5 Thành phần của Hệ thống Kiểm soát Nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?

Cơ cấu kiểm soát nội bộ của một công ty bao gồm các chính sách và thủ tục được thiết lập để cung cấp sự đảm bảo hợp lý rằng các mục tiêu cụ thể của đơn vị sẽ đạt được.

Nói chung, trong các tổ chức kinh doanh nhỏ, chủ sở hữu – người quản lý kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình bằng sự giám sát cá nhân và sự tham gia trực tiếp của họ.

Ví dụ;

Chủ sở hữu thường mua các vật liệu kinh doanh cần thiết và các tài sản khác. Bản thân anh đưa ra việc bổ nhiệm nhân viên, hoàn thành hợp đồng với họ thông qua thảo luận và cũng luôn theo dõi, giám sát các hoạt động của họ. Anh ta tự mình ký séc thanh toán. Khi ký vào tất cả các tờ séc, anh ta có thể dễ dàng hình dung về hàng hóa, tài sản và dịch vụ mà anh ta đang ký.

Nhưng với việc mở rộng kinh doanh, việc bổ nhiệm thêm nhân viên và cán bộ là cần thiết và phạm vi kinh doanh cũng mở rộng.

Trong những điều kiện như vậy, người quản lý hầu như không thể thực hiện tất cả các hoạt động của doanh nghiệp mà anh ta được giao quyền và do đó khả năng kiểm soát tổng thể của anh ta có xu hướng giảm.

Trong những trường hợp như vậy, việc áp dụng kiểm soát nội bộ trở nên cần thiết.

Hệ thống kiểm soát nội bộ có sự khác biệt giữa tổ chức kinh doanh này với tổ chức kinh doanh khác tùy thuộc vào tính chất và quy mô của doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện đúng các hoạt động kinh doanh phù hợp với pháp luật hiện hành và điều kiện kinh tế xã hội của đất nước được gọi là hệ thống hay cơ cấu kiểm soát nội bộ.

Hệ thống kiểm soát nội bộ được áp dụng để tránh các sai sót và gian lận cũng như để kiểm soát có hệ thống các hoạt động kinh doanh.

Ba yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ là:

 1. Kiểm soát môi trường: Thái độ, sự tỉnh táo và nhiệt tình trong công việc của các giám đốc, người quản lý và cổ đông được phản ánh thông qua kiểm soát môi trường.
 2. Hệ thống kế toán: Hệ thống kế toán là một số thủ tục và ghi chép nhằm xác định các giao dịch kinh doanh, phân loại, tổng hợp, lập và phân tích báo cáo để trình bày kịp thời các thông tin chính xác.
 3. Thủ tục kiểm soát: Các chính sách và thủ tục bổ sung được cơ quan quản lý kinh doanh thông qua để đảm bảo đạt được mục tiêu cụ thể của tổ chức kinh doanh là các thủ tục kiểm soát.

Các thủ tục kiểm soát này là:

 1. Sự ủy quyền hợp lý,
 2. Phân biệt trách nhiệm,
 3. Chuẩn bị và sử dụng các tài liệu,
 4. Áp dụng các biện pháp an ninh đầy đủ để bảo vệ tài sản
 5. Kiểm soát độc lập đối với việc thực hiện các hoạt động.

Hệ thống kiểm soát nội bộ không chỉ ngăn chặn hành vi giả mạo mà còn đáp ứng các đối tượng khác:

 1. Tổ chức kinh doanh thực hiện các chính sách của mình phù hợp với pháp luật hiện hành
 2. Cán bộ công nhân viên thực hiện trách nhiệm được giao để tăng hiệu quả trong thực thi công việc.
 3. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy để duy trì các tài khoản phù hợp

Tóm lại, các chính sách và kế hoạch tổng thể được Ban Giám đốc thông qua để thực hiện đúng các hoạt động kinh doanh được gọi là hệ thống kiểm soát nội bộ.

5 Thành phần của Hệ thống Kiểm soát Nội bộ

Kiểm soát môi trường
Môi trường kiểm soát là cơ sở của các yếu tố khác và các thành phần khác của hệ thống kiểm soát nội bộ. Các giá trị đạo đức, kỹ năng quản lý, tính trung thực của nhân viên và chỉ đạo của người quản lý… được đưa vào môi trường kiểm soát.

Đánh giá rủi ro
Sau khi thiết lập mục tiêu kinh doanh, rủi ro bên ngoài và bên trong sẽ được đánh giá. Ban Giám đốc xác định các phương tiện kiểm soát rủi ro sau khi xem xét các rủi ro liên quan đến mọi mục tiêu.

