Mô hình xác định chi phí dựa trên hoạt động (ABC Model)

Phương pháp tính chi phí dựa trên hoạt động (ABC Model) xác định các hoạt động trong công ty và ấn định chi phí của chúng cho sản xuất dựa trên mức tiêu thụ thực tế.

Một trong những định nghĩa được công nhận nhiều nhất là của Viện Kế toán Quản trị Công chứng (CIMA), phương pháp ABC là một ‘phương pháp tiếp cận chi phí và giám sát các hoạt động liên quan đến việc truy tìm nguồn lực tiêu thụ và ấn định chi phí cho đầu ra cuối cùng.’ Phương pháp này đạt được mục tiêu dựa trên ước tính tiêu thụ, sử dụng trình điều khiển chi phí để gắn chi phí với đầu ra.

Chúng ta có thể tóm tắt quá trình trong sơ đồ quy trình sau:

NGUỒN -> CÁC HOẠT ĐỘNG -> ĐỐI TƯỢNG CHI PHÍ

Mô hình xác định chi phí dựa trên hoạt động (ABC) được sử dụng để ước tính đúng đắn về các yếu tố chi phí của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động, nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định trong một công ty.

Chúng ta có thể xem xét mô hình ABC từ quan điểm của hai mục đích:

 1. Mục tiêu sản phẩm – xác định và hủy bỏ các sản phẩm và dịch vụ không sinh lời, đồng thời hạ giá các sản phẩm và dịch vụ được định giá quá cao;
 2. Mục tiêu của quy trình – xác định và loại bỏ các quy trình không hiệu quả hoặc vô dụng và thực hiện các khái niệm quy trình dẫn đến sản phẩm giống nhau với năng suất được cải thiện.

Phương pháp tính chi phí dựa trên hoạt động ấn định chi phí nguồn lực của công ty cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho khách hàng thông qua các hoạt động. Chúng tôi chủ yếu sử dụng nó như một công cụ để phân tích chi phí và lợi nhuận của sản phẩm và khách hàng, để hỗ trợ các quyết định chiến lược như định giá, thuê ngoài, quản lý các dự án cải tiến quy trình…

ABC là hệ thống kế toán chi phí dựa trên các hoạt động, có thể là bất kỳ nhiệm vụ, sự kiện hoặc đơn vị công việc nào khác. Mỗi hoạt động có một trình điều khiển chi phí, có thể là bất kỳ thứ gì như đơn đặt hàng, thiết lập máy, kiểm tra chất lượng và các hoạt động khác.

Các nhà phân tích tài chính hầu hết sử dụng mô hình này trong phân tích chi phí, giá cả và lợi nhuận. Nó giúp công ty hiểu rõ hơn về chi phí của mình và áp dụng các chiến lược giá phù hợp nhất.

Chi phí dựa trên hoạt động có thể giúp ích theo hai cách:

 1. Nó thay thế một nhóm chi phí toàn công ty bằng nhiều nhóm chi phí hơn liên quan đến các hoạt động của công ty;
 2. Nó cung cấp một cơ sở mới phân bổ chi phí để chúng được chỉ định dựa trên sự kiện tạo ra chúng, không dựa trên các thước đo khối lượng.

Lịch sử của mô hình ABC

Trong quá khứ, chi phí gián tiếp được phân tích như nhau cho tất cả các sản phẩm công ty đang sản xuất. Với sự gia tăng tỷ trọng chi phí gián tiếp, điều này trở nên không còn chính xác. Các sản phẩm chiếm nhiều thời gian hơn trong một máy móc đắt tiền sẽ có giá cao hơn những sản phẩm cần ít thời gian hơn trong máy móc chuyên dụng. Sự khác biệt này cho thấy khả năng phân bổ chi phí thậm chí còn không chính xác khi hai sản phẩm có chung loại chi phí, vì một sản phẩm có thể đang hỗ trợ hoặc kéo giảm sản phẩm kia.

Tính chi phí dựa trên hoạt động bắt nguồn từ ấn phẩm Tính toán chi phí hoạt động và đầu vào-đầu ra của George Staubus. Phương pháp này được phát triển vào những năm 1970 và 1980 trong lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ và được Hiệp hội Quản lý Tiên tiến Quốc tế (CAM-I) chính thức hóa ở hiện tại.

