Trọng tâm của CFO 2022: Cải thiện tính linh hoạt của ngân sách và dự báo

Trọng tâm hàng đầu của CFO cho năm 2022 là cải thiện tính linh hoạt của việc lập ngân sách và dự báo, theo một cuộc khảo sát vào tháng 9 năm 2021 đối với 251 CFO và các nhà lãnh đạo tài chính khác của Gartner.

Trong khi 72% số người được hỏi chỉ ra rằng là trọng tâm hàng đầu của CFO, lĩnh vực trọng tâm của CFO phổ biến nhất tiếp theo trong năm tới sẽ là các sáng kiến phân bổ lại vốn dựa trên nhu cầu thay đổi (60%) và xác định lại đề xuất giá trị của nhân viên trong môi trường kết hợp (58%) .

Faith Vakil, giám đốc nghiên cứu của Gartner Finance, cho biết đại dịch đã phơi bày các quy trình lập ngân sách và dự báo không thể xử lý những thay đổi nhanh chóng và không thể đoán trước.

Hơn nữa, nó cho thấy rằng có thể có cơ hội trong sự gián đoạn và lợi ích của sự linh hoạt trong cách một tổ chức sử dụng tiền trong suốt một năm.

“Kế hoạch ngân sách hàng năm là một điểm khởi đầu thuận lợi nhưng cách một tổ chức sử dụng tiền trong suốt cả năm là không ổn định,” Vakil chỉ ra.

Sự gián đoạn chắc chắn sẽ dẫn đến sự sai lệch so với kế hoạch và các giám đốc tài chính thường tìm kiếm các chiến thắng nhanh chóng: cắt giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý và điều hành (SG&A) và / hoặc di chuyển các nguồn lực trong một đơn vị kinh doanh để tránh việc đánh đổi khó khăn hơn giữa các đơn vị kinh doanh.

“Vấn đề của cách tiếp cận này là các chiến thắng nhanh chóng bị cạn kiệt. Điều này buộc các giám đốc tài chính phải thực hiện những đánh đổi khó khăn hơn, thường là vào những thời điểm khó khăn nhất đối với một doanh nghiệp, ”bà lưu ý.

Thay vào đó, tốt hơn nên đưa tính linh hoạt vào việc lập ngân sách và dự báo theo cách bền vững hơn nhằm khuyến khích tư duy tổng thể của công ty và có thể thúc đẩy sự đổi mới và sự phù hợp với các ưu tiên thay đổi, Gartner nói.

“Thay đổi quan trọng trong tư duy mà các giám đốc tài chính phải áp dụng là thực hiện cân bằng giữa các đơn vị kinh doanh sớm và thường xuyên thay vì cố gắng bám vào kế hoạch hàng năm cho đến phút cuối cùng,” Vakil khuyên.

“Cách tiếp cận này khuyến khích sự hợp tác giữa các đơn vị kinh doanh, nó bao hàm sự đổi mới khi cần thiết và bình thường, đồng thời cải thiện sự liên kết tài trợ để thay đổi các ưu tiên,” bà nói thêm.

Đánh đổi muộn là đánh đổi có hại
Vakil nói, hậu quả lâu dài của các quyết định đánh đổi đột xuất là bình thường hóa chế độ khủng hoảng và chủ nghĩa ngắn hạn.

Điều này kéo dài thời gian để các công ty phục hồi sau cú sốc và giảm cơ hội tận dụng các cơ hội đầu tư tiềm năng phát sinh từ sự gián đoạn, bà nói thêm.

“Ví dụ, các giám đốc tài chính có thể cố gắng đóng băng ngân sách T&E và cắt giảm chi tiêu tiếp thị để tránh phải chuyển ngân sách giữa các đơn vị kinh doanh. Sau đó, khi rõ ràng rằng những thay đổi này là không đủ, không có lựa chọn giành chiến thắng nhanh chóng nào khác trong tầm nhìn, tài chính sẽ chuyển sang sự cân bằng nguồn lực giữa các đơn vị kinh doanh, ”Vakil lưu ý. “Bởi vì đây là biện pháp cuối cùng, hiếm khi có lợi về thời gian để các đơn vị kinh doanh bị ảnh hưởng cung cấp thông tin đầu vào.”

Để nắm bắt giá trị tiềm ẩn của sự gián đoạn, các giám đốc tài chính cần thiết lập các quy trình để biết lý do tại sao và kế hoạch ngân sách của họ sai ở đâu và sau đó sửa chữa nó trong khi vẫn còn thời gian trong năm tài chính để sửa chữa và gặt hái những lợi ích từ việc tái phân bổ, Gartner nói .

Một cách tiếp cận bắt buộc để đánh đổi được khuyến nghị
Gartner đề xuất một phương pháp tiếp cận có thể đánh đổi để cân bằng ý tưởng về tính linh hoạt của nguồn lực trong suốt một năm chứ không phải là biện pháp cuối cùng.

Điều này có nghĩa là đánh giá phân bổ nguồn lực của đơn vị kinh doanh và chức năng chéo trong suốt cả năm như một phần của chu kỳ đánh giá kinh doanh trong năm và để tổng hiệu suất của công ty được coi trọng hơn hiệu suất của đơn vị kinh doanh riêng lẻ, Gartner nói.

Điều đó cũng có nghĩa là đặt trước những kỳ vọng này với các nhà lãnh đạo chức năng và doanh nghiệp, để bắt đầu phá vỡ các rào cản văn hóa nội bộ liên quan đến “quyền sở hữu” ngân sách.

“Đây không phải là kết thúc của việc lập ngân sách như chúng ta biết. Vakil cho biết: Tài chính sẽ vẫn chuẩn bị ngân sách và mục tiêu hàng năm của họ. “Nó chỉ đơn giản là sự thay đổi từ việc sử dụng cân bằng tài nguyên như một chiến thuật ứng phó khẩn cấp sang sử dụng chúng như một công cụ liên tục để lập ngân sách và tính linh hoạt của nguồn lực”.

Theo https://futurecfo.net/

Để lập ngân sách cho công ty bài bản cả nhà có thể tham khảo khóa học giám đốc tài chính của CleverCFO.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để nhận file + clip demo trước khi đăng ký tham gia nha cả nhà!

Leave a Comment