3 Phương pháp Định giá Doanh nghiệp

Làm thế nào để xác định giá trị của một công ty???

Định giá doanh nghiệp là một cách để xác định giá trị kinh tế của một công ty, có thể hữu ích trong một số tình huống. Ví dụ:

  1. Bạn có thể cần bán doanh nghiệp do nghỉ hưu, sức khỏe, ly hôn hoặc vì lý do gia đình.
  2. Bạn có thể cần vay nợ hoặc vốn chủ sở hữu để mở rộng hoặc do các vấn đề về dòng tiền, trong trường hợp đó, các nhà đầu tư tiềm năng sẽ muốn thấy rằng doanh nghiệp có đủ giá trị.
  3. Bạn có thể thêm cổ đông (hoặc một hoặc nhiều cổ đông có thể yêu cầu mua lại). Trong trường hợp này, giá trị cổ phiếu sẽ cần được xác định.

Dù lý do là gì, việc thực hiện định giá doanh nghiệp sẽ giúp bạn định giá thích hợp cho việc bán doanh nghiệp.

Ba phương pháp định giá doanh nghiệp
Khi xác định giá trị của một công ty, có ba cách để đánh giá giá trị:

  1. Phương pháp tiếp cận dựa trên tài sản
  2. Phương pháp tiếp cận dựa trên doanh thu
  3. Phương pháp tiếp cận giá trị thị trường

Phương pháp tiếp cận dựa trên tài sản
Về cơ bản, việc định giá doanh nghiệp dựa trên tài sản sẽ tổng cộng tất cả các khoản đầu tư vào công ty. Định giá kinh doanh dựa trên tài sản có thể được thực hiện theo một trong hai cách:

  • Phương pháp tiếp cận dựa trên tài sản liên tục xem xét bảng cân đối kế toán của công ty, liệt kê tổng tài sản của doanh nghiệp và trừ đi tổng nợ phải trả của doanh nghiệp. Đây còn được gọi là giá trị sổ sách.
  • Phương pháp dựa trên tài sản thanh lý xác định giá trị thanh lý hoặc số tiền ròng sẽ nhận được nếu tất cả tài sản được bán và các khoản nợ được thanh toán.

Phương pháp tiếp cận dựa trên doanh thu
Phương pháp tiếp cận giá trị thu nhập dựa trên ý tưởng rằng giá trị của một doanh nghiệp nằm ở khả năng tạo ra của cải trong tương lai.

  • Vốn hóa Thu nhập trong quá khứ xác định mức dòng tiền dự kiến của công ty bằng cách sử dụng hồ sơ thu nhập trong quá khứ của công ty, chuẩn hóa chúng cho doanh thu hoặc chi phí bất thường và nhân dòng tiền chuẩn hóa dự kiến với hệ số vốn hóa. Yếu tố vốn hóa là sự phản ánh tỷ suất lợi nhuận mà một người mua hợp lý mong đợi đối với khoản đầu tư, cũng như thước đo rủi ro mà thu nhập kỳ vọng sẽ không đạt được.
  • Thu nhập tương lai chiết khấu là một cách tiếp cận giá trị thu nhập khác để định giá doanh nghiệp, trong đó thay vì trung bình của thu nhập trong quá khứ, giá trị trung bình của xu hướng thu nhập dự đoán trong tương lai được sử dụng và chia cho hệ số vốn hóa.

Phương pháp Tiếp cận Giá trị Thị trường
Các phương pháp tiếp cận giá trị thị trường để xác định giá trị doanh nghiệp cố gắng thiết lập giá trị doanh nghiệp của bạn bằng cách so sánh công ty của bạn với những công ty tương tự đã bán gần đây. Ý tưởng này tương tự như việc sử dụng các so sánh bất động sản, hoặc so sánh, để định giá một ngôi nhà. Phương pháp này chỉ hoạt động tốt nếu có đủ số lượng doanh nghiệp tương tự để so sánh.

Sự lựa chọn tốt nhất có thể là sự kết hợp
Mặc dù Phương pháp Tiếp cận Giá trị Thu nhập là phương pháp định giá doanh nghiệp phổ biến nhất, đối với hầu hết các doanh nghiệp, một số phương pháp kết hợp các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp sẽ là cách công bằng nhất để định giá bán. Bước đầu tiên là thuê một Chuyên gia Định giá Doanh nghiệp chuyên nghiệp; cô ấy/anh ấy sẽ có thể tư vấn cho bạn về phương pháp tốt nhất hoặc các phương pháp sử dụng để định giá để bạn có thể bán thành công doanh nghiệp của mình.

Theo https://www.thebalance.com/

Tham khảo thêm

CLEVERCFO TẶNG FILE ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP APV

ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ TÀI SẢN THUẦN

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

Leave a Comment