Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền xịn sò

Tặng cả nhà File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  • File thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tình hình dòng tiền
  • Sử dụng thanh cuộn Scroll Bar kết hợp với hàm INDEX để xem dữ liệu cuốn chiếu 12 tháng giúp xác định được xu hướng của dòng tiền
  • Bên cạnh việc xác định xu hướng dòng tiền của quá khứ, file còn cập nhất dự báo dòng tiền của 12 tháng tiếp theo để doanh nghiệp có thể bám sát và chuẩn bị cho các kế hoạch tài chính sắp tới
  • Với việc tính toán, so sánh tình hình biến động của từng loại dòng tiền thu, dòng tiền chi cụ thể, doanh nghiệp có thể thấy được năng lực tài chính, khả năng tạo tiền cùng những rủi ro tài chính, khi đó có thể kịp thời tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra tình hình hoạt động, điều chỉnh việc sử dụng vốn.
  • Hoàn toàn sử dụng các công thức và thủ thuật Excel đơn giản, không sử dụng VBA.

Tải file tại đây nhé cả nhà

Download “Cashflow_Dashboard.xlsx”

Cashflow_Dashboard.xlsx – Downloaded 1261 times – 102.70 KB

Tham khảo thêm khóa học Dashboard online để học cách làm các báo cáo xịn sò này nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2671280129650164/

Clip demo
https://www.youtube.com/watch?v=6kuy5TEiMpg
https://www.youtube.com/watch?v=GZpd8clAeJg&t=177s

Hotline tư vấn 0916 022 247!

Comments (2)

Leave a Comment