10 Nguyên tắc Quản trị về Tài chính

Các nguyên tắc của quản lý tài chính có tác dụng làm kim chỉ nam cho việc quản lý các hoạt động tài chính. Nếu bạn tuân theo các nguyên tắc cốt lõi thì bạn sẽ không bao giờ trở thành kẻ thất bại về tài chính.

  1. Đánh đổi rủi ro và lợi nhuận
  2. Hình thành cấu trúc vốn tối ưu
  3. Đa dạng hóa cả Đầu tư và Vay
  4. Nhận thức về giá trị thời gian của tiền bạc
  5. Dự báo dòng tiền
  6. Thực hiện một kế hoạch bảo hiểm phù hợp
  7. Tập trung vào tối đa hóa sự giàu có
  8. Tái đầu tư thay vì tiêu dùng
  9. Xác định chi phí vốn
  10. Quyết định tài chính phù hợp với vòng đời kinh doanh

Đánh đổi rủi ro và lợi nhuận
Các nhà đầu tư phải cẩn thận trong khi hình thành danh mục đầu tư từ các cơ hội đầu tư sẵn có, việc lựa chọn đầu tư dựa trên sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận của mỗi công ty. Có một mối tương quan thuận giữa rủi ro và lợi nhuận. Rủi ro cao hơn và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cao hơn. Một danh mục đầu tư nên có các khoản đầu tư rủi ro thấp hơn kết hợp với đầu tư rủi ro cao hơn. Một nhà quản lý tài chính cẩn thận đối phó với rủi ro và lợi tức này, đây là nguyên tắc cốt lõi của tài chính và quản lý tài chính.

Hình thành cấu trúc vốn tối ưu
Cơ cấu vốn là tỷ lệ giữa nợ và vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của một công ty. Bằng cách xem xét cấu trúc vốn, nhà đầu tư có thể dễ dàng hiểu được mô hình tài trợ của một tổ chức. Một tổ chức lành mạnh về mặt tài chính là phụ thuộc nhiều hơn vào tài trợ bằng nợ hơn là tài trợ vốn cổ phần. Lý do là, việc sử dụng vốn chủ sở hữu đắt hơn nợ. Vì vậy, tại thời điểm cấp vốn, nhiệm vụ của giám đốc tài chính hoặc giám đốc tài chính là đảm bảo sự kết hợp tốt nhất giữa nợ và vốn chủ sở hữu cho công ty để chi phí vốn bình quân gia quyền duy trì ở mức tối thiểu. Bạn không thể bỏ qua nguyên tắc này vì tầm quan trọng của nó.

Đa dạng hóa cả Đầu tư và Vay
Hình thành danh mục đầu tư thông qua đa dạng hóa có thể được áp dụng cho cả đầu tư và vay. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của bạn là đảm bảo chi phí vay hoặc tài trợ tối thiểu và phần thưởng tối đa cho khoản đầu tư của bạn. Điều bạn cần quan tâm khi đưa ra quyết định là sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Vì vậy, rủi ro tiền tệ tổng thể vẫn ở mức hợp lý.

Nhận thức về giá trị thời gian của tiền bạc
Tiền nhận được ở thời điểm hiện tại có giá trị hơn số tiền nhận được sau một thời gian. Vì vậy, khi bạn chịu trách nhiệm xử lý tiền, bạn phải ghi nhớ giá trị thời gian của tiền và tốc độ giảm giá trị trung bình do lạm phát hoặc bất kỳ yếu tố nào khác

Dự báo dòng tiền
Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất chảy vào trong hoặc ra ngoài. Mô hình các dòng chảy ảnh hưởng đến các quyết định tài chính. Dòng tiền đáng tin cậy hơn được ưu tiên hơn là dòng tiền không chắc chắn. Để đảm bảo cung cấp tiền mặt cần thiết cho tất cả các hoạt động của tổ chức, cần phải dự báo các dòng tiền và quản lý tiền mặt dựa trên các yêu cầu. Việc nắm giữ lượng vốn lưu động phù hợp là biểu hiện của việc sử dụng các nguyên tắc quản lý tài chính.

