các nghĩa vụ của mình, thì tình trạng mất khả năng thanh toán tài chính này có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý của công ty và thậm chí là việc thanh lý tài sản của công ty.

Ngoài ra, chúng còn giúp công ty thực hiện những chiến lược kinh doanh phù hợp để tăng doanh thu, lợi nhuận từ đó tạo tiền đề cho sự tăng trưởng. Vì vậy, điều rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh là đảm bảo rằng có sự quản lý đầy đủ vốn lưu động trong tổ chức của họ.

Ngoài ra cả nhà có thể tham khảo clip về chủ đề này dưới quan điểm của CleverCFO

Quản trị nhu cầu vốn lưu động chìa khóa cho dòng tiền vững mạnh

Tham khảo các khóa học thực tế mang tính vận dụng cao của CleverCFO để tạo lợi thế cạnh tranh cho mình nhé cả nhà. Hãy để bạn trở thành nhân sự được các công ty săn đón bởi chính giá trị khác biệt của bạn.
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html
http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html
Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để nhận ngay file QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG FREE và được tư vấn, tham khảo clip file excel trước khi đăng ký nhé cả nhà!

Comments (3)

Leave a Comment