25 KPI và chỉ số Phòng tài chính cần quan tâm 2021

KPI của Phòng Tài chính và Cấp quản lý là gì?

Chỉ số hiệu quả hoạt động chính (KPI) của bộ phận tài chính là một thước đo định lượng, xác định rõ ràng được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính của một công ty. Từ góc độ bên ngoài, các nhà đầu tư so sánh KPI tài chính của các công ty khác nhau để xác định đâu là khoản đầu tư tốt hơn. Trong nội bộ, các công ty sử dụng các thước đo tài chính để đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng và theo dõi hoạt động nội bộ từ góc độ tài chính.

Sử dụng KPI trong Phòng Tài chính của bạn

KPI tài chính là một chủ đề rất rộng. Tuy nhiên, có hai cách sử dụng phổ biến cho KPI tài chính. Đầu tiên là báo cáo tài chính, nơi công ty của bạn truyền tải thông tin đến các cổ đông. Cách sử dụng khác là đánh giá nội bộ và cải tiến quy trình.

KPI cho Giám đốc tài chính (CFO) và Trưởng phòng tài chính

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, các trưởng phòng tài chính và giám đốc tài chính cần có sẵn các KPI cấp cao để họ có thể đưa ra quyết định ảnh hưởng đến hướng đi của một công ty trong tương lai. Tại đây, chúng tôi đã đưa ra những ví dụ mà chúng tôi tin là những ví dụ về KPI của giám đốc tài chính quan trọng nhất:

 1. Hệ số thanh toán nhanh – Là trưởng phòng tài chính hoặc giám đốc tài chính, bạn muốn nhanh chóng kiểm tra tình hình tài chính của công ty mình. Tỷ lệ này thực hiện điều đó. Hệ số thanh toán nhanh xác định khả năng thanh toán ngay các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của công ty.Hệ số thanh toán nhanh = (Tiền mặt + Chứng khoán thị trường + Các khoản phải thu) / Nợ ngắn hạn

   

 2. Tỷ lệ thanh toán hiện tại – Một số liệu tài chính khác thường được sử dụng để đánh giá sức khỏe của một công ty là tỷ số thanh toán hiện hành. Nó giống như hệ số thanh toán nhanh, nhưng thay vì kiểm tra xem một công ty có thể thanh toán các nghĩa vụ ngay lập tức hay không, nó sẽ kiểm tra xem liệu một công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình trong vòng một năm hay không.Tỷ lệ hiện tại = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

   

 3. Vốn lưu động – Số liệu tài chính quan trọng này được sử dụng để đo lường số tiền mà một công ty có sẵn theo ý của họ, sẵn sàng hoạt động. Điều này có thể giúp nhà quản lý tài chính quyết định mức độ tích cực của một công ty trong việc theo đuổi các cơ hội phát triển.Vốn lưu động = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn

   

 4. Vòng quay khoản phải trả – Thông lệ tốt là luôn có sẵn số liệu vòng quay các khoản phải trả. KPI tài chính này đo lường thời gian một công ty phải trả cho các nhà cung cấp của mình và là một chỉ số hàng đầu mạnh mẽ về tình hình tài chính của một công ty. Nếu tỷ lệ này bắt đầu giảm, đó là dấu hiệu của các vấn đề về dòng tiền tiềm ẩn.Vòng quay tài khoản phải trả (AP) = Tổng cung ứng mua / ((AP đầu – AP cuối) / 2)

   

 5. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) – Đây là một chỉ số hoạt động tài chính đo lường thời gian một công ty mất bao nhiêu ngày để chuyển đổi hàng hóa của mình thành tiền mặt. Để thực hiện điều này, chỉ số phân tích số ngày bán hàng tồn kho, thu các khoản phải thu và thanh toán các hóa đơn. Lý tưởng nhất, một giám đốc tài chính muốn thấy giá trị này giữ nguyên hoặc giảm theo thời gian.CCC = Số ngày tồn kho chưa thanh toán + Số ngày bán hàng chưa thanh toán – Số ngày phải trả chưa thanh toán

   

 6. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) – Đây là chỉ sốđối với một trưởng phòng tài chính hoặc giám đốc tài chính, các cổ đông rất quan trọng. Một trong những số liệu tài chính mà các cổ đông quan tâm nhất là ROE, vì nó có thể được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả mà vốn chủ sở hữu của cổ đông đang được sử dụng. Số liệu này thường được sử dụng khi so sánh hai công ty trong cùng một ngành để xem đâu là khoản đầu tư tốt hơn.Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng / Vốn chủ sở hữu trung bình của cổ đông

   