Phương pháp tính chi phí dựa trên hoạt động

Phương pháp ABC tìm cách xác định các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả để ấn định chi phí. Sau đó, mô hình phân bổ các chi phí này cho các sản phẩm dựa trên mức độ sản phẩm sử dụng hoạt động, tạo ra chi phí. Bằng cách đó, phương pháp tính chi phí dựa trên hoạt động chỉ ra các hoạt động có tổng chi phí hoạt động cao trên mỗi đơn vị và chỉ ra các lĩnh vực mà ban quản lý cần giảm chi phí hoặc tìm cách tính phí nhiều hơn cho sản phẩm.

Tham khảo khóa học giá thành trong khóa học CFO của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn chi tiết về ABC và cắt giảm chi phí nhé cả nhà!

Phương pháp ABC giúp chúng tôi tổng hợp chi phí thành định phí, biến phí và chi phí chung. Sự phân chia chi phí này giúp chúng tôi tìm ra các yếu tố thúc đẩy chi phí. Nguyên liệu trực tiếp và nhân công hầu hết dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, điều này thường không xảy ra với chi phí gián tiếp. Bất cứ khi nào các sản phẩm sử dụng cùng một nguồn tài nguyên trong chu trình sản xuất nhiệt, nhưng lại sử dụng chúng vào một vấn đề khác, thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Yếu tố thúc đẩy chi phí là yếu tố tạo ra và thúc đẩy hoạt động. Lấy giờ máy làm ví dụ – giờ vận hành của máy làm tăng chi phí điện năng và chi phí bảo trì.

Tính chi phí dựa trên hoạt động hỗ trợ quá trình lập chi phí của công ty bằng cách mở rộng nhóm chi phí được sử dụng để phân tích chi phí chung và liên kết chi phí gián tiếp với các hoạt động cụ thể.

Chúng ta có thể xác định hai loại biện pháp hoạt động:

 1. Điều khiển giao dịch – số lần một nhiệm vụ xảy ra;
 2. Điều khiển thời lượng – mất bao lâu để thực hiện một hoạt động.

Phương pháp ABC có 5 cấp độ hoạt động:

 1. Chi phí đợt cấp (đợt cấp hoạt động);
 2. Hoạt động cấp đơn vị;
 3. Hoạt động cấp độ khách hàng;
 4. Hoạt động cấp sản phẩm;
 5. Các hoạt động duy trì tổ chức.

Sử dụng Mô hình ABC

Ưu điểm đáng kể nhất của phương pháp tính chi phí dựa trên hoạt động là nó giúp chúng tôi xác định rõ hơn cách chúng tôi sử dụng chi phí chung.

Ngoài ra, ABC có lợi cho chúng tôi khi giải quyết các vấn đề sau:

 1. Tạo ra hoặc mua (make or buy) – cách tiếp cận ABC giúp chúng tôi xem chúng tôi có thể loại bỏ chi phí nào bằng cách thuê ngoài một mặt hàng;
 2. Giá tối thiểu – kiến thức về chi phí tốt hơn có thể giúp đảm bảo không có mặt hàng nào bị bán thua lỗ hoặc bị định giá quá cao;
 3. Chi phí cơ sở sản xuất – phân tách chi phí chung ở cấp nhà máy giúp chúng tôi so sánh hiệu suất giữa các cơ sở sản xuất khác nhau;
 4. Các kênh phân phối – bằng cách xác định kênh nào tiêu tốn nhiều chi phí nhất, chúng tôi có thể điều chỉnh cách duy trì kênh, loại bỏ các kênh không mang lại lợi nhuận và tập trung nỗ lực vào các kênh có lợi nhuận cao nhất;
 5. Khả năng sinh lời của khách hàng – chi phí chung có thể là dịch vụ, xử lý hàng bán trả lại và khiếu nại, hoa hồng, và những thứ khác, phân loại khách hàng có thể giúp nhấn mạnh vào những khách hàng có giá trị hoặc những khách hàng gây ra lỗ;
 6. Biên lợi nhuận – mô hình chi phí dựa trên hoạt động có thể giúp chúng tôi xác định biên lợi nhuận của sản phẩm, dòng sản phẩm, thương hiệu, khách hàng, do đó rất hữu ích để quyết định nơi tập trung nguồn lực của công ty để tăng khả năng sinh lời;
 7. Chi phí hoạt động – chúng tôi có thể biết nơi nào cần giảm chi phí bằng cách chạy phân tích điểm chuẩn so với các tiêu chuẩn ngành.