Hoạt động kiểm soát
Ban Giám đốc thiết lập một hệ thống kiểm soát các hoạt động để ngăn ngừa rủi ro liên quan đến mọi mục tiêu. Các hoạt động kiểm soát này bao gồm tất cả các biện pháp mà nhân viên phải tuân thủ.

Thông tin và giao tiếp
Thông tin liên quan để đưa ra quyết định phải được thu thập và báo cáo trong thời gian thích hợp. Các sự kiện mang lại dữ liệu có thể bắt nguồn từ các nguồn bên trong hoặc bên ngoài.

Giao tiếp là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu quản lý. Các nhân viên phải nhận ra những gì được mong đợi ở họ và trách nhiệm của họ có liên quan như thế nào đến hoạt động của những người khác. Giao tiếp của chủ sở hữu với các nhà cung cấp như bên ngoài cũng rất quan trọng.

Giám sát
Khi hệ thống kiểm soát nội bộ đang hoạt động, tổ chức sẽ giám sát tính hiệu lực của hệ thống để có thể đưa ra những thay đổi cần thiết nếu có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào phát sinh.

Trách nhiệm đối với hệ thống kiểm soát nội bộ

Toàn bộ nhân viên, cán bộ, ban lãnh đạo công ty có trách nhiệm tuân theo hệ thống kiểm soát nội bộ. Ba bộ phận được đề cập dưới đây có những vai trò nhất định để làm cho hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả:

Ban quản lý
Việc thiết lập và duy trì một cơ cấu kiểm soát nội bộ hiệu quả chủ yếu phụ thuộc vào Ban quản lý. Thông qua lãnh đạo và nêu gương hoặc cuộc họp, ban quản lý thể hiện hành vi đạo đức và tính chính trực trong doanh nghiệp.

Ban giám đốc
Ban giám đốc sở hữu kiến thức làm việc tốt đưa ra các chỉ thị cho ban quản lý để các nhà quản lý không trung thực không thể bỏ qua một số thủ tục kiểm soát. Nếu phát hiện, Ban giám đốc ngừng lại những hoạt động không công bằng này. Đôi khi, ban giám đốc hiệu quả có quyền truy cập vào hệ thống kiểm toán nội bộ có thể phát hiện ra những gian lận và giả mạo như vậy.

Kiểm toán viên
Kiểm toán viên đánh giá tính hữu hiệu của cơ cấu kiểm soát nội bộ của tổ chức kinh doanh và xác định xem các chính sách và hoạt động kinh doanh có được tuân thủ đúng hay không. Mạng lưới truyền thông giúp cấu trúc kiểm soát nội bộ hiệu quả trong quá trình thực thi. Và tất cả các cán bộ, nhân viên đều là một phần của mạng lưới liên lạc này.

3 Mục tiêu của Hệ thống Kiểm soát Nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm một tập hợp các quy tắc, chính sách và thủ tục mà một tổ chức thực hiện để đưa ra định hướng, nâng cao hiệu quả và củng cố sự tuân thủ các chính sách.

 1. Báo cáo tài chính đáng tin cậy,
 2. Hoạt động hiệu quả và hiệu quả,
 3. Hoạt động tuân thủ luật và quy định hiện hành.

Đặc điểm của một hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp

Hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả bao gồm việc lập kế hoạch tổ chức của một doanh nghiệp và áp dụng tất cả hệ thống và quy trình làm việc để hoàn thành các mục tiêu sau:

 1. Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp khỏi bị mất cắp và lãng phí.
 2. Đảm bảo tuân thủ các chính sách kinh doanh và pháp luật.
 3. Đánh giá chức năng của từng nhân viên, cán bộ nhằm tăng hiệu quả trong hoạt động.
 4. Đảm bảo dữ liệu hoạt động và báo cáo tài chính trung thực và đáng tin cậy.

Cần lưu ý rằng một tổ chức kinh doanh, dù là nhỏ hay lớn, đều có thể tận hưởng những lợi ích của việc áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ. Phòng chống trộm cắp, cướp bóc và lãng phí tài sản là một phần của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Theo https://www.iedunote.com/

Tiếp theo các bạn có thể tham khảo các clip chia sẻ về kiểm soát nội bộ của thầy Trần Tuấn để có thể hỗ trợ hơn cho công việc ạ

Hiểu đúng về lợi nhuận vs. rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ

Yếu tố con người trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Hiểu đúng về hệ thống kiểm soát nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt, hiện giờ CleverCFO có triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng, bước đầu tiên trong việc để phân tích dữ liệu hỗ trợ các thông tin ra quyết định – đó là trải nghiệm FREE 100%, (không ràng buộc phải tham gia khóa học), báo cáo công nợ hoặc dự báo dòng thu ạ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.

One Comment

Leave a Comment