 7. Tỷ lệ Tổng Nợ trên Vốn chủ sở hữu – Chỉ số hoạt động chính về tài chính này được sử dụng để đo lường nợ phải trả của một công ty so với vốn chủ sở hữu của cổ đông. Các nhà quản lý tài chính nên chú ý đến số liệu này vì nó xác định số nợ đang được sử dụng để phát triển một công ty. Một tỷ lệ cao có thể đáng lo ngại vì suy thoái kinh tế có thể gây ra thảm họa.Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu = (Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn) / Vốn chủ sở hữu của cổ đông

   

 8. Biên lợi nhuận gộp – Biên lợi nhuận gộp là số liệu bắt buộc của mọi giám đốc tài chính. Nó tính toán số tiền còn lại từ doanh thu sau khi loại bỏ giá vốn hàng bán và biểu thị nó dưới dạng phần trăm doanh thu. Điều này cho thấy sản phẩm của bạn mang lại lợi nhuận như thế nào.Biên lợi nhuận gộp = (Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán) / Doanh thu thuần

   

 9. Biên lợi nhuận ròng – Số liệu tài chính quan trọng này thường được coi là điểm mấu chốt. Vào cuối ngày, đây là điều quan trọng nhất đối với bất kỳ trưởng phòng tài chính, CFO hoặc cổ đông nào: công ty đang kiếm được bao nhiêu tiền so với doanh thu. Lý tưởng nhất là con số này luôn luôn dương, và càng cao thì càng tốt.Biên lợi nhuận ròng = Thu nhập ròng / Doanh thu ròng

   

 10. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) – Đây là một trong những KPI tài chính quan trọng nhất khi nói đến báo cáo. Hầu hết mọi nhà phân tích hoặc báo chí sẽ quan tâm về EPS của một công ty khi công bố kết quả hàng quý. Do đó, đây là một số liệu tài chính quan trọng mà mọi CFO phải quan tâm.EPS = (Thu nhập ròng – Cổ tức ưu đãi) / (Cổ phiếu phổ thông Cuối kỳ đang lưu hành)

   

 11. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình tổng hợp (CAGR) – Các cổ đông của bạn luôn muốn biết công ty đang phát triển ở mức độ nào, cho dù đó là doanh thu, lợi nhuận hay thị phần. KPI tài chính này tính toán mức độ phát triển của một khía cạnh nào đó của doanh nghiệp trên cơ sở tổng hợp. Đối với một CFO, đây là một con số rất quan trọng để có thể báo cáo với các cổ đông.
 12. Dòng tiền hoạt động – Số liệu tài chính dòng tiền hoạt động là một trong những số liệu cơ bản nhất được sử dụng bởi các CFO. Nó đo lường bao nhiêu thu nhập được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thường xuyên. Trong một công ty lành mạnh, con số này phải là số dương và có thể được sử dụng để giúp xác định mức CAPEX mà một công ty có thể chi trả.Dòng tiền hoạt động = EBIT + Khấu hao – Thuế – Thay đổi vốn lưu động

   

 13. Chi phí Hoạt động – Thường được gọi là OPEX, chỉ số hiệu suất tài chính này được sử dụng để theo dõi chi phí mà một doanh nghiệp phải trả để thực hiện các hoạt động hàng ngày. Các chi phí này bao gồm tiền thuê, chi phí hàng tồn kho, bảo hiểm, tiền lương, nghiên cứu và phát triển, … Điều này rất quan trọng đối với các nhà quản lý tài chính, vì cách dễ nhất để tăng lợi nhuận là cắt giảm chi phí.
 14. Tăng trưởng EBITDA & EBITDA – Điều này có thể hơi lạ, nhưng nó là viết tắt của Thu nhập trước lãi vay, Thuế, Khấu hao và trả góp. Số liệu tài chính này được sử dụng thay thế cho thu nhập ròng, vì nó cung cấp một thước đo chính xác hơn về thu nhập của công ty bằng cách loại bỏ kế toán chiến lược. Tăng trưởng EBITDA và EBITDA được theo dõi tốt nhất bằng cách sử dụng phần mềm báo cáo tài chính vì chúng rất chuyên sâu về dữ liệu.
 15. Số lượng nhân viên – Mọi nhà quản lý giỏi đều biết họ có bao nhiêu nhân viên tại bất kỳ thời điểm nào. Chỉ báo hiệu suất quan trọng tài chính này cũng có thể được sử dụng kết hợp với các KPI khác để cung cấp dữ liệu sâu sắc trên cơ sở mỗi nhân viên.

Bây giờ bạn đã có một cái nhìn tốt về các KPI mẫu dành cho giám đốc tài chính, chúng ta nên xem các KPI cho bộ phận tài chính. Nhưng ngay trước khi làm điều đó, chúng tôi sẽ xem xét điều gì tạo nên một KPI lý tưởng cho bộ phận tài chính.

