CFO thành công như thế nào trong thế giới mới đầy sự thay đổi và không chắc chắn?

Trong mọi lĩnh vực trên toàn cầu, thay đổi là bình thường mới. Và trong khi sự thay đổi luôn mang lại những cơ hội mới, nó cũng tạo ra sự không chắc chắn to lớn. Từ tình hình chính trị đầy biến động đến sự gia tăng của các quy định, sự gia tăng nhanh chóng của các đối thủ cạnh tranh mới cho đến tình trạng thiếu hụt lao động được dự đoán trước, mỗi CFO ngày nay phải sẵn sàng đối mặt và quản lý những điều chưa biết.

Phản ứng bình thường của con người đối với sự không chắc chắn là tránh né hoặc thái độ thận trọng “chờ xem”. Tuy nhiên, trong một thế giới kinh doanh điên cuồng, nhịp độ nhanh, nơi những người mới thành lập có thể phá vỡ các ngành công nghiệp đã thành lập chỉ trong vài tháng, “chờ và xem” không còn là một chiến lược kinh doanh khả thi.

Trong khi những người không muốn thay đổi vẫn bám lấy cái cũ, các giám đốc tài chính khôn ngoan và có tầm nhìn đã nhận ra sự cần thiết phải tăng cường và trở thành đối tác kinh doanh chiến lược mới của công ty. Chỉ những người dũng cảm tiến về phía trước, bất chấp những điều chưa biết và được trang bị thông tin, công cụ mới và một kế hoạch chiến lược, mới gặt hái được thành quả.

Thừa nhận rằng sự không chắc chắn thời bình thường mới là bước đầu tiên quan trọng đối với Tài chính. Tuy nhiên, các giám đốc tài chính có tư duy tương lai không chỉ thừa nhận sự không chắc chắn — hoặc thậm chí chỉ đơn thuần là thích nghi với nó. Thay vào đó, họ chủ động tận dụng những gì có vẻ như hỗn loạn đối với những người khác thành một lợi thế chiến lược.

Và họ đang làm như vậy bằng cách tham gia vào sáu phương pháp chính sau:

  1. Sử dụng và tối ưu hóa công nghệ mới
  2. Nâng cao vai trò của CFO lên đối tác kinh doanh chiến lược
  3. Thúc đẩy sự phát triển của kế toán
  4. Chủ động giảm thiểu các mối đe dọa an ninh mạng
  5. Đi trước các quy định thay đổi
  6. Giảm chi phí của chức năng tài chính

Theo https://www.blackline.com/blog

Còn ý kiến của nhà CleverCFO cả nhà tham khảo nhé
Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị
Kế toán quản trị ra quyết định từ bỏ hay giữ lại một ngành kinh doanh
Hệ thống kế toán cung cấp thông tin ra quyết định hiệu quả

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Liên hệ ngay 0916 022 247 để nhận clip và file excel tham khảo trước khi đăng ký học nhé cả nhà!

Comments (3)

Leave a Comment