Tham khảo khóa học giá thành trong khóa học CFO của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn chi tiết về ABC và cắt giảm chi phí nhé cả nhà!

Các hạn chế đối với mô hình tính chi phí dựa trên hoạt động

Mặc dù phương pháp tính chi phí dựa trên hoạt động có thể cung cấp cho chúng ta những hiểu biết có giá trị về cấu trúc chi phí sản xuất, nhưng phương pháp này vẫn có một số hạn chế.

 1. Chi phí thu thập dữ liệu cao – cần có mức độ tự động hóa trong quá trình thu thập dữ liệu, để ngăn chặn sự gia tăng chi phí trong chi phí quản lý;
 2. Coi chi phí cố định là chi phí biến đổi – giống như các phương pháp phân bổ chi phí khác, tính phí dựa trên hoạt động về cơ bản coi chi phí cố định như thể chúng là biến đổi, điều này có thể cung cấp thông tin sai cho quá trình ra quyết định;
 3. Việc truy tìm một số khoản chi cho sản phẩm và khách hàng có thể khó khăn khi đây là những chi phí “duy trì hoạt động kinh doanh”, chẳng hạn như tiền lương của Giám đốc điều hành; chúng tôi không phân bổ những khoản này, vì không có cách nào hợp lý để làm như vậy, nhưng chúng vẫn phải được trang trải bởi sự đóng góp;
 4. Chuyển đổi sang kế toán chi phí dựa trên hoạt động tự động – tự động hóa việc thu thập dữ liệu bằng cách mở rộng kế toán để giảm chi phí triển khai hệ thống.

Các vấn đề khi sử dụng mô hình ABC

Các công ty thường thực hiện phương pháp tính chi phí dựa trên hoạt động chỉ để “cho có” nó chứ không được sử dụng vào công ty. Không hiếm các dự án như vậy bị thất bại trong giai đoạn triển khai, do một số nguyên nhân sau:

 1. Nhóm chi phí – lợi thế của ABC là thông tin chi tiết đến từ nhiều nhóm chi phí hơn; tuy nhiên, chúng tôi xác định được càng nhiều nhóm chi phí thì việc duy trì thông tin chi tiết cho những nhóm này càng trở nên đắt đỏ hơn;
 2. Cơ sở dự án – Việc triển khai ABC thường được ban lãnh đạo coi như một phân tích một lần; trong những trường hợp như vậy, tính hữu dụng của thông tin giảm dần theo thời gian, khi cấu trúc thay đổi, do đó chúng ta cần đảm bảo mô hình nhận được càng nhiều dữ liệu trực tiếp từ hệ thống ERP hoặc hệ thống kế toán càng tốt, giảm thiểu sự bổ sung đầu vào;
 3. Chi phí dựa trên hoạt động rất phù hợp cho các môi trường sản xuất phức tạp và nó sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho một cấu trúc đơn giản, bất kể công ty chi bao nhiêu để phát triển hệ thống;
 4. Nhân viên thường báo cáo thời gian dài ra, điều này làm tăng chi phí được giao và có thể dẫn đến phân bổ chi phí sai đáng kể;
 5. Thời gian triển khai trong môi trường phức tạp có thể mất nhiều năm và mất hỗ trợ tài chính của ban quản lý; do đó, tốt hơn là thực hiện nhỏ, xác định mục tiêu cụ thể hơn;
 6. Nhiều nguồn thông tin – thường là mô hình ABC cần nhiều thông tin hơn hệ thống kế toán / ERP có thể cung cấp, điều này đòi hỏi phải duy trì các cơ sở dữ liệu bổ sung;
 7. Khi có quá nhiều phòng ban tham gia, điều này làm tăng khả năng dữ liệu đầu vào sẽ bị lỗi theo thời gian.

Tham khảo khóa học giá thành trong khóa học CFO của CleverCFO để được các thầy hướng dẫn chi tiết về ABC và cắt giảm chi phí nhé cả nhà!

Theo https://magnimetrics.com/

Tham khảo thêm các bài viết cùng chủ đề

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFOkế toán trưởng  của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ nhé cả nhà.

One Comment

Leave a Comment