Đăng ký ngay  khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO để giúp bạn quản trị sức khỏe tài chính cho công ty.

Điều gì tạo nên 1 bộ chỉ số KPI tốt cho phòng tài chính?

Các nhà quản lý tài chính và CFO nên tự quan tâm đến các KPI và các chỉ số để đưa ra cái nhìn tổng thể về cách công ty đang hoạt động. Điều này giúp họ đưa ra quyết định trên toàn công ty và việc thực hiện những thay đổi này trên quy mô vi mô là tùy thuộc vào bộ phận tài chính. Với suy nghĩ này, chúng tôi sẽ thảo luận về loại đặc điểm nào bạn nên tìm kiếm khi chỉ định KRA và KPI cho bộ phận tài chính.

 • Độ chi tiết cao. Những số liệu này cần phải xem xét các chi tiết thực tế của công ty. Họ nên xem xét kỹ lưỡng từng quy trình và phân đoạn kinh doanh để xem nơi nào xảy ra tắc nghẽn hoặc xem nơi nào có thể tăng hiệu suất.
 • Dự án cụ thể. Bất cứ khi nào một công ty đang xem xét việc bắt đầu một dự án mới hoặc đầu tư, bộ phận tài chính nên phân tích tất cả các kết quả có thể có từ khía cạnh tài chính và tóm tắt nó trong một báo cáo tốt đẹp.
 • Định hướng hiệu quả. KPI định hướng hiệu quả nên được sử dụng để theo dõi các phân đoạn kinh doanh khác nhau và giúp phát triển các quy trình làm cho các phân đoạn hoạt động hiệu quả hơn.

Bạn có thể nhận thấy điểm chung với tất cả những đặc điểm đó. Tất cả chúng đều ở cấp độ thấp, gần như những gì bạn sẽ gọi là KPI “thực hành”. Đó là bởi vì bộ phận tài chính có nhiệm vụ theo dõi, phân tích và tìm cách thực hiện thay đổi.

Đăng ký ngay  khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO để giúp bạn quản trị sức khỏe tài chính cho công ty.

KPI cho Phòng Tài chính

Bộ phận tài chính của bất kỳ công ty nào cũng thường làm việc không mệt mỏi để đảm bảo các hoạt động tài chính diễn ra suôn sẻ để các bộ phận khác có thể tập trung vào các mục tiêu của riêng họ. Để làm được điều này, cần có các chỉ số hoạt động chính cụ thể để bộ phận tài chính theo dõi. Dưới đây là một số ví dụ về các chỉ số hoạt động chính về tài chính:

 1. Giá trị hiện tại ròng (NPV) – Số liệu tài chính này được sử dụng trên cơ sở từng dự án để xác định xem một nỗ lực có mang lại lợi nhuận hay không. Để làm điều này, hãy điều chỉnh các dòng tiền trong tương lai trong một khoảng thời gian như một giá trị hiện tại. Đây là một ví dụ hoàn hảo về KPI cho bộ phận tài chính.Giá trị hiện tại ròng = Giá trị dòng tiền dự kiến hôm nay – Giá trị tiền mặt đầu tư hôm nay

   

 2. Giá trị tương lai (FV) – KPI tài chính giá trị tương lai cũng thường được các bộ phận tài chính sử dụng khi đánh giá giá trị của các dự án tiềm năng hoặc sự nỗ lực. Để làm như vậy, chỉ số hoạt động tài chính này sử dụng tỷ suất sinh lợi giả định để ước tính giá trị của một khoản đầu tư vào một ngày trong tương lai.Giá trị tương lai = Giá trị hiện tại * (1 + Lãi suất)

   

 3. Báo cáo được tạo cho mỗi nhân viên tài chính – Chỉ số hoạt động quan trọng này cho bộ phận tài chính được sử dụng tốt nhất cho đánh giá nội bộ. Mặc dù số lượng không nhất thiết phải tốt hơn chất lượng, nhưng chỉ số tài chính này giúp đo lường hiệu quả hoạt động của nhóm tài chính và có khả năng xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Việc sử dụng giải pháp báo cáo tài chính thường có thể cải thiện chỉ số hiệu suất này.
 4. Tỷ lệ Lỗi Báo cáo Tài chính – Mọi nhóm tài chính đều thích số liệu này là 0. Tuy nhiên, điều đó không phải luôn luôn như vậy. Giống như KPI đã đề cập trước đây, đây là một lĩnh vực khác mà các giải pháp báo cáo tài chính có thể cung cấp cho các bộ phận tài chính các công cụ thích hợp để hoàn thành công việc.
 5. Thời gian hoàn vốn – Đây là một KPI tốt cho nhóm tài chính. Chỉ số thời gian hoàn vốn được sử dụng tốt nhất trên cơ sở từng dự án để xác định khoảng thời gian mà khoản đầu tư cần để trả cho chính nó. Điều này giúp các bộ phận tài chính đánh giá mà các dự án dường như những hứa hẹn nhất.Thời gian hoàn vốn = Chi phí vốn ban đầu cho Dự án / Tiết kiệm hàng năm hoặc Thu nhập từ Dự án

