Giám đốc tài chính (CFO) đảm nhiệm các công việc gì?

Công việc chính của CFO là gì?
Trách nhiệm chính của Giám đốc Tài chính (CFO) là tối ưu hóa hoạt động tài chính của một công ty, bao gồm việc sử dụng báo cáo để ra quyết định, xây dựng chính sách thanh khoản và lợi tức đầu tư. Trong bài chia sẻ này sẽ trả lời câu hỏi “Giám đốc tài chính làm gì?”

1. Báo cáo
Có hai loại báo cáo chính ở một công ty là báo cáo về tài chính và quản trị.
Việc báo cáo tài chính thường thuộc về trách nhiệm nhóm Kiểm soát viên. Nhóm chuyên gia này chuẩn bị tất cả các báo cáo tài chính của công ty cần thiết cho các cổ đông, nhân viên, người cho vay, nhà phân tích nghiên cứu, chính phủ và các cơ quan quản lý. Nhóm này chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các báo cáo được chuẩn bị một cách chính xác và kịp thời. Bên cạnh đó, sẽ có bộ phận hỗ trợ CFO làm các báo cáo quản trị, qua đó để ra các quyết định hỗ trợ kinh doanh một cách kịp thời.

2. Tính thanh khoản
Giám đốc tài chính cần đảm bảo công ty có khả năng đáp ứng các cam kết tài chính và quản lý dòng tiền một cách hiệu quả nhất. Các trách nhiệm này thường được thực hiện bởi nhóm ngân quỹ, nhóm này thường nhỏ hơn nhóm báo cáo. Nhóm này có nhiệm vụ quản lý số dư tiền mặt và vốn lưu động của công ty, chẳng hạn như các khoản phải trả, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Họ cũng thực hiện việc phát hành bất kỳ khoản nợ nào, quản lý các khoản đầu tư và xử lý các quyết định khác liên quan đến thanh khoản.

3. Lợi tức đầu tư
Điều thứ ba mà một giám đốc tài chính làm là giúp công ty kiếm được lợi tức tài sản và lợi tức vốn điều chỉnh theo rủi ro cao nhất có thể có (hoặc lợi tức trên vốn chủ sở hữu). Đây là lúc nhóm lập kế hoạch và phân tích tài chính – nhóm FP&A – đến để giúp giám đốc tài chính dự báo dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp và sau đó so sánh kết quả thực tế với những gì đã được lập ngân sách. Nhóm FP&A đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích và ra quyết định trong doanh nghiệp.

Nếu công ty có một nhóm phát triển công ty, họ cũng đóng một vai trò lớn trong việc tạo ra (hoặc cố gắng tạo ra) lợi nhuận đầu tư tối ưu cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, CFO còn làm những công việc gì???
Chắc chắn những điều trên không phải là tất cả những gì một CFO làm. Những việc trên thực sự khá nhiều đối với một giám đốc tài chính, nhưng còn có những nhiệm vụ khác bao gồm lãnh đạo, giao tiếp với hội đồng quản trị, đàm phán với các nhà cung cấp và nhà cung cấp cũng như hỗ trợ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và văn hóa của công ty.

Các nhóm khác có thể báo cáo cho CFO bao gồm chuỗi cung ứng, mua sắm, công nghệ thông tin (CNTT) và hầu hết các bộ phận khác, tùy thuộc vào tổ chức và bộ kỹ năng của CFO.

Theo https://corporatefinanceinstitute.com/

Còn ý kiến của nhà CleverCFO cả nhà tham khảo nhé
Cần học gì để làm nghề giám đốc tài chính (CFO)
Hồ sơ kỹ năng của một giám đốc tài chính – P1
Nghề CFO với vai trò đối tác kinh doanh
Cách các CFO hàng đầu trên thế giới tạo ra giá trị

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc. Liên hệ ngay 0916 022 247 để nhận clip và file excel tham khảo trước khi đăng ký học nhé cả nhà!

Comments (10)

Leave a Comment