Thực hiện một kế hoạch bảo hiểm phù hợp
Một kế hoạch bảo hiểm đúng đắn sẽ giúp tổ chức chuyển hướng rủi ro cho công ty bảo hiểm. Việc chuyển hướng rủi ro có thể xảy ra để đổi lấy phí bảo hiểm do bên nhận bảo hiểm trả. Một quyết định tài chính liên quan đến việc lựa chọn hợp đồng bảo hiểm và số tiền phí bảo hiểm phụ thuộc vào bản chất của hợp đồng bảo hiểm. Vì vậy, là một phần của quản lý tài chính, công ty của bạn nên có một kế hoạch bảo hiểm thích hợp.

Tập trung vào tối đa hóa sự giàu có
Tối đa hóa sự giàu có là quá trình tối đa hóa giá trị của một tổ chức, tức là tối đa hóa giá trị hiện tại ròng của một tổ chức. Là một nhà quản lý tài chính hoặc quản lý cao nhất của một tổ chức, nếu bạn muốn quản lý tình trạng tài chính của mình thì bạn phải tập trung vào cách bạn có thể tối đa hóa giá trị của tổ chức. Một công ty giàu có có thể đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển sản phẩm sáng tạo. Điều này sẽ giúp phát triển công ty thuận lợi hơn rất nhiều.

Tái đầu tư thay vì tiêu dùng
Nếu công ty của bạn có đủ sức mạnh tài chính, thì không những nên tiêu thụ những gì doanh nghiệp đang tạo ra mà còn đầu tư vào những cơ hội có lợi nhất. Tái đầu tư giúp mở rộng hoạt động kinh doanh tạo ra việc làm, tạo ra giá trị và trao đổi giá trị cho nền kinh tế. Thực hành quản lý tài chính tốt là luôn tìm kiếm các cơ hội mới nếu bạn tìm thấy bất kỳ cơ hội đầu tư xứng đáng nào thì hãy tái đầu tư các khoản tiền hiện có.

Xác định chi phí vốn
Ở đây giá vốn chỉ ra các chi phí liên quan đến khoản thanh toán được tính vào việc cung cấp vốn cho nợ và vốn chủ sở hữu. Chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền là chi phí sử dụng vốn thực tế, là chi phí bình quân của cả chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí vay nợ. Quản lý tài chính hiệu quả luôn so sánh giữa phần thưởng tài chính và chi phí liên quan đến chi phí vốn đó. Nếu tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn chi phí vốn thì bạn có thể đầu tư.

Quyết định tài chính phù hợp với vòng đời kinh doanh
Một doanh nghiệp luôn trải qua những thăng trầm như một vòng tuần hoàn. Bất cứ khi nào bạn đưa ra quyết định tài chính, bạn phải xem xét vị trí hiện tại trong vòng đời kinh doanh và vị trí dự báo trong chu kỳ. Để bạn có thể lập kế hoạch đảm bảo lợi ích tài chính cuối cùng cho tổ chức của mình. Một kế hoạch tài chính tốt sẽ giúp mang lại những thứ ngọt ngào nhất từ các cơ hội đầu tư và tài chính. Trong vòng đời của một doanh nghiệp, có thể có những yêu cầu về các quyết định tài chính khác nhau và quyết định đó phải phù hợp với điều kiện tài chính của doanh nghiệp đó.

Theo chia sẻ của Md. Nahian Mahmud Shaikat – Financial Analyst

Tham khảo thêm một số chia sẻ của thầy Trần Tuấn nhé cả nhà

Tối ưu hóa giá trị của cổ đông – vai trò của nhà quản trị tài chính

Hiểu đúng về chiến lược tài chính

Nếu anh chị muốn đi nhanh hơn trong công việc, cả nhà có thể tham khảo khóa CFO, KTT thực tế nhà CleverCFO nhé!

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Hotline tư vấn và hỗ trợ 0916 022 247!

 

Leave a Comment