   

 6. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) – KPI tài chính IRR tính toán tỷ lệ hoàn vốn cần thiết cho giá trị hiện tại ròng bằng không. Nếu IRR này cao hơn tỷ suất sinh lợi yêu cầu của công ty, thì nhóm tài chính nên xem xét khoản đầu tư. Chỉ số này được sử dụng tốt nhất khi so sánh nhiều cơ hội đầu tư và quyết định cơ hội nào là tốt nhất, với IRR càng cao thì càng hấp dẫn.
 7. Lợi tức đầu tư (ROI) – Sẽ mất quá nhiều thời gian để trưởng phòng tài chính hoặc CFO xem xét ROI của mọi khoản đầu tư mà một công ty thực hiện. Do đó, điều này thuộc về bộ phận tài chính để theo dõi. Nhiệm vụ này có thể dễ dàng được tự động hóa bằng cách sử dụng bảng điều khiển KPI tài chính. Giữ cho dữ liệu này an toàn và dễ dàng truy cập trên trang tổng quan giúp so sánh các khoản đầu tư trong quá khứ để ước tính hiệu suất của các khoản đầu tư trong tương lai.Lợi tức đầu tư = (Giá trị đầu tư hiện tại – Chi phí đầu tư) / Chi phí đầu tư

   

 8. Tỷ lệ tổng nợ trên tài sản – Như tên của nó, KPI tài chính này đo lường tổng số nợ của một công ty và so sánh nó với tài sản của công ty. Nếu tỷ lệ này quá cao, một công ty có thể gặp khó khăn trong việc mua lại các khoản vay trong tương lai, vì điều đó cho thấy rằng họ có cơ hội vỡ nợ cao hơn đối với các nghĩa vụ của mình. Đồng thời, tất cả các công ty nên tận dụng ít nhất một ít nợ để giúp mở rộng quỹ.Tổng nợ trên tài sản = (Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn) / Tổng tài sản

   

 9. Tỷ lệ thanh toán lãi vay – Khi bạn vay tiền từ bất kỳ ai, số tiền tối thiểu bạn phải trả là lãi suất. Công ty của bạn có ở vị trí tốt để làm điều đó không? Chỉ số KPI này cho bộ phận tài chính đo lường khả năng của một công ty trong việc trang trải chi phí lãi vay bằng thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT).Tỷ lệ thanh toán lãi vay = EBIT / Chi phí lãi vay

   

 10. Thời gian tiến hành quy trình lập kế hoạch và ngân sách – Đây là một trong những KPI tài chính hàng đầu cho bộ phận tài chính. Mọi người đều sợ hãi về ngân sách và quy trình lập kế hoạch. Đó là lý do tại sao có một số liệu tài chính để đo lượng thời gian cần thiết. Tuy nhiên, chỉ vì có một số liệu theo dõi thời gian, điều đó không có nghĩa là bạn có thể giảm chất lượng.
 11. Thời gian chốt sổ – Khi đến cuối quý, dường như không bao giờ có đủ thời gian để chốt sổ. Mọi người luôn trong tâm trạng hoảng sợ, gửi email để đảm bảo rằng tất cả các khoản chi phí đã được nộp. Có thể chốt sổ nhanh chóng và hiệu quả là dấu hiệu của một công ty hoạt động tốt — hoặc một công ty sử dụng phần mềm báo cáo tài chính tốt.

Theo https://insightsoftware.com/

Tham khảo thêm tài liệu khóa học CFOkế toán trưởng của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đăng ký ngay khóa học Phân tích BCTC online để đánh giá sức khỏe tài chính công ty và có các phương án phù hợp nhé.

https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2159047227540126
https://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo khóa học Lập kế hoạch tài chính và quản trị dòng tiền của CleverCFO để giúp giải quyết 2 vấn đề lớn hiện tại do Covid ảnh hưởng đến doanh nghiệp (gon.vn/taichinh)

 1. Làm sao giúp công ty vượt khỏi khó khăn tài chính
 2. Làm sao giúp công ty tăng trưởng thị phần nhờ sức mạnh tài chính?

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

 

Comments (3)

Leave a Comment